Postdoktor i materialkemi

Arbetsbeskrivning

vid Institutionen för material- och miljökemi. Sista ansökningsdag: 2016-08-14.

Vi söker en postdoktor till Niklas Hedins grupp vid Institutionen för material- och miljökemi (MMK) vid Stockholms universitet. Det finns en stark forskningstradition kring porösa material vid institutionen.

Projektbeskrivning
Porösa material kan potentiellt användas för att uppgradera rötgas till biogas också vid relativt små flöden. Personen kommer att vara integrerad i ett projekt som fokuserar på experimentella studier av adsorbenter för just uppgradering av biogas vid relativt små flöden. Studierna kommer att involvera kemisk syntes, testning och karakterisering av adsorbenter för separation av koldioxid från rötgaser.

Arbetet och studierna är integrerade i ett större projekt, HighGradeGas, som är fokuserat på olika aspekter av uppgradering och temporär lagring av biogas. Projektet är finansierat av Innovation Fund Denmark och inblandade företag.

Arbetsuppgifter
Dessa kommer att involvera kemisk syntes av adsorbentpulver. Pulvren kommer att testas när det gäller adsorption och desorption av koldioxid och metan. Dessutom så kommer adsorbenterna testas med olika andra tekniker. Till en viss grad kommer personen också att hjälpa till i handledningen av studenter och doktorander.

Du kommer att ingå i den lokala forskargruppen, men också i den internationella HighGradeGas-gruppen. Vissa resor inom Norden ingår.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Sökande ska ha doktorsexamen (PhD) eller motsvarande kompetens i kemi, fysik, eller material- eller kemiteknik.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Företräde kommer att ges till sökande med experimentell erfarenhet av studier av mikro- och mesoporösa material. Förmågan att arbeta i ett stort interdisciplinärt sammanhang kommer att vara viktig.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid för upp till 24 månader. Tillträde 2016-09-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av professor Niklas Hedin, tfn 08-16 24 17, [email protected]

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST), tfn 08-16 20 00 (vx), samt Gunnar Stenberg (SEKO), tfn 070-316 43 41.

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter


• dina kontakt- och personuppgifter
• din högsta examen
• dina språkkunskaper
• kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument


• personligt brev som beskriver:
– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
– varför och hur du vill bedriva projektet
– vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
• CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
• kopia av bevis på doktorsexamen
• egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!


Stockholms universitet – hos oss ger utbildning och forskning resultat.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Stockholms Universitet
  • 1 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Individuell lönesättning
  • Heltid/ Ej specificerat

Liknande jobb


Doktorand i materialkemi

Doktorand i materialkemi

2 juli 2020

8 juni 2020