Preventionsstrateg, individ- och familjeomsorgsförvaltningen

Preventionsstrateg, individ- och familjeomsorgsförvaltningen

Arbetsbeskrivning

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen söker en preventionsstrateg som främst ska samordna det ANDTS- och våldsförebyggande arbetet inom kommunen. Tjänsten är placerad vid individ- och familjeomsorgsförvaltningens administrativa enhet och ska i hög grad samarbeta med andra kommunala verksamheter och aktörer inom området.

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen i Sandvikens kommun har en funktionsindelad organisation som utgörs av sex enheter. Inom förvaltningens ansvarsområde finns barn- och ungdomsvård, beroendevård, ekonomiskt bistånd och familjerätt samt handläggning av alkoholtillstånd och strategiskt arbete inom områdena folkhälsa och trygghet och ANDTS.

Vi erbjuder dig bland annat dessa förmåner:
- semesterväxling
- årsarbetstid
- friskvård till förmånligt pris
- hälsofrämjande aktiviteter
- extra semesterdagar när du fyller 40 och 50 år
- personal- och fritidsföreningen Pulsen

ARBETSUPPGIFTER
Preventionsstrategens arbetsuppgifter innebär att planera, samordna, driva, utveckla och utvärdera det övergripande ANDTS- och våldsförebyggande arbetet. Uppdraget innebär att arbeta utifrån nationella, regionala och lokala styrdokument.

I arbetsuppgifterna ingår att omvärldsbevaka området hållbar samhällsutveckling, ANDTS- och våldsförebyggande frågor samt överföra och omsätta erfarenheter och kunskaper till strategier för ett lokalt, konkret och långsiktigt arbete. I arbetet ingår att påverka och ge stöd till förvaltningar och bolag att tillämpa dessa strategier för att åstadkomma verksamhets- och samhällsutveckling. Du förväntas att utifrån en stor informationsmängd sammanställa och analysera material som kan komma att utgöra underlag för politiska beslut.
Uppdraget inkluderar att initiera insatser samt vara ett stöd under implementering av metoder och arbetssätt som syftar till att främja en positiv utveckling för specifika grupper eller områden i kommunen.

Samordningen och utvecklingen av det ANDTS- och våldsförebyggande arbetet sker i nära samarbete med folkhälso- och trygghetsstrateg och alkoholhandläggare samt övriga kommunala förvaltningar och andra aktörer inom området.

Funktionen är strategisk med ett övergripande ansvar för preventionsrelaterade frågor främst inom ANDTS- och våldsförebyggande arbete men även uppdrag inom andra preventionsområden kan bli aktuella. I tjänsten ingår förvaltningsövergripande arbetsuppgifter så som att leda och delta i nätverk eller processer som rör hela kommunkoncernen. Du medverkar i regionens nätverk för preventionssamordnare och ingår i referensgrupper både lokalt och regionalt.

Du kommer att initiera informations- och kunskapshöjande insatser, för såväl medborgare som medarbetare, samt medborgardialoger för att tillvarata olika målgruppers synpunkter och behov.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom samhälls- eller beteendevetenskap, socialt arbete eller folkhälsovetenskap. Du har god kunskap om och erfarenhet av preventionsarbete, risk- och skyddsfaktorer samt preventionsnivåer.

Det är meriterande om du har erfarenhet av strategiskt ANDTS- och/eller våldsförebyggande arbete och kan omsätta teoretisk kunskap till praktiskt arbete.

För att nå ett gott resultat behöver du vara självständig, ha initiativförmåga och handlingskraft.
Du har hög kompetens i att kunna mobilisera och motivera människor till gemensamma insatser. Du är intresserad av metodutveckling och samordning. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Kunskaper om och erfarenhet av statistik- och enkätverktyg är meriterande.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Det är en fördel om du har körkort.

ÖVRIGT
I den här rekryteringen tillämpar vi fortlöpande urval.

Som medarbetare i Sandvikens kommun är du varje dag med och formar vår gemensamma framtid. I ditt arbete får du möjlighet att möta människor och uppleva glädjen i att göra skillnad. Tillsammans bidrar vi till välfärd för Sandvikens 39 000 invånare.

I våra verksamheter arbetar 3000 personer inom 200 yrken. Vår vision är ett Sandviken där vi känner oss hemma och gör varandra bättre. Med ett brett utbud av kultur, idrott och upplevelser och med naturen inpå knuten är Sandviken en plats där det är enkelt att trivas.

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Sandvikens kommun gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.

Kontaktpersoner på detta företaget

Jan Nilsson
026-24 13 93 alt 026- 24 15 59
Mattias Nyström
026-241060
Marianne Andersson
026/24 18 79 el 24 15 59
Enhetschef/föreståndare Pangea Camilla Nässbjer
026-24 14 58
Bitr föreståndare Linda Eriksson
026-24 02 93
Arbetsplatsombud Gunilla Ahnlén
026-24 14 75
Enhetschef Katarina Gröndahl
026- 24 15 90
VISION Marianne Andersson
026/24 18 79 el 24 15 59
SSR Daniel Mägi
026-24 12 42
Enhetschef Maria Eriksson
026- 24 17 05

Sammanfattning

Besöksadress

81180 Sandviken
None

Postadress

Stadshuset, Odengatan 37
Sandviken, 81180

Liknande jobb


Hjärnkoll Halland söker föreläsare

Hjärnkoll Halland söker föreläsare

23 april 2021

Hälsocoach online

Hälsocoach online

15 mars 2021

11 mars 2021

21 januari 2021