Professor i ledarskap under påfrestande förhållanden, Stockholm

Professor i ledarskap under påfrestande förhållanden, Stockholm

Arbetsbeskrivning

Försvarshögskolan söker en professor i ledarskap under påfrestande förhållanden, placering Stockholm 

Anställningen som professor i ledarskap under påfrestande förhållanden är placerad vid institutionen för Säkerhet, Strategi och Ledarskap (ISSL) i Stockholm.

Ledarskap under påfrestande förhållanden är ett ämne vid Försvarshögskolan som fokuserar på en persons förmåga att påverka, motivera och möjliggöra för andra att bidra till effektiviteten och framgången hos den organisation de tillhör. Ledarskap kan också ses som en process för att påverka andra att förstå och vara överens om vad som behöver göras och hur det kan göras effektivt.

Till ämnesområdet ledarskap under påfrestande förhållanden hör ledarskap i både direkt och indirekt form, särskilt under påfrestande förhållanden vilka belyses från främst ett individuellt och organisatoriskt, men även från ett samhälleligt perspektiv. 

Institutionen för Säkerhet, Strategi och Ledarskap

Institutionen för Säkerhet, Strategi och Ledarskap kännetecknas av mötet mellan civil och militär expertis, mellan teori och beprövad erfarenhet, samt mellan akademi och professioner inom försvarsmakten och säkerhetssektorn. Institutionen rymmer fem ämnen och ansvarar därmed för forskning och utveckling inom folkrätt, ledarskap under påfrestande förhållanden, krigsvetenskap samt statsvetenskap med inriktningar mot säkerhetspolitik och strategi, respektive krishantering och internationell samverkan. 

På Ledarskapsavdelningen arbetar civila och militära som forskar och genomför undervisning i ämnet ledarskap under påfrestande förhållanden. I samband med risk, kris, konflikt och krig ökar kraven på fungerande ledarskap under påfrestande förhållanden. Kurser i ämnet förbereder individer för att kunna hantera ledarskapets svåraste utmaningar. Avdelningens lärare undervisar både på de högskolepoänggivande kurserna och i form av kortare uppdragsutbildningar i ledarskap riktade mot chefer. Vid Försvarshögskolan har Ledarskapsavdelningen särskilt ansvar för pedagogisk utveckling av utbildningsverksamheten genom högskolepedagogiska kurser. 

Ledarskapsavdelningen finns i Karlstad och i Stockholm. Anställningen är placerad vid Institutionen för Säkerhet, Strategi och Ledarskap i Stockholm. 

För hela annonsen, använd länken nedan: 
http://jobb.fhs.se/job/stockholm/professor_i_ledarskap_under_pafrestande_forhallanden_stockholm-326243.html

Sammanfattning

Besöksadress

DROTTNING KRISTINAS VÄG 37
None

Postadress

DROTTNING KRISTINAS VÄG 37
Stockholm, 11593

Liknande jobb


Professor i krigsvetenskap

Professor i krigsvetenskap

2 december 2022

Professor i företagsekonomi med inriktning organisation

Professor i företagsekonomi med inriktning organisation

1 december 2022

Full Professor in Materials and Manufacturing

Full Professor in Materials and Manufacturing

1 december 2022