Sakkunnig inom individ- och familjeomsorg till socialnämnden

Sakkunnig inom individ- och familjeomsorg till socialnämnden

Arbetsbeskrivning

Beställarkontorets främsta uppgift är att ge stöd och kunskap i det dagliga arbetet till politiken. Arbetet bedrivs i nära samverkan med kommunens olika verksamheter.

Vi erbjuder ett professionellt och stabilt stöd i de politiska besluten genom samarbeten, expertkunskap och tydliga ansvar. Personen vi söker kommer att ingå i ett team med 13 kollegor.

Hos oss erbjuds du ett omväxlande arbete i händelsernas centrum.

ARBETSUPPGIFTER
Socialnämnden har det samlade ansvaret för all individ- och familjeomsorg, ensamkommande flyktingbarn, familjerådgivning, budgetrådgivning, tillstånd och tillsyn inom Alkohollagstiftningen samt tillstånd och tillsyn inom Tobakslagens område.

Som sakkunnig har du ett starkt fokus på att löpande ge stöd i form av expertis till politiken genom att du upprätthåller en aktiv dialog och samarbete med andra professioner och verksamheter, såväl internt som externt. I din roll är du nämndens/ordförandens sakkunnige inom området särskilt vid Socialutskottets sammanträden. I rollen som sakkunnig behöver du initiera och ha ett eget driv att föra arbetet inom ditt ansvarsområde framåt, samtidigt som du ofta samarbetar med andra. Då arbetet bland annat innebär att författa skriftliga underlag samt kommunicera med olika verksamheter inom kommunen är din kommunikativa förmåga av stor vikt. Exempel på arbetsuppgifter:

• löpande kontakter med förtroendevalda och tjänstemän
• arbeta fram breda och sakliga underlag som grund för politiska beslut
• vara föredragande vid nämndens sammanträden och ett stöd åt socialutskottet i individärenden
• planera nämndens möten och årsplan
• bereda beställningar av verksamhet till utförare, inklusive eventuella upphandlingar
• kvalitetssäkra verksamheten
• ansvara för strategisk planering genom sakkunskap och omvärldsbevakning inom nämndens verksamhetsområden
• bereda och formulera remisser och yttranden.

I samarbete med Beställarkontorets ekonom ansvarar du även för:

• nämndens budgetprocess genom beredning i form av uppdragsformuleringar samt beräkning av volymer och ersättning,
• att följa upp uppdrag och ekonomiskt resultat i budget samt analysera utfallet och föreslå åtgärder på nämndnivå
KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:

• relevant högskole-/universitetsexamen exempelvis socionom eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• gedigen erfarenhet av arbete inom det sociala området, specifikt inom Individ och familjeomsorg
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska

Det är meriterande om du har:

• erfarenhet som projektledare
• erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.

Vi söker dig som är intresserad av kommunens roll i samhället. Du har förmåga till helhetssyn och förstår kommunikationens betydelse i en stor organisation. Du inser betydelsen av samarbete och kan få människor att arbeta tillsammans. Du är van vid att arbeta strukturerat och är noggrann. Du har gott omdöme och kan arbeta med flera arbetsuppgifter under tidspress.


ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En modern och snabbt växande kommun med god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.

Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Sveriges första höghastighetsjärnväg - Ostlänken. Ett arbete som kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om fler arbetstillfällen och god medborgarservice.

Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Om du önskar stöd i programmet Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-693 693.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Kontaktpersoner på detta företaget

Kajsa Nilsson
0155-24 84 04
Åsa Johansson
0155-24 81 83
Anna Möller
0155-24 85 59
Harriet Suomi-Forssblad
0155-45 75 19
Pekka Haapanen
0155-24 89 92
Per Norrhäll
0155-24 84 70
VD Nyköpings Arenor Caroline Dewoon Thorén
0155 – 45 74 20
Vision Åsa Johansson
0155-24 81 83
Akadermikerförbundet SSR Anna Möller
073-662 23 95
VD Nyköpings Arenor Caroline Dewoon Thorén
0155-45 74 20

Sammanfattning

Besöksadress

Stora Torget 1 61183 Nyköping
None

Postadress

None
Nyköping, 61183

Liknande jobb


Handledare till feriearbetande ungdomar

Handledare till feriearbetande ungdomar

14 april 2021

Handläggare till överförmyndarkontoret

Handläggare till överförmyndarkontoret

13 april 2021

Avfallshandläggare

Avfallshandläggare

13 april 2021

Avfallshandläggare

Avfallshandläggare

12 april 2021