Rektor till Hörnefors, Sörmjöle och Yttersjö förskolor

Rektor till Hörnefors, Sörmjöle och Yttersjö förskolor

Arbetsbeskrivning

Utbildningsförvaltningen ansvarar för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem i kommunen.

Förskolor och grundskolor i årskurser F-6 delas in i två geografiska områden, Sydväst och Nordöst. Årskurserna 7–9 är ett samlat område. Varje område leds av en områdeschef.

Vi söker nu en rektor till förskolorna i Hörnefors, Sörmjöle och Yttersjö - totalt 7 avdelningar söder om Umeå och inom en radie av knappt två mil.

Förskolan Sandgärdan har två avdelningar och ligger centralt i Hörnefors, i ett bostadsområde med närhet till det mesta. Här finns skogen som granne.

Förskolan Korallen med sina två avdelningar, ligger i Sörmjöle två mil söder om Umeå.

Förskolan i Yttersjö har 3 avdelningar och ligger i ett naturskönt område nära till sjö och skog.

Förskolorna verkar för barnens trygghet och trivsel, stimulerande lärmiljöer samt med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.   

 

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ha ansvaret för pedagogisk utveckling, personal och ekonomi för de totalt 7 avdelningarna på förskolorna Sandgärdan, Korallen och Yttersjö. Uppdraget innebär initialt Korallen och Yttersjö, till att under våren även innefatta Sandgärdan. Du ingår i ledarlaget för förskoleområdet SydVäst och rapporterar till områdeschef för samma område. Uppdraget innebär att du:

- ansvarar för att driva den pedagogiska utvecklingen och måluppfyllelsen på dina enheter
- visar riktning i verksamhetens arbete så att alla medarbetare har en gemensam förståelse för uppdraget
- jobbar aktivt med ständiga förbättringar och kvalitetsarbete
- har fokus på den ekonomiska utvecklingen inom verksamheten
- verkar för att vara en attraktiv arbetsgivare så att vi kan attrahera, rekrytera och behålla den kompetens vi behöver
- bidrar aktivt till en utvecklad ledningsorganisation i nära samarbete med rektorer i området
- utför övergripande ledningsuppdrag utifrån verksamhetens behov

 

Som chef i Umeå kommun vill vi att du företräder kommunen på ett förtroendeingivande och positivt sätt. Du sätter medborgarnyttan i fokus och för dialog med dina medarbetare om mål och planer så att de förstår sin roll och betydelse för helheten. Det är också viktigt att du står för gemensamma värderingar och är en förebild för dina medarbetare. Du uppmuntrar dina medarbetare till nyfikenhet, kreativitet och samverkan och synliggör såväl den enskilde medarbetaren som arbetslaget.Om dig
Vi söker dig som:

- har pedagogisk högskoleutbildning
- har erfarenhet av pedagogiskt arbete inom förskolan
- kanske har erfarenhet som chef/skolledare
- kanske har genomgått statliga rektorsprogrammet
- kanske genomgått förberedande Rekryteringsutbildning eller internt traineeprogram för blivande skolledareGlöm inte bifoga personligt brev och cv. Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.

Om Umeå kommun


Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har ca 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?


Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Läs mer om våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html


Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.

Artiklar i detta ämnet

  1. Utbildningsmaterial för att skydda barns hörsel

Sammanfattning

Liknande jobb


Rektor 20% till mindre förskola på landet

12 maj 2023

10 maj 2023

10 maj 2023

Rektor till Centralskolan

Rektor till Centralskolan

10 maj 2023