Postdoktor inom beräkningsbaserad biofysik

Postdoktor inom beräkningsbaserad biofysik

Arbetsbeskrivning

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Arbetsuppgifter
vdelningen för biofysik är placerad på https://www.

scilifelab.se/, där forskarlaget bland annat utvecklar några av världens mest använda verktyg för att modellera biologiska system, speciellt membranproteiner och tekniker för läkemedelsutveckling. Som del av två nya EU-finansierade forskningsprojekt söker vi en postdoktor för att arbeta med fri-energiberäkningar. Arbetsuppgifterna omfattar projekt som (a) metodutveckling för att förbättra noggrannhet och precision för prediktion av ligandaffinitet, effektiva arbetsflöden, och bättre uppskattningar av förväntad noggrannhet hos förutsägelser; (b) nya metoder för att kunna göra fri-energiberäkningar på större molekyler som lipider eller antikroppar; och (c) tillämpningar på specifika receptorer och blind-tester av metoder i nära samarbete med experimentella grupper. Arbetet inkluderar resor, speciellt inom Europa.

Vi erbjuder
- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö
- Arbete i Stockholm med närhet till naturen
- En världsledande forskningsmiljö i livsvetenskap och biofysik med stor mångfald och jämn könsbalans.
- Aktivt mentorskap och karriärutveckling både för akademin och näringsliv.
- Utmärkta internationella nätverk och finansiering av resor.https://www.kth.se/om/work-at-kth/kth-your-future-workplace-1.49050

Kvalifikationer
Krav

- Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen, och som har avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång (med vissa undantag för särskilda skäl såsom perioder av sjuk- eller föräldraledighet, vänlige ange om sådant skäl föreligger i ditt CV).
- Erfarenhet av beräkningsbaserad biokemi eller biofysik.
- Erfarenhet av att leda utformningen av vetenskapliga publikationer.
- Erfarenhet av modellering av biologiska makromolekyler.
- Erfarenhet av programmering, företrädesvis C++ eller Python.
- Mycket goda kunskaper i engelska såväl i skrift som tal.

Meriterande

Vi tror att du är en aktiv forskare som har varit förstanamn på minst en vetenskaplig publikation, och ser helst att du redan har arbetat med molekyldynamik eller liknande tekniker. Det är mycket meriterande med tidigare erfarenhet av att ha arbetat med tillämpningar i livsvetenskap, molekyldynamik-simuleringar av proteiner,  modellering av rörelse/bindning för proteiner, eller fri-energiberäkningar. Erfarenhet av undervisning samt pedagogisk förmåga är också en merit, liksom medvetenhet om mångfald, jämställdhet, och likabehandling. Det är viktigt att kandidater kan arbeta effektivt både som del av en större grupp och självständigt. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898. 

Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska innehålla: 

- CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
- Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
- Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. max 2 sidor lång.
- Kontaktinformation till två referenser.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare dock längst två år.

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.


Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner på detta företaget

Univ. lektor Michael Fokine
e-post: mf@laserphysics.kth.se
Prof. Fredrik Laurell
e-post: fl@laserphysics.kth.se
Professor Luca Brandt
E-post: luca@mech.kth.se
Prof. Dan Henningson,
Tel: 08-790 9004, E-post: henning@kth.se
Shervin Bagheri, Universitetslektor
Tel: 08-790 6770, E-post: shervin@mech.kth.se
Professor Per-Lennart Osk Larsson
Telefon: 08-790 7540, E-post: plla@kth.se
Dr Magnus Burman
Tel: 070-549 6450, e-post: mburman@kth.se
Dr Karl Garme
Tel: 070-397 1717, e-post: garme@kth.se
Bengt Lund-Jensen, professor
tel: 08-5537 8179, e-post: blj@kth.se
Fredrik Laurell, professor
tel: 08-553 78153, e-post: flaurell@kth.se

Sammanfattning

Besöksadress

Teknikringen 8, plan 5
None

Postadress

Teknikringen 8, plan 5
Stockholm, 10044

Liknande jobb


Postdoktor inom kvantoptik.

Postdoktor inom kvantoptik.

4 mars 2021

Postdoktor i data science med LSST

Postdoktor i data science med LSST

1 mars 2021