Regeringen söker överdirektör till Kustbevakningen

Arbetsbeskrivning

Svensk statsförvaltning består av drygt 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. En myndighet leds av en myndighetschef som anställts av regeringen. För vissa myndigheter utser regeringen också en ställföreträdande chef som benämns överdirektör.

En befattning som överdirektör innebär en anställning tills vidare vid myndigheten, som överdirektör dock längst till en viss tidpunkt. Vanligtvis är den första perioden som överdirektör sex år. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och den enskildes kvalifikationer och erfarenheter.

Kustbevakningens uppgift är att bedriva sjöövervakning och utföra räddningstjänst till sjöss. Inom dessa ansvarsområden ska myndigheten kunna förebygga, motstå och hantera krissituationer. Vidare samordnas civila behov av sjöövervakning och civil sjöinformation förmedlas till berörda myndigheter. Kustbevakningen medverkar i internationellt samarbete för att utveckla gränskontroll, brottsbekämpning till sjöss, annan sjöövervakning och miljöräddningstjänst samt samverkar med andra myndigheter för att främja svenskt deltagande i internationellt samarbete.

Kustbevakningen har 26 kuststationer inklusive en flygkuststation i Skavsta. Stationerna sorterar under två regionala ledningar placerade i Stockholm och Göteborg. Från de båda ledningscentralerna styrs den dagliga operativa verksamheten och där är också vakthavande befäl i tjänst dygnet runt. Myndigheten har dessutom två samverkanskontor, ett i Karlskrona och ett i Härnösand. Huvudkontoret finns i Karlskrona, där tjänsten är placerad. Myndigheten har ca 800 anställda.

 

Vi söker dig som har


• dokumenterat goda chefs- och ledaregenskaper
• kunskaper om och erfarenhet av statsförvaltningen och dess beslutsprocesser
• erfarenhet av utvecklingsarbete på ledningsnivå
• goda kunskaper i engelska
• relevant akademisk utbildning

Vi söker dig som har förmåga att


• samarbeta, samverka och skapa förtroendefulla relationer med myndigheter och andra aktörer
• skapa engagemang och motivation hos medarbetare
• kommunicera såväl internt som externt
• driva utvecklings- och förändringsarbete för att skapa ett effektivt resursutnyttjande
• inom ramen för de statsanställdas gemensamma värdegrund leda och utveckla verksamheten
• arbeta strategiskt med kompetensförsörjningsfrågor inklusive jämställdhet och mångfald

Det är meriterande med


• erfarenhet av myndighetens verksamhetsområde eller annan maritim verksamhet
• erfarenhet från brottsbekämpande verksamhet
• erfarenhet av internationellt arbete och samarbete
• erfarenhet av arbete inom Regeringskansliet

Endast den som är svensk medborgare kan anställas som överdirektör i Kustbevakningen. Vi värdesätter en jämn könsfördelning samt etnisk, social och kulturell mångfald och välkomnar särskilt kvinnliga sökanden.

Mer information om anställningen lämnas av rättschef Charlotte von Essen eller personalchef Åsa Ring. Du når dem på telefon 08-405 10 00.

Du ansöker genom att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 9 april 2015.

Kontaktpersoner på detta företaget

Tomas  Engholm, Enhetschef
08-405 49 32
Bengt Gunnar Herrström, Saco
08-405 54 82
Per Anders Widell, ST
08-405 24 79
Ulrica  Gradin, Enhetschef
08-405 27 33
Annika Elmgart, Bitr. Enhetschef
08-405 2511
Bonde Svedberg, Personalhandläggare
08-405 45 60
Anita Engvoll, ST-RK
08-405 10 00
Carl van Duin, OF
08-405 10 00
Thomas Eneström, Saco-Fö
08-405 3967
Eva Corp, Kommunikationschef
08-405 50 35

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Regeringskansliet Stockholm
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Individuell lönesättning
  • Heltid/ Ej specificerat
  • Publicerat: 9 mars 2015

Besöksadress

Jakobsgatan 24
None

Postadress

None
Stockholm, 10333

Liknande jobb


Programme Director

Programme Director

1 oktober 2021

Business Director, Process Innovation

Business Director, Process Innovation

13 september 2021

Business Director, Customer Satisfaction

Business Director, Customer Satisfaction

13 september 2021

Chef till Region Mitt

16 maj 2014