Rågsveds Grundskola - Grundsärskolan,  söker lärare i fritidshem.

Rågsveds Grundskola - Grundsärskolan, söker lärare i fritidshem.

Arbetsbeskrivning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning

Välkommen till Rågsveds grundskola och grundsärskola.

Vi är en F-6 skola i södra Stockholm med ca 270 elever. Grundsärskolan är relativt nystartad och består idag av 43 elever i årskurs F-9 och 21 medarbetare men förväntas växa framöver både i elevantal och medarbetare.

Fritidshemmet har idag 26 elever med barnomsorg eller KTT.

Vi arbetar systematiskt med att öka måluppfyllelsen, bland annat genom ett språkutvecklande arbetssätt. Vi arbetar lågaffektivt och använder oss av skolmedling för att lösa konflikter som uppstår.

Rörelse varje dag är ett naturligt arbetssätt på vår skola, vi arbetar strukturerat för att erbjuda rörelse minst 60 min varje dag. Vi vill att skolan ska vara en trygg och stimulerande arbetsplats för elever och personal.

Arbetsbeskrivning

Som lärare i fritidshem/fritidspedagog är du en del av hela grundsärskolan och grundsärskolans fritidshem och samarbetar med arbetslagsledare för grundsärskolan och är tillsammans med ytterligare en person ansvarig för fritidsverksamheten på eftermiddagen. Under skoldagen samarbetar du med lärare och övriga resurser. 

Som ansvarig lärare i fritidshem har Du en aktiv och viktig roll i implementerandet av läroplanens kapitel 4 med både samspelet under skoldagen med klasslärarna, mellan skoldagen och fritidsverksamheten och med själva fritidsverksamheten.  

Fritidsverksamheten ska genomsyras av Rågsveds grundskolas fokusområden - Kunskap, trygghet och rörelse- och i din roll bidrar du till det.

Du kommer ha ansvaret för den övergripande planeringen av fritidshemsverksamheten. Du kommer ta ansvar för att samordna och sammanställa inför lov.

 
 
Kvalifikationer

Ett krav är att du har legitimation motsvarande lärare i fritidshem/ fritidspedagog.

Ett krav är tidigare erfarenhet av arbete inom grundsärskolan.

Du har kunskap om grundsärskolans målgrupp och att arbeta åldersintegrerat.

Du har vana av att planera och implementera arbetet i fritidshemmet.

Du har vana av att leda personal i arbete.

 

Du som är nyexaminerad lärare har rätt till en mentor under ditt första år, introduktionsperioden.
Låt dig inspireras av vårt breda utbud av kompetensutveckling för utveckling av och stöd i undervisningen. Som lärare i Stockholms stads skolor har du även möjlighet till såväl handledning som coachning, och vi satsar på karriärtjänsterna förstelärare och lektorat.
Läs mer på www.pedagogstockholm.se

Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Sammanfattning

Liknande jobb


22 oktober 2021

Lärare fritidshem, Apelskolan, 100%

Lärare fritidshem, Apelskolan, 100%

22 oktober 2021