Projektledare - Kollektivtrafikstråk

Projektledare - Kollektivtrafikstråk

Arbetsbeskrivning

Ref: 20220001

Arbetsuppgifter
Infrastruktursektionen, bestående av sektionschef, stråkledare och projektledare, är ansvarig för att genomföra de större infrastrukturåtgärder inom Malmö som är följd av Malmö stads Ramavtal med staten, ibland kallat ”Storstadspaketet”.

Stråkledarnas roll är att ha ett samlat ansvar för alla projekt inom ett eller flera stråk (kollektivtrafiklinje eller utpekat cykelstråk), och se till att projekten genomförs effektivt och med hög kvalitet.

Som stråkledare är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att samordna de projekt som ingår i stråket och att vara bollplank till de projektledare som leder projekten i stråket. Genom framtagande av budget och tidplan på stråknivå, samt uppföljning av stråket och projekten säkerställer du projektens framdrift. Du ansvarar för att sammanställa projektledarnas rapportering och gör bedömning av vad som ska rapporteras vidare till linje- och projektorganisationen enligt framtagna rutiner.

Till skillnad från projektledarna som arbetar här och nu med ett projekt i taget, har du möjlighet att lyfta blicken och se helhet och framtid. Du förutspår och hanterar kommande behov för projekten och stråket, ser risker och möjligheter. Du sorterar i gränsdragningsfrågor mellan olika projekt, olika stråk och andra pågående projekt inom Malmö stad. Du är en viktig kugge i kommunikation, kunskapsspridning och erfarenhetsåterföring inom och utåt från projektet, du är delaktig i framtagande av de mallar, processer och rutiner som behövs för att effektivisera arbetet och du bidrar till att skapa trygghet och arbetsglädje i teamet.  

Inom stråken kommer alla projekten att gå igenom faserna Idéstudie (Idéstudierna är i dagsläget genomförda för samtliga stråk), förstudie, projektering och entreprenad. Vissa projekt innebär bara mindre åtgärder såsom hållplatsanpassningar med fokus på den tekniska lösningen, medan andra projekt innebär en totalombyggnad fasad till fasad där en förståelse för staden som helhet är nödvändigt. I vissa skeden av projekten kan du komma att vara mer aktiv med att stötta projektledarna och stärka projektorganisationen. Du hjälper till att prioritera inom och mellan projekten, för se till att uppställda effektmål uppnås. I vissa skeden då projektledare ännu inte tillsatts ansvarar du själv för grov planering av de projekt du ansvarar för.

Stråkledarna tillsammans lyfter frågor från olika stråk för att hitta synergieffekter, se var det finns behov av gemensamma lösningar och vilka frågor som innebär påverkan även utanför organisationen och alltså måste hanteras i en vidare kontext. Ni arbetar gemensamt för att hitta kreativa och hållbara lösningar. Tillsammans arbetar vi för att utveckla och utforma Malmös offentliga rum.

Kvalifikationer
Du har utbildning som civil- eller högskoleingenjör inom väg och vatten, stadsbyggnad, trafik eller infrastruktur eller annan akademisk examen som arbetsgivaren bedömer som likvärdig, så som exempelvis utbildning kopplat till stadsplanering, samhällsplanering eller motsvarande.

Du har flera års relevant arbetslivserfarenhet inom stadsutvecklingsområdet, företrädesvis trafik och infrastruktur. Du har även flera års erfarenhet av projektledning inom exempelvis infrastruktur, trafik eller samhällsplanering, gärna med fokus på genomförandefasen (förstudie-projektering-entreprenad). Det är meriterande om du arbetar med, eller tidigare har arbetat med, projektledning inom infrastruktur i stadsmiljö. Erfarenhet av att självständigt ansvara för tidplan, budget, resurser och ekonomisk uppföljning är ett krav. Du har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.

Som person är du resultatinriktad samtidigt som du skapar goda relationer och nätverk. I rollen att samordna och se möjligheter krävs hög grad av analysförmåga samt förmåga att inta ”helikopterperspektiv”. Du arbetar strategiskt med din gedigna erfarenhet som grund när du initierar och planerar aktiviteter med god framförhållning. För att uppnå bästa resultat krävs även lyhördhet till möjliga förändringar och förmåga att prioritera.

Om arbetsplatsen
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.

På uppdrag av tekniska nämnden äger, utvecklar och förvaltar fastighets- och gatukontoret stadens mark. Genom en effektiv och modern organisation möjliggör vi ett gott stadsliv för Malmöborna och stadens näringsliv. Vi bygger en stad.

Våra värderingar bygger på människors lika värde och vi tycker att det är viktigt med en balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du en spännande och dynamisk arbetsplats med trygghet genom kollektivavtal samt förmåner som friskvårdbidrag, flexibel arbetstid, möjlighet till semesterväxling m.m. 


Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb


Information om tjänsten
Anställningsform:Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse

Övrigt
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss kontakt med media-säljare, rekryteringssajter och liknande.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta nedan nämnda kontaktpersoner.

Kontaktpersoner på detta företaget

Sektionschef Arber Jashari
0768-91 60 98
Upphandlingschef Gabriella Manieri
040-341753
HR-chef Pernilla Hedin
0734-26 44 63
Controller Madeleine Spjuth
040-342164
Stabs- och ekonomichef Jörgen Jepson
040-341446
Avdelningschef Charlotte Glimskog
0705-412129
Avdelningschef Åsa Ollerstam Lundh
0734-249152
Avdelningschef Åsa Jensen
0766-103870
Avdelningschef Helen Martinsson
0706-702007
Avdelningschef Pia Hesselroth Tegel
0708-410533

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Malmö stad
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 3 januari 2022
  • Ansök senast: 17 februari 2022

Besöksadress

August Palms plats 1 20580 Malmö
None

Postadress

August Palms plats 1
Malmö, 20580

Liknande jobb


Erfaren trafikplanerare

Erfaren trafikplanerare

23 maj 2022

Gatuingenjör / projektledare

Gatuingenjör / projektledare

20 maj 2022

24 april 2022

Uppdragsledare

19 april 2022