Rådgivare med kompetens inom processarbete till SPSM

Arbetsbeskrivning

Vill du bidra till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande ska kunna utvecklas och nå målen i sin utbildning – oavsett funktionsförmåga. Vi erbjuder stöd till förskolor och skolor i hela landet som vill skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Vi driver också flera specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel. Myndigheten har cirka 1 200 medarbetare och verksamhet i hela landet.

Som medarbetare hos oss får du arbeta för allas lika värde i en organisation där delaktighet och engagerade medarbetare värderas högt. Vi ser ett stort värde i att ha medarbetare som mår bra och satsar därför mycket på friskvård och kompetensutveckling. Hos oss har du frihet att påverka ditt arbete. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb


Vi söker nu nya medarbetare till Specialpedagogiska Rådgivningsavdelningen. Det är en nationellt utspridd avdelning med totalt ca 170 rådgivare, fördelat på 17 kontor från Luleå i norr till Malmö i söder. Du som tillträder denna tjänst kommer ha kontoret i Stockholm som utgångspunkt i ditt arbete och du kommer ingå i en enhet med 14 andra rådgivare, som leds av en enhetschef.

ARBETSUPPGIFTER
Arbetet som rådgivare är ett omväxlande och stimulerande arbete där du har stora möjligheter att påverka din egen arbetssituation. Du kommer ha tillgång till ett brett nätverk av olika kompetenser inom det specialpedagogiska området och du kommer emellanåt ha ett nära samarbete med andra rådgivare i utförandet av olika arbetsuppgifter. Avdelningen är inne i ett spännande förändringsarbete, där vi gemensamt utvecklar våra arbetssätt och vårt utbud för att uppnå ett mer tillgängligt och likvärdigt stöd. Du kommer befinna dig i ett sammanhang där vi håller på att forma vårt interna samarbete och gränsöverskridande sätt att organisera vår gemensamma resurs och kompetens.

Som rådgivare kommer du huvudsakligen arbeta med specialpedagogisk rådgivning i förfrågningar från förskolor, skolor och huvudmän. Genom vår rådgivning ger vi verksamheterna stöd i att utveckla tillgänglig lärmiljö för barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning. Det stöd vi ger ska vara förebyggande och främjande i syfte att ge ett långsiktigt och hållbart resultat. Det specialpedagogiska stödet ska underlätta för huvudmannen, förskolor och skolor att ge en likvärdig utbildning enligt skollagens krav inom alla skolformer. Varje förfrågan är unik på sitt sätt och du, i dialog med kollegor och chef, kommer ha stora möjligheter att påverka utformningen av det stöd som ges.

Utöver specialpedagogisk rådgivning erbjuder myndigheten kompetenshöjande insatser, i form av exempelvis kurser och webbinarier, inom SPSM utbildning. Som rådgivare kan därför en arbetsuppgift på sikt bli i form av kursledare i någon av våra kompetenshöjande insatser.

Som rådgivare kan du också komma verka i olika nationella uppdrag för att utveckla och skapa likvärdighet för våra målgrupper. Du kan även komma samverka med olika andra externa aktörer, exempelvis intresseorganisationer eller andra myndigheter.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har mångårig erfarenhet av att arbeta med specialpedagogiska frågeställningar utifrån ett inkluderande perspektiv.

Du är väl förankrad i det praktiknära arbetet och har förmågan att lyfta blicken och se systemteoretiskt på en specialpedagogisk frågeställning.
Du ska vara väl insatt i skolans uppdrag, styrdokument och de funktionshinderspolitiska målen, och ha tydlig förankring i aktuell skolforskning, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Du har erfarenhet av att leda förändringsarbete och att leda kollegialt lärande i relation till det specialpedagogiska kunskapsområdet.

Du förväntas även kunna förhålla dig till specialpedagogiska frågeställningar ur ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv på olika nivåer i skolverksamheterna, från förvaltningsnivå till det klassrumsnära.

För att vara kvalificerad för tjänsten ska du:
- Ha specialpedagog- eller speciallärarexamen eller motsvarande utbildning.
- Ha arbetat övergripande med frågor om specialpedagogiskt stöd och skolutveckling.
- Dokumenterad erfarenhet av att driva och ge stöd i förändringsprocesser.
- Ha lärarlegitimation.
- Ha minst tre års erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete på olika nivåer hos en skolhuvudman.

Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av skolledning.
- God kunskap om digitalisering i skolan.
- Erfarenhet av samverkan med andra organisationer, lärosäten eller nätverk inom utbildningsfrågor.

Personliga egenskaper
Som person är du utåtriktad med en utvecklad ansvarskänsla, initiativförmåga och personlig mognad. Arbetet ställer stora krav på god samarbetsförmåga. Du är därför prestigelös och trygg i att kommunicera och skapa goda relationer.

Utifrån ett nyfiket och utforskande förhållningssätt möter du verksamheter i deras frågeställningar och bidrar med perspektiv och kunskap som hjälper verksamheten att säkerställa barns, elevers och vuxenstuderandes rättigheter.

Du är kvalitetsmedveten och analytisk. Det är viktigt att du har ett strukturerat arbetssätt och har god förmåga att på egen hand driva arbetet framåt. Arbetet kräver också god förmåga att kommunicera i tal och skrift.


ÖVRIGT
Vid all rekrytering sätter vi värde på de kvalitéer som jämställdhet och mångfald tillför verksamheten. Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.
Provanställning på sex månader tillämpas.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Sammanfattning

Liknande jobb


Samordnare med fokus på ett förebyggande arbete inom förskolan

Samordnare med fokus på ett förebyggande arbete inom förskolan

24 juni 2021

Specialpedagog

Specialpedagog

24 juni 2021

24 juni 2021

Specialpedagog till centrala elevhälsan

Specialpedagog till centrala elevhälsan

24 juni 2021