Samhällsekonom inriktning prognostidtabeller och järnväg

Arbetsbeskrivning

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Verksamhetsområde Planering svarar för planeringen av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen vad gäller väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Här ligger ansvaret för att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.

Samhällsekonom inriktning prognostidtabeller och järnväg

Som samhällsekonom inom verksamhetsområde Planering utvecklar, förvaltar och tillämpar du metodik, metoder och modeller för samhällsekonomiska analyser, inklusive beslutade analysverktyg. Huvudinriktningen i denna tjänst är prognostidtabeller och järnvägsanalyser. Ditt arbete innefattar:

- Att ta fram ny kunskap bl. a. genom forskning och att följa internationellt arbete.

- Att arbeta med och utveckla arbetet vad gäller prognostidtabeller och järnvägsanalyser.

- Kvalitetsgranskning, tillse beslut om och tillhandahålla indata, analysverktyg och samhällsekonomiska analyser

- Kommunikation och information via intranät och web

- Agera expertstöd i samhällsekonomi och modeller

- Tillse att ett samhällsekonomiskt synsätt genomsyrar den verksamhet Trafikverket ansvarar förHögskoleutbildning om minst 240 hp i nationalekonomi eller transportplanering med inriktning mot transportekonomi alternativt annan utbildning som vi bedömer likvärdig.

Det är meriterande med yrkeserfarenhet av att arbeta med samhällsekonomisk metod inom transportområdet. Du har mycket goda kunskaper inom den samhällsekonomiska metoden, och effektsamband och effektmodeller inklusive trafikala effekter (tidtabellsprognoser). Vidare har du mycket goda kunskaper inom utredningsmetodik och metod för arbetsuppgifter med stor komplexitet, prognos- och analysmodeller och allmänna samhällsekonomiska beräkningsverktyg.

För den här tjänsten behöver du vara bra på såväl muntlig som skriftlig kommunikation på svenska och engelska.

Som person är du analytisk med förmåga att förstå och lösa komplexa problem. Du är beslutsam och agerar och fattar beslut med hög integritet. Du har god samarbetsförmåga och lätt för att samverka med andra för att nå ett gott resultat. Vidare är du pedagogisk och kan förklara komplicerade frågor på ett lättfattligt sätt

Kontaktpersoner på detta företaget

Enhetschef Jimmy Janske
010-123 3114
Avdelningschef Maria Wååg
010-123 1072
Enhetschef Maria Lundmark
010-123 1148
Avdelningschef Mattias Qwinth
010-124 2132
Sektionschef Mattias Ahlström
010-123 1115
Sektionschef Jennie Fagermo
010-124 1655
Enhetschef Björn Ållenberg
010-123 7347
Enhetschef Lars Holst
010-124 3761
Enhetschef Charlotta Johansson
010-123 6105
Enhetschef Kenneth Fridolin
010-124 0089

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Trafikverket
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Månadslön
  • Tillsvidare med inledande 6 mån provanställning
  • Publicerat: 24 november 2016

Besöksadress

Röda vägen 1
None

Postadress

Röda vägen 1
BORLÄNGE, 78189

Liknande jobb


Ekonom sökes

Ekonom sökes

25 november 2020

25 november 2020

Samhällsekonom

9 september 2020