Professor i obstetrik/gynekologi förenad med anst. som specialistläkare

Professor i obstetrik/gynekologi förenad med anst. som specialistläkare

Arbetsbeskrivning

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare av en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) är en av universitetets största institutioner med verksamhet framför allt inom den medicinska fakulteten.

Vår målsättning är att bedriva utbildning och forskning inom medicin och biomedicin, med hög internationell kvalitet. Vid BKV finner du ledande forskning med både spets och bredd inom ett stort spektrum av modern biomedicin.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/bkv


LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en anställning som

Professor i obstetrik och gynekologi förenad med anställning som överläkare/specialistläkare i obstetrik och gynekologi vid Region Östergötland 
med placering vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
 
Ämnesområde 
Obstetrik och gynekologi innefattar diagnostik och behandling av sjukdomar och tillstånd i de kvinnliga reproduktionsorganen, reproduktiv hälsa, handläggning av såväl normal som komplicerad graviditet samt utredning och behandling av barnlöshet hos både män och kvinnor. I denna anställning ges preferens åt gynekologisk inriktning.
  
Arbetsuppgifter 
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som professor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå. Vid medicinska fakulteten tillämpas studentaktiva undervisningsformer.

Vid Linköpings universitet bedrivs idag en bred och framgångsrik forskning inom stora delar av ämnesområdet. Inom ämnet finns idag två universitetsanställningar (professurer) samt tre adjungerade professorer och två adjungerade lektorer.

Innehavare för den nu utlysta anställningen förväntas ha en högaktiv forskningsverksamhet, där vi nu i första hand söker en akademisk ledare med inriktning mot gynekologisk verksamhet.

Arbetsuppgifterna för denna anställning har tonvikt på forskning, men undervisning inom framför allt läkarprogrammet ingår också i arbetsuppgifterna.

Den sökande ska också ha god erfarenhet av kliniska och administrativa uppgifter och förväntas delta i utvecklingen av vården, akademiskt såväl som kliniskt, genom arbete vid Region Östergötland. Arbetsuppgifterna ställer krav på god samarbetsförmåga.

Undervisning kommer i första hand att ske på svenska och i förekommande fall också på engelska.

Behörighet 
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. 
 
Bedömningsgrunder 
Se fullständig annons på www.liu.se

Tillsättningsförfarande
Anställningen tillsätts av rektor efter förslag från medicinska fakultetens anställningsnämnd. En avsiktsförklaring kommer att infordras från de sökande som i första hand bedöms komma ifråga för anställningen.

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner
För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 11 januari 2021. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Publikationer, pdf- eller word-format är tillåtet, bifogas i ansökningsformuläret. De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Lika villkor


Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Linköpings Universitet
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 18 november 2020
  • Ansök senast: 11 januari 2021

Liknande jobb


26 januari 2021

Biträdande professor i sociologi

Biträdande professor i sociologi

25 januari 2021

Professor i offentlig konst

22 januari 2021