Risk Managementkonsult till bolag med jämställdhet och hållbarhet i foku...

Risk Managementkonsult till bolag med jämställdhet och hållbarhet i foku...

Arbetsbeskrivning

Om jobbet

Shaya Solutions rekryterar en konsult inom Risk Management till ett privatägt teknikkonsultföretag inom samhällsbyggnad med jämställdhet och hållbarhet i fokus. Bolaget blev framröstade till Sveriges bästa arbetsgivare 2018 av Universum och har ca. 500 medarbetare på 14 orter.

Bolaget verkar framför allt nationellt och tillhandahåller kvalificerade ingenjörer inom installation, brand & risk, bygg & fastighet, energi & miljö samt krishantering.

Om affärsområdet Risk Management

Vi söker dig som är social, hjälpsam, gillar att samverka med kollegor och kunder samt engageras av att hitta lösningar.

Med såväl människan som kunden i centrum blev man framröstade till Sveriges bästa arbetsgivare 2018 av Universum då bolaget lever upp till sina värderingar och visioner.

Personen som kommer in i teamet kommer att vara en viktig del i företagets pågående satsning inom Risk Management. Viktig ur perspektivet att det anställande bolaget kommer att fortsätta sin expansiva resa, där du som kommer in får en viktig roll i att vara en del av ett prestigelöst team med såväl erfarna som nya risk managementkonsulter. I detta team kommer din röst och kompetens att spela en viktig roll i hur strategin formas framgent.

Om tjänsten

Uppdraget innebär bland annat att ansvara för säkerhetsstyrning och riskhantering inom exempelvis stora projekt samhällsviktiga verksamheter. Arbetet utförs i team tillsammans med andra kollegor där du i tätt samarbete med kunden för det systematiska riskhanteringsarbetet framåt.

I din roll ingår att till exempel:

- stödja verksamheter genom tillämpning av fördjupad kunskap inom riskhantering
- samverka och samarbeta med olika teknikdiscipliner, experter och funktioner hos kunderna såväl inom som utanför projektet
- driva och ansvara för riskhanteringsprocessen från planering till uppföljning av åtgärdsförslag.


Du får även möjlighet att jobba med det anställande företagets breda spektrum av kompetenser och tjänster inom risk- och krishantering som omfattas av bland annat:

- Samhällsplanering/fysisk planering
- Krishantering och krisberedskap
- Projektriskhantering och risksamordning
- Miljöriskhantering och klimatanpassning
- Säkerhetstjänster och civil beredskap


Rollen innefattar både samordnande, utförande och analyserande uppgifter, vilket ger en variationsrik vardag. Att komma med egna idéer och förbättringsförslag välkomnas då bolaget ser en tydlig korrelation mellan engagemang och delaktighet rörande initiativtagande.

Kvalifikationer

Vi ser gärna att du finner glädje i att ta egna initiativ - där samverkan, hjälpsamhet och relationsorientering ses som en viktig del för att nå goda resultat. Du har lätt för att samarbeta med andra och samtidigt har du en god planerings- och organisationsförmåga.

Vad gäller metodkompetensen ser vi gärna att du har arbetat med riskhantering inom stora projekt alternativt järnvägs- och spårtrafiksektorn. Saknar du erfarenhet från någon av sektorerna, tror vi att det är viktigt att du har arbetat med riskhantering inom andra säkerhetskritiska branscher.

Exakt hur många år du har arbetat spelar mindre roll, det viktiga är att du eftersträvar att vara självgående och känner dig trygg i konsultrollen.

Vi ser gärna att du har en relevant högskoleexamen på mastersnivå med inriktning mot exempelvis riskhantering, MTO alternativt System, Teknik och Samhälle.

Din kommande arbetsgivare - Sveriges bästa arbetsgivare!

Under 2019 har bolaget bl.a. utvidgat tjänsteområdet Hållbar Stadsutveckling genom seniora och mycket kompetenta rekryteringar. Hållbar stadsutveckling är ett område som ständigt växer och blir mer aktuellt. Hur vi utvecklar våra städer i en allt mer urbaniserad värld kommer ha betydelse för hur vi lyckas möta de globala hållbarhetsutmaningar vi står inför, menar bolaget.

Det anställande bolagets vision är att vara det självklara valet för kunder och medarbetare och deras affärsidé är att kombinera det stora företagets styrkor med det lilla företagets snabbhet, flexibilitet och närhet. I deras miljö förverkligas goda idéer, människor växer och tillsammans skapar de värden för såväl sig själva som deras kunder och samhället i stort. Detta gör de genom att skapa en kultur med optimala förutsättningar för branschens vassaste konsulter. Att de är framröstade till Sveriges bästa arbetsgivare 2018 av Universum är ett kvitto på att de lever upp till sina värderingar och visioner!

Om Sveriges bästa arbetsgivare

Sveriges bästa arbetsgivare genomförs bland de deltagande företagens egna medarbetare och avslöjar hur de bedömer sin nuvarande arbetsgivare utifrån tre faktorer:

- Intern identitet: hur bra medarbetarna anser att deras arbetsgivare levererar vad gäller arbetsgivarens rykte och image, jobbegenskaper, människor och kultur samt ersättning och möjlighet att avancera.
- Nöjdhet: hur nöjda medarbetarna är med sin arbetsgivare utifrån ett helhetsperspektiv.
- Lojalitet: hur benägna medarbetarna är att stanna kvar hos sin nuvarande arbetsgivare.


Om Shaya Solutions

Techbolag inom IT, Energi och Samhällsbyggnad med fokus på ingenjörer, ekonomer, teknologer och jurister.

Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.

Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.

Annonsförsäljare undanbedes.

Kontaktpersoner på detta företaget

Joseph Öberg Shaya

Ellen Falkenström

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Shaya Solutions AB
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 12 augusti 2020
  • Ansök senast: 29 januari 2021

Besöksadress

Frihamnsgatan 8, Stockholm
None

Postadress

Frihamnsgatan 8
Stockholm, 11556

Liknande jobb


7 januari 2021