Rektor/Specialpedagog 100% Grundsärskolan

Arbetsbeskrivning

Hos oss i Motala kommun har ett bra yrkesliv två sidor - ett spännande jobb, där du kan utvecklas och påverka men också bra livskvalité och en rik fritid. Våra kärnvärden, öppen, stolt och nyskapande sammanfattar hur vi arbetar tillsammans och hur vi möter vår omvärld. Ökad mångfald, på våra arbetsplatser, är för oss ett mål och ett medel för bättre service och vi välkomnar därför sökande med olika bakgrunder.

Vi gillar dig – och vi hjälper dig att utvecklas Vår mission är att barn och vuxna tillsammans ska utvecklas till kreativa, positiva individer som väljer livsglädje. Därför erbjuder vi en bred och djup verksamhet där vi ger dig möjligheterna, oavsett vilka mål du har. Motala ska vara en attraktiv och innovativ del av östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka. Det är också vår drivkraft inom bildningsförvaltningen. Idag är vi omkring 1700 personer som arbetar tillsammans för att kunna erbjuda en verksamhet som ligger i topp.

Verksamhet grundskola/särskola är en del av Bildningsförvaltningen. Verksamheten omfattar 21 grundskolor samt grundsärskola och det totala antalet elever är ca 4100. Fem av grundskolorna är högstadieskolor medan de övriga, med något enstaka undantag, omfattar åk F-6. I verksamheten ingår även skolbarnomsorg. Antalet månadsanställda uppgår till ca 640.

Verksamhet grundskola/särskola är en del av Bildningsförvaltningen. Verksamheten omfattar 21 grundskolor samt grundsärskola och det totala antalet elever är ca 4100. Fem av grundskolorna är högstadieskolor medan de övriga, med något enstaka undantag, omfattar åk F-6. I verksamheten ingår även skolbarnomsorg. Antalet månadsanställda uppgår till ca 640.

Enheten grundsärskola, årskurs 1-9 har sin verksamhet förlagd vid två skolor, Södra skolan och Råssnässkolan, med sammanlagt cirka 50 elever och ett fyrtiotal personal Enligt grundsärskolans läroplan läser eleverna ämnen och/eller ämnesområden. Till enheten hör fritidsverksamhet för barn 7-12 år och ett LSS fritids för ungdomar som fyllt 13 år.
Vår vision är att: grundsärskolan i Motala ska vara en modern, öppen, stolt och nyskapande mötesplats för en hållbar utveckling inom lärande, hälsa och demokrati med sikte mot framtiden. Alla i vår organisation ska utifrån sina förutsättningar ha möjlighet att utvecklas och känna sig delaktiga i ett meningsfullt sammanhang. Alla ska känna tilltro till den egna förmågan och bidra till att arbetsglädje, engagemang och att framtidstro präglar vår verksamhet. Våra elever är verksamhetens främsta drivkraft, då deras utveckling stimulerar till att ständigt söka den främsta och bästa undervisningsformen för varje enskild individ.

ARBETSUPPGIFTER
Tjänsten är en kombination av två tjänster: rektor 50 % samt specialpedagog 50 % till Grundsärskolan.

Som rektor blir ditt uppdrag att leda och utveckla verksamheten utifrån såväl nationella som kommunala styrdokument. Du får ansvar för verksamheten vilket innefattar ekonomi, personal, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling. I dessa arbetsuppgifter ingår bl.a. att genom ett systematiskt kvalitetsarbete analysera, utveckla och leda skolans dagliga verksamhet mot de resultat och mål som är satta. Att leda, stötta och entusiasmera personalen är den viktigaste faktorn för att skapa goda förutsättningar för eleverna och deras lärande. Utöver detta kan deltagande i arbetsgrupper kring övergripande skolfrågor inom bildningsförvaltningen bli aktuellt, främst på uppdrag av verksamhetschef. Arbetet är omväxlande och rörligt, ofta med högt tempo.

Som specialpedagog är du en del av den pedagogiska verksamheten. Du kommer arbeta med elever i behov av förstärkt stöd i sin kunskapsinhämtning och/eller med annat behov. Du skall ha tätt samarbete med rektor/er, övriga pedagoger och olika professioner inom elevhälsa internt och externt. Du kommer att göra kartläggningar/utredningar samt följa upp extra anpassningar utifrån åtgärdsprogram. Du kommer att vara ansvarig för helheten kring åtgärder runt elever. Du ska också vara beredd att handleda och konsultera personal runt alla elever utifrån ett inkluderande perspektiv.KVALIFIKATIONER
Lärarlegitimation avsedd för arbete inom grundsärskola/grundskolan med behörighet som specialpedagog.
Erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd utifrån En skola för alla. Kunskap och vana att arbeta och använda kompensatoriska hjälpmedel. Vi ser gärna att du gått den statliga rektorsutbildningen och/eller har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. God datorvana är en förutsättning för att kunna hantera de administrativa system du har som stöd i ditt dagliga arbete. Kunskaper i ekonomi, arbetsmiljö och arbetsrätt är meriterande.

Som ledare ska du vara väl insatt i ditt uppdrag, vilket innebär att du ska vara väl förtrogen med skolans styrdokument. Du ska vara tydlig, energisk och uthållig, samt ha mycket god förmåga att möta människor och motivera, skapa förtroende och arbetsglädje. Du är drivande och kreativ samt har förmåga att stimulera och stödja pedagogiskt utvecklingsarbete.


ÖVRIGT
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.

Notera vikten av att du söker tjänsten digitalt via www.offentligajobb.se samt anger ditt fullständiga personnummer. Det underlättar vår hantering av din ansökan.

Vi undanber oss all extern rekryterings- och annonseringshjälp i samband med denna annons.

Motala med sina ca 42 000 invånare är en aktiv och öppen sjöstad som gnistrar av aktivitet och framtidstro. Det är lätt att njuta av friluftsliv, unik natur och sjöstadskänsla året runt. Vårt läge vid Vättern ger oss möjligheter många bara drömmer om. Vid sidan av populära Varamobaden, norra Europas största insjöbad, finns ytterligare 150 sjöar i vår kommun. I Motala har, på ett eller annat sätt, nästan allt med vatten att göra och där det finns vatten och vattenvägar samlas människor. Sjöstaden Motala är också startplats för Göta Kanal och för Vätternrundan. Varmt välkommen till Motala, Östergötlands sjöstad.

Artiklar i detta ämnet

  1. Utbildningsmaterial för att skydda barns hörsel

Kontaktpersoner på detta företaget

Verksamhetschef grundskola/särskola Lotta Gemfors
0141-225857
Verksamhetschef grundskola/grundsärskola Kristina Stenvall
0141-222422
Verksamhetschef grundskola/grundsärskola Kristina Stenvall
0141-222422 alt 072-1459955
Rektor Hällaskolan Stefan Hedlund
0141-222515
Rektor Bergvalla och Klockrike skola Christina Lindqvist
0141-225870
Rektor Dansäter och Österstad skola Birgitta Larsson
0141-225845
Rektor Fornåsa och Tjällmo skola Anneli Mohlin
0141-225853
Rekryteringskonsult Johan Rajer
0141225000

Sammanfattning

Besöksadress

59186
None

Postadress

Drottninggatan 2
MOTALA, 59186

Liknande jobb


27 november 2020

Rektor till Lerums gymnasium

Rektor till Lerums gymnasium

27 november 2020

27 november 2020