Processledare inom försörjningsstöd till Västra Göteborg

Processledare inom försörjningsstöd till Västra Göteborg

Arbetsbeskrivning

Vill du jobba i en stadsdel där dina idéer formar framtidens välfärd? Västra Göteborg satsar stort på ett ledarskap där varje medarbetares kompetens ska tas tillvara. Tillsammans utvecklar vi kommunens service mot målet att göra Göteborg till en jämlik stad där alla kan leva ett gott liv. För att lyckas samverkar vi med många, som näringslivet och samhället i övrigt. Stadsdelen ligger i Göteborgs sydvästra del och ger service inom kultur och fritid, individ och familjeomsorg samt omsorg för äldre och funktionshindrade. Förvaltningen har runt 2000 anställda.

ARBETSUPPGIFTER
Då nuvarande processledare för plattform försörjningsstöd ska vara tjänstledig för föräldraledighet söker vi en processledare, som ska fortsätta och fullgöra uppdraget med att utveckla en gemensam plattform för socialtjänstens arbete med försörjningsstöd inom Göteborgs Stad. Tjänsten är ett vikariat som stäcker sig till sista september 2021.

Processledarens uppdrag är fortsätta det gemensamma plattformsarbetet samtidigt som nya gemensamma arbetsområden behöver prioriteras inom IFO/FH. Plattformen omfattar primärt myndighetsutövning men även koppling till utförarverksamheter kan förekomma. Syftet med rollen är att bidra till likabehandlingen i staden.

Ditt uppdrag är inriktat på att skapa gemensam värdegrund och struktur utifrån gällande lagstiftning, kommunfullmäktiges mål och inriktning samt evidensbaserad praktik. Arbetet handlar om att samordna, bevaka och följa upp. I arbetet ingår omvärldsbevakning och kompetensförsörjning som stora delar men även att beakta behovet av stärkt samverkan inom IFO-Funktionshinder.

Arbetet bedrivs tillsammans med de nätverk av enhetschefer och 1:e socialsekreterare som finns i staden. Plattformen arbetas fram i en process tillsammans med nätverken som består av nyckelpersoner i vidareutvecklings- och implementeringsarbetet.

Det finns alltid plats för nytänkande och förändring. Du får kompetensutveckling, kunniga kollegor och en arbetsplats med möjligheter och förmåner! Anställningen är placerad i SDF Västra Göteborg. Arbetsplatsen är förlagd på annan plats än stadsdelen och tillsammans med tre andra plattformsledare (BoU, Vuxen och FH) som du kommer att arbeta nära.

KVALIFIKATIONER
Du som söker är socionom med flerårig erfarenhet av arbete med myndighetsutövning inom socialtjänsten och i synnerhet med försörjningsstöd. Du har en bred erfarenhet av ämnesområdet och dess utmaningar. För att lyckas i tjänsten krävs att du har erfarenhet av processledning samt metodhandledning eller arbetsledning.

Som person är du målmedveten, resultatinriktad och har en god helhetssyn och förmåga att leda processer i mål. Som processledare är du lyhörd och bra på att arbeta tillsammans med andra, både internt och externt. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Vid frågor om tjänsten kontakta områdeschef Jörgen Larzon, 031-366 43 00.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Intervjuer kommer äga rum den 2/10.

Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Vi i Västra Göteborg vill att alla våra medarbetare ska vara delaktiga i att skapa arbetsplatser som genomsyras av respekt, jämställdhet, medinflytande, arbetsglädje och utveckling.

I Västra Göteborg arbetar vi för att arbetsmiljön ska vara god och hälsofrämjande. Som anställd erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag och cykelförmån.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Sammanfattning

Liknande jobb


Vikariat gruppledare

Vikariat gruppledare

28 oktober 2020

Behandlingshemmet Dagöholm. Biträdande verksamhetschef

Behandlingshemmet Dagöholm. Biträdande verksamhetschef

28 oktober 2020

22 oktober 2020

21 oktober 2020