Postdoktor i Reglerteknik

Postdoktor i Reglerteknik

Arbetsbeskrivning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Postdoktor i Reglerteknik med fokus på resiliens i storskalig kritisk infrastruktur

Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer.

Institutionen har i dag ca 300 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Drygt 4000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. Mer info finns via länken till institutionens hemsida: http://www.it.uu.se/

Vid avdelningen för Systemteknik utvecklar vi teori för och tillämpningar av reglerteknik, systemidentifiering och maskininlärning. Ett viktigt mål är att utveckla matematiska modeller som kan beskriva verkliga dynamiska fenomen så att maskiner och människor mer effektivt kan agera i världen runt oss. Optimeringsmetoder är centrala i fältet eftersom de utnyttjas såväl inom reglerteknik som maskininlärning och systemidentifiering. För beskrivning av dynamiska system är kvantifiering av osäkerhet viktig och möjliggör design av algoritmer med garanterad prestanda.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter och projektbeskrivning
Du kommer att ingå i Secure Learning and Control Laboratory: https://uslc-lab.github.io/vid Institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet. Laboratoriet är en växande tvärvetenskaplig forskargrupp som bedriver interdisciplinär forskning av både teoretisk och tillämpad karaktär i skärningspunkten mellan cybersäkerhet, reglerteori och maskininlärning. Visionen är att utveckla en metodologisk bas för dimensionering av intelligenta autonoma beslutsfattande system som är säkra och kan motstå illvilliga attacker och naturliga fel.

I ditt arbete kommer du intensifiera vår forskning (med både metodutveckling och tillämpningar) inom säkert reglersystem. Möjlighet finns att forska på tillämpningar inom t.ex. vattennätverk eller smarta nät. Tjänsten kan även innefatta undervisning i närliggande ämnen (max 20%).

Projektbeskrivning: Resiliens i storskalig kritisk infrastruktur
Tjänsten finansieras av ett forskningsanslag från Vetenskapsrådet för projektet ”Resilience, Safety and Security in Tree-structured Civil Networks”. Civila infrastrukturnätverk är kritiska för det moderna samhället då de distribuerar resurser och skyddar samhället från faror. Den civila infrastrukturens motståndskraft mot störande händelser är det övergripande ämnet för projektet.

Huvudsyftet med projektet är att ta fram en sammanhängande systemteoretisk plattform för resiliensanalys av civila infrastrukturnätverk, samt resiliensinformerad styrning av dessa. Hänsyn måste tas till störande händelser som haverier, naturrisker och cyberattacker.

Projektet kommer att genomföras inom tre huvudområden: Matematisk modellering av civila infrastrukturnätverk under störningar; Modellbaserad bedömning av resiliens via operativa index; Resiliensinformerad styrning av nätverken. Genomförbarheten och effektiviteten av de utvecklade matematiska modellerna och algoritmerna förväntas utvärderas med avseende på smarta elnät eller stadsvatten- och avloppsnätverk.

Mer information finns via länken till projektbeskrivning: https://www.andre-teixeira.eu/projects.html

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen inom ett område som har nära anknytning till denna tjänst eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom ett område som har nära anknytning till denna tjänst. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Den sökande ska ha en gedigen bakgrund inom metodutveckling och användning av reglerteori. Som person är du kreativ, noggrann och har ett strukturerat förhållningssätt. Vid urval bland de sökande kommer vi att bedöma deras förmåga att självständigt driva sitt arbete framåt, att samarbeta med andra, att ha ett professionellt förhållningssätt och att analysera och arbeta med komplexa problem. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

- En meritförteckning (CV),
- En kopia av relevanta examina och betygshandlingar (översatta till svenska eller engelska),
- Publikationslista,
- Upp till fem utvalda publikationer i elektronisk form,
- Beskrivning av din nuvarande och tidigare forskning (max 1 sida) och förslag på framtida forskning (max 1 sida). Vänligen förklara hur din profil passar denna projekt,
- Kontaktinformation till två referenser (namn, e-post och telefonnummer),
- Ett personligt brev där du kort motiverar varför du söker denna tjänst samt ange tidigast möjliga anställningsdatum (max 1 sida).
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Universitetslektor André Teixeira (phone: +46 18-471 5414, email: andre.teixeira@it.uu.se) och Biträdande universitetslektor Per Mattsson (phone: +46 18-471 3168, email: per.mattsson@it.uu.se).

Välkommen med din ansökan senast den 17 april 2023, UFV-PA 2023/383.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Kontaktpersoner på detta företaget

Anders Grundström, Saco-rådet
018-471 5380
Carin Söderhäll, TCO/ST
018-471 1997
Stefan Djurström, Seko
018-471 3315

Sammanfattning

Besöksadress

75200 box 256
None

Postadress

box 256
Uppsala, 75200

Liknande jobb


Postdoktor i musikvetenskap med inriktning AI-musik

Postdoktor i musikvetenskap med inriktning AI-musik

1 juni 2023

Postdoktor inom AI och musik bortom 12-TET

Postdoktor inom AI och musik bortom 12-TET

1 juni 2023

DSP Software Developer

DSP Software Developer

30 maj 2023

26 maj 2023