Prefekt till institutionen för mekanik och maritima vetenskaper

Prefekt till institutionen för mekanik och maritima vetenskaper

Arbetsbeskrivning

Vid institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper (M2) bedrivs forskning som är samhällsrelevant och som bidrar till samhällets förmåga att hantera kritiska utmaningar för en mer hållbar framtid. Genom grundläggande och tillämpad forskning inom alla transportslag arbetar vi för att nå hållbara, säkrare och mer energieffektiva tekniklösningar för fordon, flygplan, fartyg och järnvägstrafik. Vår forskning bidrar även till hållbar processteknik och energiförsörjning.

Nu söker vi dig som kan ta oss vidare och som vill vara med och forma framtidens institution.

Vilka är vi?
Vid institutionen utbildas framtidens mest eftertraktade problemlösare med siktet inställt på en omställning till grönare transporter och en hållbar morgondag. Med en grundutbildning som håller jämna steg med den tekniska utvecklingen och laboratorier i världsklass inom fordonssäkerhet, autonoma system, järnvägsmekanik, förbränningsteknik och vindtunnlar förbereder vi civil- och högskoleingenjörer för attraktiva karriärer inom maskinteknik, transport, automation och teknisk design. Inom sjöfartsområdet utbildas framtidens ledare för både ombord- och landverksamhet, bland annat i Sveriges största simulatorcentrum för navigering och framdrivning av fartyg. Vid institutionen ges även fortbildning på nationell och internationell nivå, med uppdragsutbildningar för olika samhällsaktörer. Institutionen befinner sig geografiskt på både campus Johanneberg och Lindholmen.

Vi strävar efter att skapa nära samarbeten mellan akademi, näringsliv och samhälle med fokus på nyttiggörande. Särskilt vill vi utbilda framtidens experter inom våra forskningsområden och säkra kompetensförsörjningen inom industri och näringsliv för att bidra till samhällets resurshållbarhet.

Vad innebär det att arbeta som prefekt?
Som prefekt har du en nyckelroll med övergripande ansvar för hela institutionen. Du leder och utvecklar institutionens verksamhet utifrån ett helhetsperspektiv och verkar för en stark samverkan mellan verksamhetens två inriktningar, mekanik och det maritima området. En viktig del i din roll är också att arbeta för att stärka institutionens positionering inom forskning och utbildning, både nationellt och internationellt samt arbeta för en hållbar campusutveckling.

Som prefekt leder och utvecklar du institutionens strategiska och operativa verksamhet. Det innebär exempelvis att:

- Säkerställa en hög kvalitet inom forskning, utbildning och nyttiggörande
- Skapa förutsättningar för samverkan inom Chalmers, näringsliv och samhäll
- Vara chef för direktrapporterande avdelningschefer med ledningsfunktion
- Ha budget- och personalansvar för institutionen
- Arbeta för och säkerställa en god, jämlik, jämställd och stimulerande arbetsmiljö
- Leda arbetet för kvalitet, öppenhet, delaktighet, respekt och mångfald

Som prefekt rapporterar du till rektor och ingår i Chalmers ledningsgrupp. Du arbetar tillsammans med rektor, övriga prefekter och andra ledare för att utveckla Chalmers, samt arbetar med institutionens administrativa chef för att skapa ett ändamålsenligt verksamhetsstöd.

Vem söker vi?
För tjänsten som prefekt behöver du lägst en doktorsexamen inom relevant ämnesområde. Du har förståelse för akademin och institutionens ämnesområden och för dess utmaningar och möjligheter. Du har erfarenhet av undervisning och forskning, besitter en förmåga att inhämta kunskap på ett nyfiket och engagerat sätt och har även lätt för att sätta dig in i nya sammanhang och situationer. Du har också erfarenhet av strategisk verksamhetsplanering och genomförande. Vidare ser vi att du har ett intresse av att aktivt arbeta för mångfald och jämställdhet.

Vi förutsätter att du har dokumenterad god och relevant ledarskapserfarenhet. Du är en engagerad ledare som har förmåga att skapa förtroende samt lyfta och inkludera medarbetare. För rollen som prefekt är det viktigt att du har integritet och mod att leda mot uppsatta mål och förmågan att fatta svåra beslut. Vi värdesätter ett kommunikativt, lyhört och inkluderande ledarskap i balans mellan linjeansvar och kollegialt inflytande.

Vi förutsätter att du besitter en god kommunikativ förmåga som du kan anpassa till sammanhanget och vi förväntar oss att du kommunicerar obehindrat på något av de skandinaviska språken och engelska.

Det är för rollen meriterande med följande:
- Erfarenhet av att leda ledare
- Erfarenhet från relevant del av näringslivet och/eller offentlig sektor
- Erfarenhet av att arbeta med nyttiggörande
- Erfarenhet av samverkansprojekt med näringsliv/samhälle och internationell samverkan
- Internationell erfarenhet av forskning- och utbildningsverksamhet och/eller näringsliv
- Högskolepedagogisk utbildning

Anställningsform
Tillsvidareanställning på heltid. Alternativt att uppdraget som prefekt kan vara tidsbegränsat, med möjlighet till förlängning. Vid tidsbegränsat uppdrag erhålls en annan anställning som lärare eller forskare. Rollen kan till en viss grad kombineras med egen forskning och undervisning.

Tillträde enligt överenskommelse.

Prefektrekryteringar följer Chalmers riktlinjer för ledartillsättning och genomförs av en rekryteringsgrupp. Beslut fattas av rektor efter samråd med HR-chef.

Nominering
Parallellt med denna annonsering finns det möjlighet att nominera kandidater.

Ange kontaktuppgifter för den du nominerar samt varför du anser personen lämplig för rollen, nominering skickas senast den 16 februari 2022 till rekryteringsspecialist Tone Collin, e-post: tone.collin@chalmers.se.

Att arbeta på Chalmers
Chalmers vision: ”För en hållbar framtid” genomsyrar synen på vår arbetsmiljö och våra medarbetare. Chalmers arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Jämställdhet och mångfald är viktiga grunder för all verksamhet på Chalmers.

Här kan du läsa mer om våra förmåner och hur det är att arbeta på Chalmers.

Mer om ansökningsförfarandet här

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Chalmers Tekniska Högskola AB
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 13 januari 2022
  • Ansök senast: 28 februari 2022

Besöksadress

412 96 Göteborg 41296 Göteborg
None

Postadress

Chalmersplatsen 4
Göteborg, 41296

Liknande jobb


Director MAX IV

Director MAX IV

21 december 2022