PRAKTIKPLATS PÅ HEDEBYSKOLAN VAGNHÄRAD

Arbetsbeskrivning

Hedebyskolan tar gärna emot praktikanter.
Ålder bör vara minst 19-20 år så att den sökande inte ligger för nära ålersmässigt som eleverna på skolan.
Gärna ungdomar som vill utbilda sig eller har utbildat sig inom Barn & Fritid.
Vi vet att det kan vara en bra praktik för många då det inte minst tränar upp sociala färdigheter.

Sammanfattning

Liknande jobb


Unga kommunutvecklare

Unga kommunutvecklare

9 november 2021

Fritidspedagog/Fritidsledare/Socialpedagog, Björkedalsskolan

Fritidspedagog/Fritidsledare/Socialpedagog, Björkedalsskolan

26 oktober 2021