Rättsråd - företräd svenska intressen i Bryssel

Arbetsbeskrivning

- EU-representationen, Bryssel

Vill du arbeta med förhandlingsarbete i en dynamisk miljö som ställer krav på din förmåga att fatta snabba och välavvägda beslut i komplicerade frågor? Som rättsråd får du möjlighet att vara en länk mellan departementet och aktörerna i Bryssel.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag. 
Du som vill förhandla, främja och bevaka svenska intressen i EU-arbetet kan vara vårt nästa rättsråd som får möjligheten att tillsammans med kunniga kollegor företräda Sverige inom EU på de områden som Justitiedepartementet ansvarar för. Som någon av våra specialattachéer i befattningen som rättsråd kommer du primärt att få ansvara för frågor inom områden som:polissamarbete, bekämpning av terrorism, informationsutbyte för brottsbekämpning, EU:s inre säkerhet, vissa gränsfrågor och organiserad brottslighet,samhällsskydd och beredskap, genomförande av den s.k. solidaritetsklausulen, EU:s arrangemang för integrerad politisk krishantering och NATO:s civila beredskapsarbete och cyberförsvarspolitik.Du kommer att jobba i en högst omvärldsstyrd verksamhet med politiska initiativ som styr dina prioriteringar. Arbetet som rättsråd innebär bl.a. att du inom dina sakområden förbereder och bistår vid möten i ministerrådet och Coreper och medverkar vid förhandlingsarbetet i rådets och kommissionens arbetsgrupper. Ditt arbete präglas av nära dialog och samarbete med departementets ledning, andra enheter inom departementet och Regeringskansliet i din strävan att bistå Justitiedepartementet med att inhämta och delge information i våra kontakter och relationsbyggande i förhållande till EU:s institutioner, de övriga medlemsstaterna och andra relevanta aktörer inom och utanför EU. Läs mer om EU-representationen på www.regeringen.se.

Din bakgrund och kompetens
Vi söker dig som är jurist eller har annan relevant samhällsvetenskaplig examen och har kvalificerad erfarenhet av EU-förhandlingar och EU-relaterat arbete, helst inom Justitiedepartementets sakområden. För att trivas och kunna leverera som rättsråd behöver du alltså ha goda kunskaper om EU, EU:s arbetssätt och EU-rätt. Har du erfarenhet från Regeringskansliet, annan relevant myndighet, EU:s institutioner, internationellt arbete eller studier utomlands är det meriterande då dessa erfarenheter är värdefulla för rollen som präglas av varierade kontaktytor.

Du kommer att skriva många rapporter och underlag, och behöver därför vara en skicklig skribent som anpassar ditt arbetssätt till målgrupp och mottagare. Du har också mycket god förmåga att formulera dig muntligt, och behöver ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska. Har du ytterligare språkkunskaper, särskilt i franska, är det meriterande. 

Dina egenskaper
Som rättsråd måste du kunna arbeta självständigt och med integritet och gott omdöme fatta snabba och välavvägda beslut i komplicerade förhandlingsfrågor, även under tidspress. Rollen som rättsråd ställer också din flexibilitet på prov – om du har lätt att anpassa dig och ditt arbete till nya omständigheter och förhållanden tror vi att du kommer att bli framgångsrik tillsammans med oss. Tjänsten kräver också en högt utvecklad förmåga till konstruktivt samarbete med kollegor på alla olika nivåer vid representationen, i departementet och externt. Du behöver också känna dig bekväm med att företräda Sverige i förhållande till t.ex. andra medlemsstater och EU:s institutioner.

Övrigt
Som rättsråd anställs du på UVA-avtalet. Uppdragen är tidsbegränsade. Befattningen som rättsråd är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet, kontakta bitr. enhetschef Helena Garme på telefon 08-405 50 29 eller ministerrådet Maria Lindgren-Saltanova på telefon +32-2-289 58 90. Du är också välkommen att kontakta personalspecialisten Josefine Sjöström Järvinen på telefon 08-405 47 57. Fackliga kontaktpersoner är Daniel Bergvall, SACO och Anita Engvoll, ST. Du når dem på telefon 08-405 10 00.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 4 december 2016. 


Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 500 personer, varav 600 utomlands. Justitiedepartementet, som är ett av tio departement, ansvarar för rättsväsendets myndigheter, migrations- och asylfrågor samt krisberedskap. Justitiedepartementet ansvarar också för lagstiftningen inom områdena för statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.

Kontaktpersoner på detta företaget

Tomas  Engholm, Enhetschef
08-405 49 32
Bengt Gunnar Herrström, Saco
08-405 54 82
Per Anders Widell, ST
08-405 24 79
Ulrica  Gradin, Enhetschef
08-405 27 33
Annika Elmgart, Bitr. Enhetschef
08-405 2511
Bonde Svedberg, Personalhandläggare
08-405 45 60
Anita Engvoll, ST-RK
08-405 10 00
Carl van Duin, OF
08-405 10 00
Thomas Eneström, Saco-Fö
08-405 3967
Eva Corp, Kommunikationschef
08-405 50 35

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Regeringskansliet
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Individuell lönesättning. UVA-kontrakt
  • Heltid/ Ej specificerat
  • Publicerat: 23 november 2016

Besöksadress

Jakobsgatan 24
None

Postadress

None
Stockholm, 10333

Liknande jobb


27 november 2020

26 november 2020

Beredningsjurist

Beredningsjurist

25 november 2020