Postdoktor i Organisk Bioelektronik och Jontronik

Postdoktor i Organisk Bioelektronik och Jontronik

Arbetsbeskrivning

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itn

LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en anställning som Postdoktor i Organisk Bioelektronik och Jontronik med placering vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, Campus Norrköping

Ämnesområde för anställningen
Vid Laboratoriet för organisk elektronik (LOE), fokuserar vi på studier och tillämpning av elektroniskt och joniskt ledande organiska material i en rad områden som spänner över energi skörd, tryckt elektronik, fotonik och bioelektronik. Läs mer: www.liu.se/loe

Under det senaste decenniet har LOE Bioelectronics teamet utvecklat organisk elektronisk jonpump (OEIP) och tillhörande ”jontronisk” teknik. OEIPer och jontronik har den unika förmågan att översätta elektroniska signaler till exakt leverans av biologiskt relevanta joner med hög spatiotemporal upplösning. Under senare år har utvecklingen fokuserat på att att omvandla OEIP och jontronik-teknik till nya arkitekturer för mångsidighet i implantatapplikationer samt ny funktionalitet.

I nyligen tilldelade projekt i LOE Bioelectronics-teamet kommer vi att ta itu med neurologiska störningar med radikalt ny organisk elektronisk teknologi. Signalerna i nervsystemet representeras av joner, biokemikalier och proteiner och inkluderar både långväga transportvägar (nerver) och en hög grad av parallellism (hjärna). OEIP och tillhörande jontronikteknik – i nästa generations implanterbara format – ger en unik väg mot gränssnitt mellan elektronik och nervsystemet. I synnerhet kommer vi att undersöka kapillärfiberbaserad och hybrid fluidic/jontronik komponenter integrerad med andra olika bioelektroniska funktioner för att interagera med, eller till och med reparera, nervceller och nervsystemet. Vi skulle vilja att du blir en medlem av vårt team på denna utmanande och lovande resa!

Arbetsuppgifter
En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.

Det primära fokuset i denna anställning är riktat emot att utveckla och karakterisera jontroniska enheter, särskilt kapillärfiberbaserade enheter och enheter integrerade med andra bioelektroniska funktioner.

Arbetet kommer att omfatta konceptuell design, tillverkning och karakteriseringar med avseende på material, apparater och signaler och kommer främst att omfatta forskningsarbete som utförs i kemilaboratorier, cellkulturlaboratorier och renrumsanläggningar. Arbetet kommer också att omfatta modellering av komponenter och fundamentala transport. Material, elektroder, enheter och koncept kommer att undersökas i cellinjer, primära celler och hjärnvävnad. Karaktäriseringen kommer att inkludera en rad olika elektronik-, spektroskopi- och mikroskopi-metoder.

Behörighet
Behörig till anställning som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång.

Denna mycket spännande forskaranställning förutsätter en doktorsexamen inom tillämpad fysik, materialvetenskap, elektronik eller bioteknik. Erfarenheter av arbete inom experimentell teknisk/vetenskaplig verksamhet är värdefull och bedöms meriterande. Särskilt fokus kommer att läggas på kandidat(er) med erfarenhet av jontransport, ledande polymerer, jonbytarmembran, och tunn-film tillverkningsprocesser. Särskilt fokus kommer också att läggas på kandidat(er) med ytterligare erfarenhet av att modellera dessa specifika material och fenomen. Forskningen inom laboratoriet för organisk elektronik (LOE) kommuniceras i huvudsakligen på engelska, och därför är god förmåga att utrycka sig på engelska, i tal och skrift, ett krav.

Förordnandetid
En postdoktor får anställas tills vidare dock längst två år. Anställningen får förlängas om det finns särskilda skäl.

Tillträde
2021-02-01

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast 2020-12-30. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Lika villkor
Flertalet av våra postdoktorer inom ITN är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.


Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Linköpings Universitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 9 december 2020
  • Ansök senast: 30 december 2020

Liknande jobb


SRF Engineer

18 mars 2021

Forskare i teoretisk fysik

Forskare i teoretisk fysik

16 mars 2021

Forskare med inriktning supraledande magneter

Forskare med inriktning supraledande magneter

16 mars 2021

Postdoktor med inriktning supraledande magneter

Postdoktor med inriktning supraledande magneter

16 mars 2021