Psykolog inom organisationsutveckling och pedagogisk psykologi

Arbetsbeskrivning

Akademi Magelungen växer och söker därför efter en kollega som kan arbeta med föreläsningar och utbildningar men speciellt i våra skolövergripande utvecklings- och förändringsinsatser. Du kommer i början främst arbeta med vårt eget program för inkludering, trygghet och studiero i skolan samt i ett evidensbaserat antimobbingprogram.

Vi söker dig som:
• Har ett stort intresse för pedagogisk psykologi och organisationsutveckling.
• Älskar att lära nytt och har en stor kapacitet att ta in och bearbeta ny information.
• Är en duktig föreläsare, utbildare och handledare. Du trivs med att leda och utveckla grupper.
• Är van att arbeta utifrån beteendeanalys antingen med individer eller grupper och organisationer. Erfarenhet av arbete med positivt beteendestöd (PBS), tillämpad beteendeanalys (TBA) eller beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU/ OBM) är meriterande.
• Är snabb i tanke och handling och kan leverera tjänster av hög kvalitet som hjälper våra uppdragsgivare att förändras.
• Har en god förmåga att överblicka, organisera och prioritera ditt arbete.
• Förstår att balansera affärstänkande och samhällsnytta i varje uppdrag.
• Vill vara med att utveckla nya insatser och samarbeten som gör skillnad för barn som blir aktuella för särskilt stöd i skola eller insatser i den sociala barnavården.
• Vill till en arbetsplats med höga krav och flexibel arbetssituation under stor frihet.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Du kommer i början främst arbeta med Akademins eget skolutvecklingsprogram PIL där du tillsammans med våra uppdragsgivare (enskilda skolor) under fyra terminer arbetar för att skapa beteendeförändringar hos personal på skolan med syfte att öka trygghet, inkludering och studiero. I uppdraget ingår att möta upp skolans behov, anpassa insatsen efter just dem samt att tillsammans med ledningsgruppen på skolan, driva och vidmakthålla positiva förändringar hos all personal.
Som medarbetare på Akademi Magelungen kommer du samtidigt få möjlighet att föreläsa och utbilda andra professionella inom skola, socialt arbete och hälsovård. Du kommer vara med och skapa nya utbildningar, själv ansvara för utveckling av nya insatser eller produkter, samarbeta med forskare och universitet, och handleda eller på annat sätt skräddarsy uppdrag när behovet så kräver. Det gemensamma i alla projekt är att uppdragsgivarens krav på kvalitet och vårt krav på samhällsnytta alltid står i centrum.

Magelungen Utveckling AB
Magelungen är ett personalägt kooperativ som drivs i formen av ett aktiebolag. Alla tillsvidareanställda medarbetare är välkomna att bli delägare. Varje delägare har en andel var. I dagsläget är vi 285 delägare. Magelungen är en idéburen organisation vars främsta mål är att skapa förutsättningar för att förbättra livet för de barn, ungdomar och familjer som vi möter.
Akademi Magelungen är Magelungens utbildnings- och utvecklingsenhet. Här arbetar psykologer och socionomer som alla brinner för att utbilda, utveckla och leda personal som arbetar inom skola och socialt arbete. Vårt övergripande mål är att förbättra kvaliteten på den vård och den skola som barn i behov av samhällets stöd får. Vi gör det genom att bidra till metodutveckling och att sprida evidensbaserade metoder och verktyg till professionella inom vår bransch.
Tjänsten startar enligt överenskommelse och är en projektanställning på 100 % i två år. Målet är att projektanställningen så fort som möjligt ska mynna ut i en tillsvidareanställning.
Skicka CV samt ett personligt brev till peter.friberg@magelungen.com senast den 3 oktober. Rekrytering kan komma att ske under ansökningsperioden.
Välkommen med din ansökan!

Mer information om vad som finns i Akademins utbud:

PIL, Preventiva Inkluderande Löningar, är en tvåårig insats som syftar till att skapa skolövergripande beteendeförändring hos all personal på en skola. I PIL arbetar man lika mycket utifrån kunskap om organisationsförändring och implementering som utifrån kunskap om vad som gör skillnad för eleven. Den teoretiska grunden är PBS (Positivt Beteendestöd) och OBM (Organisational Behavior Management). https://magelungen.com/akademi/specialanpassade-uppdrag/preventiva-inkluderande-losningar-pil/

KiVa, ett evidensbaserat antimobbingprogram som Akademin Magelungen precis är i uppstarten att ta in och implementera.

Utbildningar, konferenser, föreläsningar och kostnadsfria seminarier. Akademin genomför mängder av evenemang varje år. Det är också vanligt att kommuner och skolor hör av sig och vill att vi kommer till dem och föreläser.

Tryggare Barn. Akademi Magelungen genomför tillsammans med KI, Karolinska Institutet, en studie för att undersöka metoden “Tryggare Barn” ger socialtjänsten professionella verktyg för att hjälpa familjer i utmanande ärenden. Studien är en RCT-studie och den enda i sitt slag hittills i Sverige. https://magelungen.com/akademi/typ/utbildningar/utbildning-forskning-i-tryggare-barn-vt-2019/

Leverantör av KOMET och ABC. Från och med 2019 ansvarar Magelungen för instruktörsutbildning vid ABC och KOMET som är två evidensbaserade familjestödsprogram.

Utveckling av nya insatser och metoder – En del av
Akademi Magelungens uppdrag är att verka för att ta fram nya insatser inom skola och socialt arbete. På detta sätt vill vi få Magelungen att växa och samtidigt se till att barn och unga får en bättre vård av samhället.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Akademi Magelungen None
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Publicerat: 12 september 2018

Besöksadress

Bondegatan 39
Stockholm

Postadress

None
None

Liknande jobb


2 december 2022