Projektledare till Kultur- och Fritidsförvaltningen

Arbetsbeskrivning

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med att utveckla både fritids- och kulturfrågor på uppdrag av kulturnämnden och fritidsnämnden. Förvaltningen fördelar bidrag till fritids- och kulturföreningar såväl som kulturinstitutioner. Vi har också hand om kommunens idrotts- och fritidsanläggningar, badplatser, spår och leder samt registrering och tillståndsgivning enligt lotterilagen. I uppdraget ligger även ansvar för biblioteksverksamheten, liksom kultur i omsorgen, barnkultur- och konsertverksamhet.


ARBETSUPPGIFTER
Kultur- och fritidsförvaltningen söker en projektledare för metodutvecklingsprojektet Idrott, innovation och demokratiska rättigheter. Syftet med projektet är att i samarbete med forskare utveckla innovativa metoder för idrottsfrämjande arbete. Fokus ska ligga på demokratiska rättigheter, inflytande och delaktighet för att stärka och förnya den offentliga sektorn. Rollen som projektledare innebär ansvar för att leda och utföra arbetet inom beslutad projektplan i samverkan med målgruppen och andra aktörer. En agil projektledning tillämpas (dvs utvecklas efter hand i samarbete och kommunikation med och som målgruppen beskriver sina behov), flexibelt och lärande.

Arbetsuppgifterna består av:

- Utarbeta projektbeskrivning och plan för införande
- Att etablera en styrgrupp.
- Att etablera nätverk/kontakter med målgruppen och andra viktiga aktörer
- Att samordna arbetet tillsammans med målgruppen och andra aktörer
- Att samverka med forskare från Linnéuniversitetet
- Omvärldsbevakning inom sakområdet
- Kartlägga behov hos målgruppen genom workshops, gruppintervjuer vid skolbesök och föreningsbesök
- Dokumentera och utvärdera under utvecklingsprojektets gång
- Analysera och utvärdera resultatet
- Identifiera samverkansparter
- Identifiera alternativa arbetsmetoder
- Ansöka om projektfinansiering
- Marknadsföra arbetetKVALIFIKATIONER
Ett baskrav är lämplig akademisk examen inom idrott, kultur- och samhälle eller liknande.
Du bör ha erfarenhet av att arbeta med ungdomar och måste kunna arbeta självständigt. Kunskap om att arbeta i flerkulturella miljöer är meriterande. En god förmåga att uttrycka sig i både tal och skrift är en förutsättning, eftersom våra ärenden redovisas och presenteras skriftligen och muntligt till vårt beslutsorgan, fritidsnämnden. Att du har kunskaper om och förståelse för arbete i en politiskt styrd organisation är också avgörande. För att lyckas i rollen som projektledare för metodutvecklingsprojektet behöver du ha erfarenhet av arbete inom ansvarsområdet och det är en fördel att ha ett stort externt kontaktnät inom fritidssektorn. Du är van vid utvecklingsarbete och ser det som en utmaning att arbeta med flera olika frågor samtidigt och på olika nivåer. Erfarenhet av projektledning och nätverkande är viktigt. Vi ser gärna att du är minst tvåspråkig, svenska/engelska, andra språk är meriterande.

Kontaktpersoner på detta företaget

Jonna Wehlin
0470-414 35
Fackliga företrädare nås via kommunens växel
0470-410 00
Förvaltningschef Erica Månsson
0470-411 71
Avdelningschef Ulrika Örnström
0470-411 68
Platschef Robert Berthagen
0470-411 97
Fritidschef Jessica Råhlin
0470-411 72
Arenachef Peter Lindahl
0470-437 99
Avd chef Konst- och kulturavd Nicolas Hansson
0470-414 62
Kultursekreterare Peter Johansson
0470-41345
Gruppledare Karin Ericsson
0470-41445

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Växjö kommun, Kultur- och fritid VÄXJÖ
  • 1 platser
  • 6 månader eller längre
  • Deltid
  • Månadslön
  • Deltid. 50 % Dagtid. Deltid 50 % med möjlighet till utökning Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2014-08-18 , upphör: 2015-08-17

Besöksadress

Västergatan 15 35112 VÄXJÖ
None

Postadress

Box 1222
VÄXJÖ, 35112

Liknande jobb


29 juli 2020

22 juli 2020

Lobby Host Lead

Lobby Host Lead

17 juli 2020

Kundservicechef start snarast! (interim)

Kundservicechef start snarast! (interim)

3 juli 2020