Rektor till Edboskolan

Arbetsbeskrivning

Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt - med mer än 100 000 invånare är vi den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge C ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv.

Tillsvidare, heltid från och med 1 augusti 2014.

Enhetsbeskrivning
Edboskolan, som är en F-9 skola, har 850 elever och ligger i Östra Skogås. På Edboskolan ska barn, föräldrar och personal uppleva att verksamheten från första dagen i förskoleklassen till slutet av årskurs 9, styrs av en gemensam syn på växande och utveckling. Verksamheten organiseras så att varje individ ges möjlighet att finna sina personliga uttrycksmedel. Varje barn ska erbjudas den trygghet och kontinuitet som för honom eller henne garanterar en maximal utveckling såväl socialt som kunskapsmässigt. På Edboskolan sker denna utveckling genom positiva utmaningar, uppmuntran och professionell handledning av goda pedagoger med djupa ämneskunskaper. Alla ska känna en möjlighet till reellt inflytande genom de olika forum som skapats för delaktighet och inflytande. Skolans pedagoger, och även övrig personal, utvecklar gemensamt barns och ungdomars naturliga nyfikenhet. Skolan har ett stort utbud av idrotts- och kulturaktiviteter. Elevvården är högt prioriterad på Edboskolan. Elevvårdsteamet, som består av skolledning, kurator, skolsköterska samt speciallärare, mötes varje vecka och arbetar för att skapa goda förutsättningar för inlärning och ett gott arbetsklimat för barnen. Detta sker såväl i förebyggande arbete som i form av stöd när problem uppstår.

-

Om arbetet
Vi söker en rektor som vill vara med och utveckla en verksamhet där elevernas kunskap, trygghet och handlingskraft står i fokus. Utifrån dessa värdeord arbetar grundskolan i Huddinge med att uppfylla huvuduppdraget, att alla elever ska nå de nationella målen. Ditt uppdrag som rektor blir att tillsammans med medarbetare och grundskolans ledningsgrupp leda, utveckla och följa upp arbetet mot de uppsatta målen. Du kommer att vara direkt underställd grundskolechefen. Vi erbjuder en utmanade, spännande arbetsplats där kreativitet står i fokus. Huddinge kommun arbetar hårt för att förbättra elevernas kunskapsmål.

Din profil
Vi söker en tydlig och kommunikativ rektor som i samverkan med personal kan utveckla skolorna inför framtiden med visioner och tydliga mål för verksamheten. Arbetet kräver en lyhörd och trygg ledare som kan synliggöra ett pedagogiskt ledarskap i alla led. Avgörande för framgång är även förmågan att utifrån ett brett och långsiktigt perspektiv uthålligt driva skolans processer framåt. I arbetet att företräda skolornas verksamhet såväl internt som externt är en god relationell- och kommunikativ förmåga en förutsättning.
Vi söker dig som har akademisk examen med pedagogisk inriktning samt chefserfarenhet. En förutsättning är även gedigen förankring i pedagogiska frågor samt grundläggande kunskaper kring ekonomi och lagar/avtal inom personalområdet. Meriterande är erfarenhet av kommunal verksamhet samt rektors- och ledarskapsutbildning.
Ditt arbete är strategiskt med förmåga till helhetsyn och en vilja till att utveckla verksamheten. Du har god förmåga att etablera och utveckla relationer med medarbetare, elever och föräldrar. Du är trygg i ditt ledarskap och är en tydlig ledare med god kommunikativ förmåga. På ett lyhört sätt samverkar du med din personal och skapar motivation till att nå skolans mål. Då arbetet innebär många olika kontakter kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Välkommen till en kommun där politiker och tjänstemän med stort engagemang arbetar för att ta tillvara och utveckla allas kunskap.
Tester kan komma att göras i urvalsprocessen.

Olof Holm facklig företrädare, LR 08-535 374 90
Marie Norling facklig företrädare, Lärarförbundet 08-535 374 92
Monica Tillberg Hesselbom facklig företrädare, SACO 08-535 374 89
Margoth Grönros facklig företrädare, Skolledarförbundet 08-535 307 05
Kerstin Hargin facklig företrädare, Vision 08-535 374 86


Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons

Artiklar i detta ämnet

  1. Utbildningsmaterial för att skydda barns hörsel

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Huddinge kommun 0126
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast lön.
  • Tillsvidareanställning. Heltid från och med 1 augusti 2014.
  • Publicerat: 8 maj 2014

Liknande jobb


Rektorspoolen söker erfaren tf rektor till grundskola

8 december 2021

Rektorspoolen söker erfaren tf rektor till grundskola

8 december 2021

Driven rektor till Realgymnasiet Sundbyberg

Driven rektor till Realgymnasiet Sundbyberg

8 december 2021

Rektor till Turingeskolan

Rektor till Turingeskolan

7 december 2021