Projektledare till ESF-projektet Arbetsliv och hälsa, SF Nordost

Projektledare till ESF-projektet Arbetsliv och hälsa, SF Nordost

Arbetsbeskrivning

Göteborg befinner sig i mitt i ett utvecklingssprång. Staden växer kraftigt och arbetar för att bli en grön och nära storstad. Utmaningarna är många och komplexa. Staden ska leverera välfärdstjänster till en växande befolkning samtidigt som det sker betydande utveckling inom stadsutveckling och infrastruktur. Staden har också ett starkt fokus på arbetet med social hållbarhet för att skapa jämlika livsvillkor för göteborgarna. Ambitionen är att göra Göteborg till en föregångsstad, en stad som tillhör alla. En livlig, tolerant och välmående stad. En hållbar stad öppen för världen.

Socialförvaltningen är en del av socialtjänsten i Göteborg och ska se till att alla ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga ska få en god start i livet. Stöd som erbjuds inom individ och familjeomsorg är bland annat ekonomiskt bistånd, socialt boende, familjehem, stöd till familj, barn och ungdom, fritidsverksamhet, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med förebyggande arbete kring tex folkhälsoarbete, samhällsplanering och lokalt trygghetsarbete. Förvaltningen har även ett övergripande ansvar för stadens samverkan i civilsamhället.

Socialförvaltningen kommer att organiseras som fyra förvaltningar; Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst. Vi söker dig som vill vara med i uppstartsarbetet.

ARBETSUPPGIFTER
Till Europeiska socialfondens (ESF) utvecklingsprojekt för Arbetsliv och hälsa Nordost söker vi nu en operativ projektledare. Syftet med projekt Arbetsliv och hälsa Nordost är dels att utveckla en gemensam enhet för arbetslivsfrågor inom den nya organisationen, dels att utveckla metoder för att stärka förutsättningarna för de personer som uppbär ekonomiskt bistånd och som står särskilt långt från arbetsmarknaden. Målet är att dessa personer ska kunna tillgodogöra sig en ordinarie arbetsmarknadsinsats, komma i arbete eller studier.
Projektet, som väntas löpa under två år, ska också utveckla metoder som kan bilda modeller och implementeras i de övriga socialförvaltningarna i samverkan med Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen.

Teamet kommer att bestå av både projektmedarbetare och medarbetare från ordinarie verksamhet. Därtill kompletteras teamet med resurser från ordinarie verksamhet för att säkerställa en effektiv överföring av projektets kunskap och arbetssätt för inspiration inom socialnämnderna, Projektets operativa verksamhet kommer att ingå i förvaltningens övergripande förändringsarbete där den operativa projektledaren kommer att arbeta tätt tillsammans med förvaltningens övergripande projektledare.

Projektet arbetar utifrån sex delmål; Handledning och koordinering av deltagarens progression, Språkutvecklande arbetssätt, Ökad digital förmåga och kompetens hos målgruppen, Samverkan internt och externt, Jämställdhetsintegrerad verksamhet samt Supported Employment-inspirerad verksamhet.

Som operativ projektledare har du ansvaret för projektets genomförande, från planering till utvärdering.

• Du planerar projektets operativa verksamhet, analyserar projektdata och tillsammans med projekt- och operativ styrgrupp bidrar du till att utveckla ett nytt arbetssätt.
• Du ansvarar för att löpande dokumentera och kommunicera projektets aktiviteter, delmål och resultat samt att sammanställa dessa i en slutrapport.
• Du ansvarar för seminarier över tid för att implementera förnyad kunskap och metoder
• Du samarbetar med förvaltningens övergripande projektledare.
• Tillsammans med ekonom ansvarar du för uppföljning och rapportering av budgeten till styrgrupp. Vidare har du ansvar för att avstämning och samordning av projektets verksamhet och är operativt ansvarig för projektets budget.
• Jämställdhetsarbete ingår i uppdraget och transnationella samarbeten kan också förekomma.

Varmt välkommen med din ansökan!

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med examen från högskola eller universitet med samhällsvetenskaplig inriktning eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Du har tidigare erfarenhet från arbetsledande funktion, projektledarerfarenhet och/eller erfarenhet av verksamhetsutveckling. Erfarenhet från EU-finansierade projekt samt från offentlig verksamhet är meriterande. Du bör ha erfarenhet av arbete inom arbetsmarknadsverksamhet och/eller socialtjänst. Det är också meriterande med erfarenhet från att arbeta med förändringsarbete utifrån Lean-inspirerat förhållningssätt och metodik.

Du behöver vara en tydlig kommunikatör samt ha förmåga att kunna engagera och påverka andra i strävan efter att nå gemensamt uppsatt mål. För att bli framgångsrik i rollen och kunna arbeta effektivt krävs att du har lätt för att nätverka och främja samarbete med olika aktörer såväl inom som utanför Göteborgs stad. Du måste också kunna driva utvecklingsarbete i samspel med ordinarie verksamhet, samarbetsparter och ledning.

Du har förmåga att utifrån stora mängder information identifiera det som är relevant och omsätta dina kunskaper i praktisk handling. Vana vid statistikbearbetning och tillhörande analys är nödvändig.
Vidare arbetar du strukturerat och har ordningssinne och dokumentationsvana. Du har förmåga att tänka nytt och omsätta idéer till handling för att nå goda resultat. Du förändrar din planering när det behövs och agerar utifrån resultattänkande i dina prioriteringar. Du är drivande, trivs i en ledande roll och du är trygg med att fatta beslut och agerar utifrån dessa.

Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal.

ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Arbetspsykologisk testning kan komma att användas i urvalsprocessen.

Urval samt intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan redan idag!
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Göteborgs stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Sammanfattning

Liknande jobb


Operativ verksamhetsutvecklare, Omsorgsförvaltningen

Operativ verksamhetsutvecklare, Omsorgsförvaltningen

11 maj 2021

10 maj 2021