Postdoktor i språkdidaktik inriktning mot litteracitet och språkutveckling

Postdoktor i språkdidaktik inriktning mot litteracitet och språkutveckling

Arbetsbeskrivning

vid Institutionen för språkdidaktik. Sista ansökningsdag: 2020-03-01.

Postdoktorn kommer att arbeta inom projektet Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS), en plattform för undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning. Den sökande som erbjuds platsen kommer att anställas vid Institutionen för språkdidaktik (ISD), Stockholms universitet. Vid ISD bedrivs språk- och litteraturdidaktisk forskning i svenska, svenska som andraspråk, engelska och moderna språk. Fokus ligger på flerspråkighet, språkundervisning och språkinlärning samt språkutveckling, till exempel läs- och skrivutveckling. ISD:s utbildningsverksamhet rymmer utbildning på såväl grundnivå, avancerad nivå som forskarnivå.

Projektbeskrivning
Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS) är en plattform för undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning. Syftet är att initiera, stödja och sprida forsknings- och utvecklingsprojekt som rör ämnesdidaktiska frågor och problem som uppstår i klassrummet. Verksamheten är organiserad i sju ämnesdidaktiska nätverk som koordineras av lektorer och doktorander under handledning av de vetenskapliga ledarna docent Maria Andrée, professor Una Cunningham och professor Inger Eriksson vid Stockholms universitet.

Inom ramen för ULF-projektet och STLS avsätts nu medel för en tvåårig anställning som postdoktor i språkdidaktik med inriktning mot litteracitet och språkutveckling. Forskningen ska genomföras i anslutning till STLS samt ske i nära samverkan med lärarprofessionen och vara undervisningsutvecklande. Forskningsprojektet ska vara ämnesdidaktiskt såtillvida att studiens frågeställningar och resultat ska kunna knytas till ett eller flera skolämnen. Den praktik som ska undersökas är gymnasieskolans språkintroduktionsprogram. Språkintroduktionsprogrammet är till för nyanlända ungdomar och syftar till att stödja eleverna att kunna gå vidare till något av de nationella programmen inom gymnasieskolan, eller till annan utbildning.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår i huvudsak att bedriva egen forskning inom rubricerad inriktning, samt 20% institutionstjänstgöring varav en del inom ramen för STLS verksamhet. Postdoktorn förväntas delta som koordinator vid STLS. Vidare förväntas postdoktorn publicera artiklar i nationella och internationella vetenskapliga skrifter.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen. Sökande ska ha avlagt doktorsexamen i ett ämne inom det didaktiska, pedagogiska eller det språkvetenskapliga fältet.

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder
Doktorsexamen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet, visad genom publikationer och doktorsavhandling, konferenspresentationer och referensbrev. Vid tillsättningsprocessen prioriteras forskningspotential gällande undervisningsutvecklande forskning.

Anställningsvillkor
Den sökande som erbjuds platsen kommer att anställas vid Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet. Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år. Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar lämnas av prefekten Anna Chryssafis, anna.chryssafis@isd.su.se, eller vetenskapliga ledaren Una Cunningham, una.cunningham@isd.su.se.

Fackliga företrädare
Se fullständig annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Lediga jobb.

Välkommen med din ansökan!


Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Kontaktpersoner på detta företaget

Kommunikationchef Kristina Backlund

Regionchef Pernilla Blomkvist
02358403
Projektledare Clas Vallin
02358605
Förhandlingschef Marita Runquist
02358517
Förhandlingschef Marita Runquist
023-58517
Etableringsansvarig Micke Magnusson
0733051614
Utbildningschef Anna-Carin Herdebrant

Utbildningschef Anna-Carin Herdebrant
0731435266
Regionchef Liselotte Backlund
02358518
Affärsområdeschef Peter Johansson
02358501

Sammanfattning

  • Arbetsplats: 7-Eleven
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Deltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 4 februari 2020
  • Ansök senast: 1 mars 2020

Besöksadress

Sturegatan 56
STOCKHOLM

Postadress

Sturegatan 56
STOCKHOLM, 11456

Liknande jobb


Forskare lingvistik, visstidsanställning

Forskare lingvistik, visstidsanställning

1 mars 2021

Forskare lingvistik, visstidsanställning

Forskare lingvistik, visstidsanställning

22 februari 2021

21 januari 2021

Projektassistent, digitala kulturer, 20 %

Projektassistent, digitala kulturer, 20 %

11 december 2020