Projektledare  LEADER - Naturturism

Projektledare LEADER - Naturturism

Arbetsbeskrivning

OM ÄNGELHOLM
Ängelholm är landets första agila kommun!
Här tänker vi nytt och vi har därför byggt en unik utvecklings- och serviceorganisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Förutom att vi har huvuduppdrag istället för förvaltningar, är det unika med Ängelholms kommun vårt signalsystem och våra agila arenor.
Vi jobbar med vardagsinnovationer och får saker att hända. Samarbete är en självklar arbetsform för oss och med vårt agila arbetssätt har vi förutsättningarna och förmågan att anpassa oss i ett samhälle som ständigt förändras. Vi lever vår värdegrund: Öppenhet, Omtanke och Handlingskraft.
Ängelholm är dessutom en av Sveriges vackraste platser med kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap och har bästa läget med utomordentliga kommunikationer till resten av Skåne, Sverige och kontinenten.
Vill du veta mer om hur det är att jobba hos oss? Läs mer på jobb.engelholm.se


OM PROJEKTET
Projektet syftar till att genomföra en förstudie kring hur en hållbar naturturism kan utvecklas i Rönne å och Ringsjöarna. Det är ett samarbete mellan sex kommuner; Eslöv, Hörby, Höör, Klippan, Åstorp och Ängelholm, där den sistnämnda äger ansvaret att samordna och driva projektet.
Förstudien innefattar en rad parallellt pågående delar. Dessa varierar i tidsåtgång och prioriteringsordning varför det är viktigt att du långsiktigt både kan strukturera och planera din tid.
·        Kartläggning av markägare och ”hot spots”, dvs lämpliga platser för fiske och friluftsliv
·        Samverkan – utröna möjligheterna inom olika områden såsom paketering, kunskap, marknadsföring etc
·        SWOT-analys – vilka är möjligheterna och vilka hinder finns. Inkluderar förslag på hur hindren kan överbryggas
·        Förslag på ordningsregler och skötsel samt ansvarsfördelning av dessa
·        Juridiska förutsättningar för genomförande
·        Utvärdera möjligheter till ändamålsenliga anläggningar (ex Laxens hus eller liknande)
·        Ta fram relevanta och mätbara mål (allt från arbetstillfällen till ökning i turismomsättning)
·        Skapa och presentera en slutrapport för förstudien


DITT ANSVAR
Som projektledare ansvarar du för att genomföra förstudien för en hållbar naturturism kring Rönne å och Ringsjöarna. Som ansvarig projektledare kommer du i nära dialog med styr- och arbetsgruppen för projektet att kartlägga och driva de områden som beskrivs ovan. Du skapar en projektplan där du identifierar de områden som behöver kartläggas, initierar kontakter och genomför samtal, workshops och studieresor. Du dokumenterar och delger information såväl internt till styrgruppen som till övriga intressenter som är berörda.
Även om du är den drivande kraften i projektet kommer det finnas stöd att hämta i de specialister som finns i de sex delaktiga kommunerna och deras turismorganisationer.
OM DIG
Som du förstått är det ett stort och komplext projekt du kommer ansvara för. Du ska ha dokumenterade erfarenheter från att driva projekt av den här karaktären sedan tidigare. Du har en högskoleutbildning som matchar uppdraget och har en förståelse för vad som bygger en attraktiv turistnäring.
Din personlighet och de egenskaper du besitter är väldigt viktiga. Väl utvecklad social kompetens och kommunikationsförmåga är avgörande för att lyckas i rollen. Det är även viktigt för oss att du som person är strukturerad, självgående och energisk. Ängelholms kommun arbetar agilt vilket innebär att vi värdesätter din flexibilitet, nyfikenhet och initiativförmåga också.
Du har självklart ett trevligt och professionellt bemötande i dina kontakter såväl inom som utanför organisationen. Du är en person som finner samförståndslösningar i samverkan och kontakt med berörda parter såsom markägare, myndigheter, politiker, föreningar och press mm.
Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska samt känner dig trygg med att använda datorn som ett av dina främsta arbetsredskap.
Tjänsten kräver att du har B-körkort.
Referenser ska uppges vid ansökan.
Intervjuer kommer preliminärt att hållas den 23 mars.
TJÄNSTENS OMFATTNING
Projektet kommer att löpa under två år och drivas på 50%, tjänsten är därmed tidsbegränsad till mars 2022. Passar det dig bäst att arbeta 50% går det naturligtvis utmärkt. Vill du ha en högre tjänstgöringsgrad finns möjlighet att arbeta med andra projekt i någon av kommunerna. Låt oss veta detta i din ansökan.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Ängelholms kommun - LEADER Fisketurism Ängelholm
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Deltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 19 februari 2020
  • Ansök senast: 15 mars 2020

Postadress

Östra Vägen 2
Ängelholm, 26280

Liknande jobb


Doktorand i biologi med specialisering i ekologi

Doktorand i biologi med specialisering i ekologi

11 september 2020

30 juni 2020

25 juni 2020

8 maj 2020