Postdoktor i tema Teknik och social förändring

Postdoktor i tema Teknik och social förändring

Arbetsbeskrivning

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för Tema var först i Sverige att erbjuda en akademisk miljö för tematiskt organiserad, tvärvetenskaplig och samhällsrelevant forskning. Vi kombinerar stark forskning med utbildningsuppdrag på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, inte sällan i samverkan med aktörer utanför universitetet. Vi tar avstamp i ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt och det vi gör syftar till att utveckla nya perspektiv på etablerade samhällsfenomen, till nytta för såväl vetenskapens som samhällets utveckling.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/tema

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som postdoktor i tema Teknik och social förändring med placering vid Institutionen för Tema.

Arbetsuppgifter
Vid Tema Teknik och social förändring bedrivs forskning med fokus på samhällsplanering och kommunala omställningsprocesser och innehavaren av anställningen förväntas bedriva forskning inom befintliga projekt kring dessa frågor. I arbetsuppgifterna ingår även en mindre del undervisning, dock till högst en femtedel av arbetstiden, främst inom grundutbildning inom samhällsplanering. 

Innehavaren av den aktuella anställningen förväntas genomföra forskningsuppgifter inom projekt som handlar om omställning till hållbara och klimatneutrala städer och regioner. I arbetsuppgifterna ingår kvalitativa forskningsmetoder, såsom kvalitativa intervjuer, dokumentstudier och fokusgruppintervjuer, varför dokumenterade kunskaper inom dessa metoder är ett krav. Det ingår även att samverka med kommuner bland arbetsuppgifterna, varför god förståelse för den kommunala organisationen är meriterande.  

Dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom samhällsplanering, kulturgeografi, statsvetenskap, sociologi, miljövetenskap, innovationsforskning eller närliggande vetenskapliga fält är ett krav för anställningen. Särskilt meritande är dokumenterad skicklighet i kommuners arbete med hållbarhet, omställning och/eller samhällsplanering. Dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa inom samhällsplanering eller närliggande ämnet är meriterande för anställningen. Arbetsuppgifterna kräver goda kunskaper i svenska. 

Din arbetsplats
Tema Teknik och social förändring är en nationellt och internationellt ledande miljö för forskning och utbildning om hur människor skapar och använder teknik, samt om hur teknisk förändring vävs samman med kulturmönster, vardagsliv, politik, etik och ekonomi. Vid avdelningen bedrivs forskarutbildning och grundutbildning med inriktning på frågor om teknik och social förändring.  

Behörighet
För att vara behörig till anställning som postdoktor  har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande

För mer information om anställningen:
https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=17745&rmlang=SE 

Lika villkor


Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Linköpings Universitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 11 januari 2022
  • Ansök senast: 3 februari 2022

Liknande jobb


Universitetsadjunkt i oral hälsa, 50 %

13 maj 2022

Universitetsadjunkt i vårdvetenskap

Universitetsadjunkt i vårdvetenskap

13 maj 2022