Rektor till Nordic international school Västerås

Rektor till Nordic international school Västerås

Arbetsbeskrivning

A city like Västerås needs a wide range of schools to choose from. Right now, we are planning to widen that range from the fall of 2021 by starting a primary school with an international profile with school uniform and English as the primary spoken language, making the students bilingual. A school with focus on knowledge and academic progress, high study pace, teacherled education, discipline and safe study environment that favours learning.

Nordic International School är en växande skolkedja med en internationell profil som erbjuder tvåspråkig undervisning på svenska och engelska. Vi tror att ordning och reda, likväl som lärarledd undervisning är avgörande för att säkerställa en inlärningsmiljö där elever trivs. Vårt mål är att tillhandahålla en utbildning som grundas i rigorös forskning, som vi använder för att utveckla vårt koncept.


Arbetsuppgifter
Som rektor på Nordic international School är det viktigt att du delar våra kärnvärden och pedagogiska vision. Du måste också vara villig att ta dig an den utmanande uppgiften att skapa och bygga en skola i enlighet med våra värderingar.
Du rapporterar till VD och arbetet innebär också att ha regelbundna uppföljningsmöten med andra funktioner som ekonomi, marknad, kvalitet och HR i koncernen.
Du ska utveckla skolan enligt vår pedagogiska vision, företagets långsiktiga mål och strategier, policys samt de nationella styrdokumenten. Som rektor på skolan arbetar du enligt vår kvalitetsmodell och tillse att skolan är organiserad på ett sätt som maximerar inlärningen och stöder elevens behov. Ett annat ansvarsområde är att se till att medarbetare och elever kan vara delaktiga i skolans verksamhet och att arbetsmiljö både för medarbetare och elever är bra. Du skall kunna representera skolan externt, både nationellt och internationellt.

I ditt arbete vill vi att du utövar ett bra chefs- och ledarskap med förmågan att kommunicera på ett bra sätt med medarbetare, elever, föräldrar, kollegor och företagsledning. Rollen som rektor på en ny skola kommer innebära att du jobbar utvecklingsorienterat och med en entreprenörsanda. Du kommer behöva delegera, följa upp och utvärdera verksamheten löpande. Du kommer vara ansvarig för att planera verksamheten och därefter arbeta långsiktigt och strukturerat mot de mål som finns uppsatta. Du kommer bygga upp och forma skolan tillsammans med övriga medarbetare och göra den till den bästa skolan i kommunen.

Kvalifikationer
För att lyckas i den här tjänsten behöver du ha ha en hög nivå av prestationsorientering som karaktäriseras av din förmåga att arbeta mot och uppnå de mål som sätts.
Du ser också att kvalitet och goda resultat är samstämmigt. Du skall ha en mycket utvecklad förmåga till helhetssyn och därmed en god överblick över hela verksamheten. Du skall driva verksamheten som leder mot ständig utveckling och ha förmåga att kunna skapa förändring samtidigt som du motiverar din personal.

Du har en positiv människosyn som avspeglar sig i ditt hanterande av medarbetare och elever. Som rektor på Nordic International school behöver du ha en solid pedagogisk bakgrund, erfarenhet av skolledarskap, och ha genomfört rektorsutbildningen.

Eftersom skolan har en internationall inriktning är det viktigt att du har mycket goda kunskaper i det engelska språket och att du kan kommunicera obehindrat.
Har du arbetat internationellt som rektor eller lärare är det meriterande.

Villkor
Vi har kollektivavtal och tillämpar ferietjänst för pedagogisk personal och semestertjänst för övriga medarbetare. Uppvisande av utdrag ur belastningsregistret är obligatoriskt.
Du kommer att delta i interna strategikonferenser och evenemang, vilket kommer att innebära några övernattningar per år på annan ort. Vi föredrar att start sker i perioden april-juni.

Våra värdeord
Tillsammans – vi sätter laget före jaget.
Ambassadörskap - vi är ambassadörer för våra verksamheter och utbildningskoncept.
Kunskapsutveckling – vårt uppdrag är att få varje elev att nå sin fulla potential.

Nordic International School
Nordic International School har fyra grundskolor för elever i årskurs 4-9 i Kalmar, Karlstad, Norrköping och Trollhättan. I samma koncern, Watma Education AB, ingår även grundskolan Kronoberg Skola i Växjö, sju gymnasieskolor under namnet Fria Läroverken, resursskolan KF i Norrköping samt Kunskapscompaniet som driver vuxenutbildning och en gymnasieskola. Läsåret 2020/21 har koncernen totalt cirka 4300 elever och vuxendeltagare samt 440 medarbetare

Artiklar i detta ämnet

  1. Utbildningsmaterial för att skydda barns hörsel

Sammanfattning

Liknande jobb


Rektor till Nibbleskolan i Hallstahammars kommun

Rektor till Nibbleskolan i Hallstahammars kommun

19 april 2021

Rektor till Carlforsska gymnasiet

Rektor till Carlforsska gymnasiet

19 april 2021

Rektor till Rudbeckianska gymnasiet

Rektor till Rudbeckianska gymnasiet

19 april 2021

Rektor med vilja att utveckla och leda i Karlstads kommun

Rektor med vilja att utveckla och leda i Karlstads kommun

19 april 2021