Psykolog till Centrala elevhälsan

Arbetsbeskrivning

Norrköping är en stad i ständig förvandling. Vår befolkning växer, och vi har en potential som bara begränsas av oss själva. Vi brukar säga att kraften kommer ur kreativitet och våra 10 000 medarbetare. Genom att planera och driva en ständig utveckling skapar vi förutsättningar för ett nytt, spännande Norrköping. En kreativ mötesplats för människor och möjligheter.

Vår verksamhet

Centrala elevhälsan består av 85 medarbetare som arbetar inom en pedagogisk - psykologisk del och en medicinsk del. Följande professioner ingår: psykologer, specialpedagoger, stödsamordnare, samordnande kurator, logoped, skolsköterskor samt skolläkare.

Vi arbetar som en stödprocess gentemot samtliga enheter från förskola till och med gymnasieskolan.

Vår vision är att stärka barn och ungdomars hälsa samt stödja dem i deras utveckling mot utbildningens mål genom förebyggande och hälsofrämjande insatser. Vi arbetar på organisations - grupp- och individnivå.

Arbetsbeskrivning

Psykologen bidrar med psykologisk kompetens i Centrala Elevhälsans olika team tillsammans med stödsamordnare, specialpedagoger, skolsköterskor och skolläkare. Arbetet ska i huvudsak vara konsultativt och personalstödjande med barnet/eleven i fokus . Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet och tidiga insatser ska prioriteras. I uppdraget ingår även att utföra psykologiska utredningar och bedömningar. 

Psykologens arbete utförs inom ramen för hälso- och sjukvård , Skollagens skrivning, Vägledning för elevhälsa samt inom ramen för det kommunala uppdraget se Riktlinjer för elevhälsa i Norrköpings kommun.

Du bidrar till att skapa goda lärmiljöer i förskola och skola via konsultation och handledning. 

Genom utbildningsinsatser för du in psykologisk kunskap och bidrar till metodutveckling inom förskola och skola.
Via samtal ger du stöd till barn/elever/föräldrar.    

Du samverkar med andra instanser tillexempel landstinget, socialtjänsten och polisen.

Du bidrar med kompetens i kris- och konflikthantering i vardagen såväl som i krissituation  

Din profil

Du ska vara legitimerad psykolog med några års erfarenhet av arbete med barn och unga gärna inom förskola, skola.

Du ska ha kunskap om och förståelse för hur den omgivande miljön påverkar barnens förutsättningar för en optimal utveckling och lärande. Du ska verka i en pedagogisk kontext, där du med ödmjukhet och en god samarbetsförmåga kan påverka metodutveckling i syfte att skapa den bästa lärmiljön för varje barn.

Du är en relationsskapande person med hög integritet, stor personlig mognad som tänker helhet och som har en god språklig- och problemlösande analytisk förmåga.

Mer information och ansökan

Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överrenskommelse.

Vill du veta mer om tjänsten kontaktar du Monika Sannebrink, tf elevhälsochef 011-15 77 64.

Din ansökan vill vi ha senast den 13 september. Intervjuer sker löpande.


Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Norrköpings kommun tillämpar önskad sysselsättningsgrad.

När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Norrköpings kommun
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Individuell lön
  • Heltid/ Ej specificerat
  • Publicerat: 13 augusti 2015

Liknande jobb


Skolpsykologer till Utbildningsområde 6

Skolpsykologer till Utbildningsområde 6

14 januari 2021

Skolkurator

13 januari 2021