Projektkoordinator – analys av algtoxiner och stöd till forskningsnätverk

Projektkoordinator – analys av algtoxiner och stöd till forskningsnätverk

Arbetsbeskrivning

Institutionen för vatten och miljö
Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt akvatisk ekotoxikologi och miljökemi. Institutionen har drygt 130 anställda varav ca hälften utgörs av forskare/doktorander och den andra hälften av teknisk och administrativ personal. Vi ingår i SLU:s Mark-Vatten-Miljöcentrum på Campus Ultuna i Uppsala. Den breda kompetensen bland de 300 personerna i klustret i kombination med en välutrustad infrastruktur skapar en unik plattform för forskning av hög kvalitet samt miljöövervakning och utvärdering.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Som projektkoordinator kommer du bidra till att utveckla två projekt inom Institutionens verksamhetsområde: (1) etablera och utveckla ett nationellt kompetenscentrum för analys av algtoxiner, (2) koordinerings-stöd till SciLifeLab:s kapabilitet i planetär biologi https://www.scilifelab.se/capabilities/planetary-biology/ 

I det första projektet kommer du ha en samordnande roll med fokus på laborativt arbete. Detta innebär att utifrån existerande kunskap såväl som i samarbete och dialog med nyckelaktörer på området, utveckla, utföra och utvärdera analyser av algtoxiner. Metodansatsen utgår främst från affinitets-baserade analyser (ELISA) samt mass-spektrometri i kombination med vätskekromatografi (LC-MS). Du kommer även att koordinera och organisera insamling av provmaterial. I det andra delprojektet kommer du att bistå kapabilitetens ledningsgrupp med planering och genomförande av nätverksaktiviteter (konferenser, forskarmöten, kurser, outreach). För båda delprojekten ingår även samordning av projektrapportering samt intern och extern kommunikation.

Kvalifikationer:
För denna tjänst krävs doktorsexamen eller motsvarande med inriktning mot biokemi, akvatisk ekologi, miljövetenskap eller närliggande ämnesområde inom livsvetenskaperna. Sökande måste även ha minst grundläggande förståelse av moderna analysmetoder för toxiska ämnen och biologisk mångfald. Praktisk erfarenhet av att planera, samordna och genomföra större fältstudier och laborativa experiment är meriterande. Praktisk erfarenhet av LC-MS och molekylärbiologiskt arbete är meriterande. Vi söker efter en strukturerad problemlösare som inte tvekar att ta en drivande roll i de projekt som man deltar i. Goda kommunikationsfärdigheter på Engelska är ett krav.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 360 dagar, med möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Snarast enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2023-04-07.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Sveriges lantbruksuniversitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 17 mars 2023
  • Ansök senast: 7 april 2023

Liknande jobb


Kemist/Utredare

Kemist/Utredare

31 maj 2023

Amanuens vid Institution för Livsmedelsteknik, 2 tjänster

Amanuens vid Institution för Livsmedelsteknik, 2 tjänster

31 maj 2023

Laboratoriechef

Laboratoriechef

31 maj 2023