Postdoktor i miljövetenskap och analytisk kemi

Postdoktor i miljövetenskap och analytisk kemi

Arbetsbeskrivning

vid Institutionen för miljövetenskap. Sista ansökningsdag: 2020-03-20.

Institutionen för miljövetenskap är en multidisciplinär institution för miljövetenskapliga studier, med ca 170 anställda forskare, doktorander och teknisk/administrativ personal. Vår forskning spänner över 5 olika huvudområden: kemiska föroreningar, atmosfäriska aerosoler, biogeokemiska kretslopp av kol och näringsämnen, ekotoxikologi och analytisk kemi. Det finns betydande experimentell utrustning för kemisk analys och partikelkarakterisering men även flera permanenta forskningsstationer såväl som tillgång till modeller från process till jordsystem nivå.

Projektbeskrivning
Vi söker en postdoktor inom analytisk kemi med fokus på mätning av DNA-addukter med hjälp av avancerad masspektrometriteknik. Anställningen kommer att vara associerad till ett projekt som  syftar till att karaktärisera DNA-addukter (adductomics) i biota och dess tillämpning på miljöövervakning samt belysande mekanismer för toxicitet av miljöföroreningar i vilda populationer.

Arbetsuppgifter
Den anställda postdoktorn kommer att vara involverad i arbetet med att utveckla och tillämpa  adductomics tekniken med masspektrometri (MS) för miljötoxikologi. Detta inkluderar utförande av LC-HRMS/MS experiment och associerad databehandling för adductomics genom att anpassa relevanta program. Förändringar i DNA-addukters profiler kommer att studeras i relation till exponering och fysiologiska effekter som observerats i den utvalda målarten. Andra arbetsuppgifter inkluderar presentation av forskningsresultaten vid konferenser, publicering i vetenskapliga tidskrifter samt kommunikation.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Sökande förväntas ha en doktorsexamen inom analytisk kemi eller relaterat område. Lämplig bakgrund inkluderar erfarenhet med high resolution masspektrometri och bearbetning av omics data. Kandidaten ska vara starkt självmotiverad med kreativt tänkande, ha en god förmåga till samarbete samt ha goda kunskaper i engelska.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av projektledare, Dr. Hitesh Motwani, tfn 072-745 32 10, hitesh.motwani@aces.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter


• dina kontakt- och personuppgifter
• din högsta examen
• dina språkkunskaper
• kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument


• personligt brev
• CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
• projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
– varför och hur du vill bedriva projektet
– vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
• kopia av bevis på doktorsexamen
• eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
• egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!


Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Stockholms universitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 19 februari 2020
  • Ansök senast: 30 mars 2020

Liknande jobb


Analytisk kemist LC-MS

23 september 2020

Vi söker en vikarierande analytisk kemist

Vi söker en vikarierande analytisk kemist

11 september 2020