Registrator/handläggare till myndighetsavdelningen, förskoleförvaltningen

Registrator/handläggare till myndighetsavdelningen, förskoleförvaltningen

Arbetsbeskrivning

Göteborgs Stads förskoleförvaltning omfattar cirka 390 kommunala förskolor och 179 fristående förskolor med cirka 30 000 barn. Förvaltningen har ca 6 000 medarbetare som tillsammans arbetar med barnens lärande och utveckling i centrum. Förskoleförvaltningen söker dig som vill vara med att utveckla förskolan utifrån våra gemensamma inriktningar:

Förskolan lägger grunden för barnens fortsatta utbildning
En rolig trygg och lärorik förskola för alla barn
Vi utvecklar förskolan tillsammans
Vi satsar mer där det behövs mest


ARBETSUPPGIFTER
Juridik och ärendehanteringsenheten tillhör myndighetsavdelningen på förskoleförvaltningen och hanterar frågor som rör nämnden, sköter uppbyggnaden av styrande dokument, arkiv och diarieföring. Enheten stöttar förvaltningen i olika juridiska frågor och ansvarar för att utöva tillsyn av fristående förskoleverksamheter. Vi verkar som en stödfunktion till nämnd, förvaltning och dess chefer.

Vi söker nu en registrator/handläggare som kollega till kanslidelen på juridik- och ärendehanteringsenheten. Det huvudsakliga uppdraget är att registrera inkomna handlingar (digitala och fysiska) och administrera ärenden i förvaltningens diarium, samt hantera utlämnande vid begäran om allmän handling. Registrator/handläggarerollen innebär en flexibel tjänst där uppgifterna kan variera både på lång och kort sikt. Exempel på uppgifter som kan vara aktuella kan vara att inhämta underlag från myndigheter och fristående externa aktörer, sammanställa statistik eller bistå i utredningar.

Göteborgs stad kommer i år att påbörja införandet av ett nytt ärendehanteringssystem. Du kommer att vara delaktig både i det förberedande arbetet och i införandet av det nya systemet på förskoleförvaltningen.

Du kommer i denna roll att ingå i ett team av olika professioner såsom arkivarier, nämndsekreterare, jurister, utredare, registratorer och handläggare. På vår enhet arbetar vi väldigt nära varandra, utbyter erfarenheter och har god sammanhållning. På enheten är vi sex stycken knutna till kansliet, sex stycken arbetar med arkivfrågor och åtta medarbetare fokuserar på tillsyn av fristående verksamheter.

Du kommer att utgå från förvaltningens aktivitetsbaserade kontor på Gamlestads torg.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en högskoleexamen inom offentlig förvaltning eller annan utbildning som är relevant för rollen.

Du ska ha minst två års erfarenhet av administrativt arbete på förvaltningsövergripande nivå. I rollen krävs även kunskap och gärna erfarenhet om det kommunala styrsystemet och processerna.

Du ska ha kunskap och erfarenhet av gällande lagstiftning inom offentlig verksamhet och därmed de bestämmelser som reglerar verksamhetsområdet, såsom offentlighets- och sekretesslagen, tryckfrihetsförordningen och dataskyddsförordningen.

För att lyckas i uppdraget tror vi att du har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt samt se möjligheter i förändringar. Du har även intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och du anstränger dig för att framföra lösningar. Du är mån om att ta reda på vilka förväntningar som finns hos uppdragsgivare och andra intressenter samt följer upp att dessa införlivas. Du är balanserad, positiv och observant i på andras behov.

I rollen krävs att du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Det är även viktigt att du kan agera på egen hand utifrån vad situationen kräver utan att behöva stöd av andra. Du har förmåga att ta självständiga beslut inom ramen för ditt uppdrag.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Sammanfattning

Liknande jobb


Utredare till Konkurrensverket, jurist

Utredare till Konkurrensverket, jurist

21 juli 2021

Regionutvecklare säkerhet och beredskap

Regionutvecklare säkerhet och beredskap

21 juli 2021

Projektledare Renhållning - vikariat

Projektledare Renhållning - vikariat

21 juli 2021