Säkerhetssamordnare

Säkerhetssamordnare

Arbetsbeskrivning

Säkerhet- och beredskapsavdelningen stödjer Regionen Gävleborg med uppdrag inom säkerhet, säkerhetsskydd, beredskap och brand.

ARBETSUPPGIFTER
Tjänsten innebär att du kommer vara en viktig del i arbetet med att genomföra utredningar av händelser inom eller mot Region Gävleborg. Du ska genomföra utredande samtal, informationsinhämta, bearbeta och analysera för att ge förslag på åtgärder.
Arbetet innebär deltagande i processer kring personalärenden, kommunikation samt stöd till HR, chefer och inblandade.
Tjänsten är förlagd hos Säkerhets- och beredskapsavdelningen, men du kommer till att verka i hela Region Gävleborgs ansvarsområde. Du kommer också att få en viktig roll i arbetet med att hantera hat, hot och våld mot Region Gävleborgs personal.

I arbetet samverkar du med olika funktioner inom Regionen samt har kontakter lokalt, regionalt och nationellt.
Du kommer att till stor del arbeta enskilt men ingå som en del i Regionens säkerhetsarbete. Tjänsten förutsätter ett aktivt deltagande i att bedriva och utveckla utredningsprocesser och att ha en repressiv påverkan på oönskade händelser.
Placeringen är i Gävle men tjänsten innebär även tjänstgöring på andra orter i länet. Tjänsten är direkt underställd Regionens säkerhets- och beredskapschef

KVALIFIKATIONER
Du har en väl utvecklad förmåga att se helheter, bygga relationer och samarbeta. Du kan både leda arbetsgrupper och delta i arbetsgrupper. Du är analytiskt lagd och ditt arbetssätt är strukturerat, strategiskt, proaktivt och självständigt. Du har förmåga att få övergripande perspektiv omvandlade i praktisk handling och har god förmåga att förankra arbetet hos berörda verksamheter. Ditt förhållningssätt är lösnings- och resultatinriktat och du har god pedagogisk förmåga. Du är dessutom duktig på att prioritera ditt arbete och dina arbetsuppgifter.

Arbetet ställer stora krav på kommunikationsförmåga, muntligt såväl som skriftligt, samt förmåga att analysera och presentera resultat på ett professionellt sätt.

Du har med största sannolikhet utbildning och erfarenhet av utredningar.

Har du kunskap om regionens organisation och verksamhet samt erfarenhet från något av följande områden är det meriterande:
HR
Förhandling
Juridik

Tjänsten är säkerhetsklassad och kräver att du är svensk medborgare. En säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras före anställning.

Körkort erfordras

ÖVRIGT
Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.

Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.

Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.

Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.

Sammanfattning

Liknande jobb


21 januari 2022

21 januari 2022

Säkerhetsskyddssamordnare till Säkerhet- och beredskapsavdelningen

Säkerhetsskyddssamordnare till Säkerhet- och beredskapsavdelningen

20 januari 2022