Projektledare

Arbetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning
Länsstyrelsen i Västmanlands län är en spännande arbetsplats. Få arbetsplatser har en så stor bredd i sin verksamhet. Vår verksamhet sträcker sig från myndighetsutövning till länsutveckling. I vår roll som regeringens regionala företrädare ingår att arbeta med utveckling av viktiga samhällsområden som regionalpolitik, näringsliv, miljö- och naturvård, kulturmiljövård, kommunikationer, bygg- och planfrågor, areella näringar, jämställdhet, socialtjänst m.m.

Arbetsuppgifter
I sin roll som förvaltare av skyddad natur har Länsstyrelsen för perioden 2009 - 2014 sökt medel från EU:s miljöprogram, LIFE + som är ett finansieringsprogram för att genomföra och utveckla EU:s miljöpolitik.

Projektet kommer att starta den 1 januari 2009 under namnet "Lake Mälaren inner archipelago restoration and management" (MIA). I projektet ingår bl a att arbeta med restaurering av habitat och åtgärder för arter knutna till habitaten inom 42 olika natura 2000 områden belägna inom Västmanlands, Uppsala och Södermanlands län. I projektet ingår också arbete med nyanläggning av infrastruktur och besöksanläggningar inom området. En del i projektet är också uppföljning, dokumentering och redovisning av projektets verksamhet. Västmanlands län är huvudman för projektet. Du arbetar inom alla tre länen men är stationerad i Västerås.

Som projektledare har du ett huvudansvar för projektet. Det innebär bl a att ansvara för:
. verksamhetsplanering och genomförande.
. regelbunden uppföljning av resultat, tidplan och rapporter
. att kvalitetssäkringsaktiviteter genomförs
. nätverksbyggande genom expertmöten, konferenser och samverkan med andra projekt

Du kommer som projektledare att ha löpande kontakter med styrgrupp, partners, finansiärer och naturvårdsverket.

Utbildning/Erfarenhet
Vi söker dig som har biologisk högskoleutbildning (Msc. Fil.Mag. eller motsvarande). Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av projektledning, kunskap och erfarenhet av relevant arbete för EU och stat och är insatt i aktuell forskning. Du ska ha grundläggande kunskaper i GIS och Access/Excel.

Du ska kunna ta ett stort ansvar och ha en god förmåga att ta initiativ till samarbete och nätverksbyggande. Vara noggrann och målinriktad och kunna uttrycka dig väl i skrift och kommunikation både på svenska och engelska. God samarbetsförmåga är viktigt. Körkort är ett krav.

Sammanfattning

Besöksadress

Länsstyrelsen Västmanlands län 721 86 Västerås
None

Postadress

None
None

Liknande jobb


Posatdoctoral Position in Belowground Ecology

15 oktober 2010

Provutvecklare i biologi

18 november 2010

Förskollärare, Björketorpskolan

22 september 2010

Naturtypsansvarig hav och kust

14 oktober 2010