Professor i svetsteknologi med inriktning svetsprocesser

Professor i svetsteknologi med inriktning svetsprocesser

Arbetsbeskrivning

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 15 000 studenter och 675 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.
Högskolan Väst söker professor i svetsteknologi med inriktning svetsprocesser!

Högskolan Väst söker en professor i svetsteknologi för att utveckla verksamheten inom forskning kring svetsprocesser.

Avdelningen för svetsteknologi vid Högskolan Väst är den största forskningsgruppen inom svetsteknologi i Sverige med en grupp på ungefär 30 medarbetare som bedriver utbildning och forskning inom framför allt svetsmetallurgi, processfysik och svetsprocesser.

Arbetsuppgifter:
Anställningen omfattar i första hand handledning av doktorander inom svetsning och additiv tillverkning, samt att medverka och bidra med expertkunskap inom aktuella forskningsprojekt, främst inom produktionsutveckling och automation med tonvikt på svetsmetallurgi av stål. Utöver detta ingår undervisning på grund-, avacerad- och forskarnivå i anställningen.  Därutöver ingår medverkan i högskolans verksamhet, samt administrativa arbetsuppgifter.

Behörighetskrav:
- För anställningen fordras gedigen erfarenhet av att bedriva självständig forskning som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens enligt praxis inom ämnesområdet.
- Visad pedagogisk skicklighet.

För denna anställning krävs dessutom:
- Dokumenterad erfarenhet av att skriva forskningsansökningar.
- Dokumenterad erfarenhet av att leda internationella forskningsprojekt.
- Dokumenterad erfarenhet av handledning av doktorander.
- Mycket goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift.
- Dokumenterat god samarbetsförmåga.

Meriterande för anställningen är:
- Kunskap om svetsprocesser, till exempel bågsvets.
- Kunskap om artificiell intelligens i kontexten automation och svetsning.
- Djup kunskap och kompetens kring svetsmetallurgi, framförallt stål. 

Bedömningsgrunder:
Särskild vikt fästes vid graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, samt förmågan att utveckla forskning och utbildningsverksamhet i samverkan med kollegor och det omgivande samhället. Vid bedömningen av skicklighet beaktas anställningens ämnesområde, ämnesbeskrivning och arbetsuppgifter.

Övrigt:
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid.

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, arbetsprov, intervjuer och referenstagning.

Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2020/146 och skickas i två exemplar.

Ansökan ställs till:
Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan

Sista ansökningsdag är 2020-10-12

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Kontaktpersoner på detta företaget

Nicolaie Markocsan, Docent
+46520-22 33 39
SACO-S Stig Johansson
+46520-22 32 12
TCO-ST: Elise Glimsten
+46520-22 32 55
Kristina Sandström, avdelningsledare
0520-22 33 26
Mikael Ericsson
0520-223318
Per Nylén, professor och avdelningschef
+46520-22 33 58
Joel Andersson, seniorforskare
+46520-29 29 21
Bo Månsson, avdelningschef
0520-22 32 21
Fredrik Danielsson, Docent i automation
+46520-22 33 16
Nicolaie Markocsan, Associate Professor
+46520-223339

Sammanfattning

Besöksadress

Gustava Melins gata 2
None

Postadress

Gustava Melins gata 2
Trollhättan, 46186

Liknande jobb


Professor i pediatrisk omvårdnad

Professor i pediatrisk omvårdnad

23 oktober 2020

Professor i molekylär tumörbiologi

23 oktober 2020

Faculty Positions in Finance

21 oktober 2020