Postdoktor i tema Teknik och social förändring

Arbetsbeskrivning

Vid Linköpings universitet har vi för vana att tänka nytt. Att ständigt utmana oss själva har varit vår starkaste drivkraft sedan starten 1975. Om du också drivs av att söka svar bortom traditionerna och över ämnesgränserna hoppas vi att du vill söka arbete vid vårt universitet. Tillsammans kan vi hitta lösningar till samtidens utmaningar.

Institutionen för Tema var först i Sverige att erbjuda en akademisk miljö för tematiskt organiserad, tvärvetenskaplig och samhällsrelevant forskning. Vi kombinerar stark forskning med utbildningsuppdrag på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, inte sällan i samverkan med aktörer utanför universitetet. Vi tar avstamp i ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt och det vi gör syftar till att utveckla nya perspektiv på etablerade samhällsfenomen, till nytta för såväl vetenskapens som samhällets utveckling.
Läs mer: www.tema.liu.se

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som postdoktor i tema Teknik och social förändring 

Arbetsuppgifter
Tema Teknik och social förändring är en nationellt och internationellt ledande miljö för forskning och utbildning om hur människor skapar och använder teknik, samt om hur teknisk förändring vävs samman med kulturmönster, vardagsliv, politik och ekonomi. Vid avdelningen bedrivs forskarutbildning och grundutbildning med inriktning på frågor om teknik och social förändring.

Innehavaren av anställningen ska uppvisa dokumenterad vetenskaplig skicklighet och publicering på hög internationell nivå inom STS-området. Innehaven kan ha sin bakgrund inom olika vetenskapliga discipliner, men ska kunna uppvisa en tydlig vetenskaplig skolning med relevans för STS-fältet. Dokumenterad skicklighet i att utveckla och använda nya och innovativa metoder för forskning och framställning är meriterande. Det samma gäller skicklighet i att använda teorier och metoder med särskild relevans för STS-fältet. Vidare är forskning inom något/några av områdena bedömningsteknologier (värdering, rangordning och utvärdering), digital teknik och visualisering, utveckling och användning av algoritmer, till exempel i analyser av "Big Data", marknader och marknadsföring meriterande för anställningen.

Innehavaren av anställningen kommer att ingå i en växande forskargrupp vid tema Teknik och social förändring (tema T) som har utvecklat ett fokus på dessa banbrytande frågor inom STS. En viktig förutsättning är att innehavaren är väl förtrogen men samtida teman inom STS-teori såsom materialitet, ontologi, multiplicitet och agens.

I anställningen ingår egen forskning, undervisning, ansökningar om forskningsfinansiering, akademiskt ledarskap, forskningsledning samt intellektuella och administrativa uppgifter som genomförs i nära samarbete med kollegor. En postdoktor förväntas aktivt söka och erhålla extern forskningsfinansiering, samt initiera och delta i fakultetsövergripande samarbeten när det gäller såväl forskning som undervisning.

En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.

Behörighet
Behörig till anställning som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång.

Förordnandetid
En postdoktor får anställas tills vidare dock längst två år. Anställningen får förlängas om det finns särskilda skäl.

Fackliga kontaktpersoner
För kontakt med fackliga kontaktpersoner se www.liu.se/jobba/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner  

För mer information om anställningen:
http://www.liu.se/jobba/lediga-jobb?l=sv&&rmpage=job&rmjob=3769&rmlang=SELinköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Linköpings Universitet LINKÖPING
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Månadslön.
  • Heltid/ Ej specificerat
  • Publicerat: 23 november 2016

Liknande jobb


30 november 2020

Universitetsadjunkt i materialanalys av verktyg och arbetsmaterial

Universitetsadjunkt i materialanalys av verktyg och arbetsmaterial

30 november 2020

28 november 2020