Postdoktor matematik: slumpmässiga, optimala punktkonfigurationer i planet

Postdoktor matematik: slumpmässiga, optimala punktkonfigurationer i planet

Arbetsbeskrivning

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Arbetsuppgifter
Postdoktorn ska verka under överseende av och i samarbete med professor Hedenmalm med siktet mot att fördjupa förståelsen av Coulombgas i planet samt även relaterade determinantprocesser.

Erhållna resultat ska publiceras i vetenskapligt erkända matematiska tidskrifter. Utöver forskningsverksamheten förväntas postdoktorn delta i grundutbildningen till 20%.

Vi erbjuder
- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö
- Internationell arbetsplats.
- Miljön på KTH inkluderar även en aktiv verksamhet mot slumpmatristeori och stokastisk Löwner-evolution (SLE).

https://www.kth.se/om/work-at-kth/kth-your-future-workplace-1.49050

Kvalifikationer
Som person är du motiverad att samarbeta med dina kollegor, och gemensamt söka lösningar på vetenskapliga frågeställningar. Vi ser gärna att du har dokumenterat intresse för slumpgasmodeller, alternativt kompetens inom matematisk analys som kan användas för att analysera dessa modeller. Här kan vi nämna exempelvis förståelse av asymptotiska analysen av reproducerande kärnor. Särskilt meriterande är förståelse av de metoder som använts för att analysera energioptimalitet för gitterkonfigurationer i vissa dimensioner. 

Krav

- Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen, och som har avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång (med vissa undantag för särskilda skäl såsom perioder av sjuk- eller föräldraledighet, vänlige ange om sådant skäl föreligger i ditt CV).

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.Meriterande

- Vetenskaplig skicklighet.
- Pedagogisk förmåga.
- Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.
- Samarbetsförmåga.
- Självständighet.

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898. 

Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska innehålla: 

- CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
- Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
- Kortfattad redogörelse (max 2 s.) för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier
- Två rekommendationsbrev från seniora forskare ska skickas till mailto:jobs@math.kth.se. Ange S-2020-1346 i rubriken. 

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare dock längst två år.

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.


Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner på detta företaget

Univ. lektor Michael Fokine
e-post: mf@laserphysics.kth.se
Prof. Fredrik Laurell
e-post: fl@laserphysics.kth.se
Professor Luca Brandt
E-post: luca@mech.kth.se
Prof. Dan Henningson,
Tel: 08-790 9004, E-post: henning@kth.se
Shervin Bagheri, Universitetslektor
Tel: 08-790 6770, E-post: shervin@mech.kth.se
Professor Per-Lennart Osk Larsson
Telefon: 08-790 7540, E-post: plla@kth.se
Dr Magnus Burman
Tel: 070-549 6450, e-post: mburman@kth.se
Dr Karl Garme
Tel: 070-397 1717, e-post: garme@kth.se
Bengt Lund-Jensen, professor
tel: 08-5537 8179, e-post: blj@kth.se
Fredrik Laurell, professor
tel: 08-553 78153, e-post: flaurell@kth.se

Sammanfattning

Besöksadress

Teknikringen 8, plan 5
None

Postadress

Teknikringen 8, plan 5
Stockholm, 10044

Liknande jobb


20 november 2020

17 november 2020