Samordnare för kvalitetsregister

Samordnare för kvalitetsregister

Arbetsbeskrivning

Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

ARBETSBESKRIVNING

Vill du vara med och stödja arbetet som syftar till att länets invånare får en jämlik, kunskapsbaserad, god vård av hög kvalitet? Vi söker nu en samordnare för kvalitetsregister inom ramen för arbetet med kunskapsstyrning.
En av kunskapsstyrningens huvuduppgifter är att utveckla nationella kunskapsunderlag, t.ex. nationella personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp och olika former av nationella vårdprogram. Det pågår nu implementering av vårdförlopp och vårdprogram, arbetssätt som kommer följas upp med framtagna indikatorer, process- och resultatindikatorer. Flertalet av uppgifterna till dessa indikatorer kan hämtas från de nationella kvalitetsregistren.

Det finns nu ett stort behov att påbörja mätning av de indikatorer och uppföljningsvariabler som är framtagna i vårdförloppen och vårdprogrammen. Registrering bör ske tidigt i samband med införandet av kunskapsunderlagen, vilket möjliggör en baslinjemätning som senare kontinuerligt kan följas upp. Då införandet av kunskapsunderlagen sker samtidigt inom alla regioner finns stora möjligheter till benchmarking, resultat kan värderas och jämföras.

Samordnare för kvalitetsregister är ett nytt uppdrag, med första uppgift att kartlägga och inventera hur hälso- och sjukvården använder kvalitetsregister, vilka register som verksamheterna deltar i, nivån på rapporteringsgrad, användbarheten av resultat dvs. en dokumenterad genomlysning av det lokala arbetet med alla kvalitetsregister.
Uppdraget innebär även flera konkreta uppgifter, särskilt att arbeta och ta fram data från de kvalitetsregister som är aktuella i de vårdförlopp och vårdprogram som nu implementeras.

I vissa vårdförlopp och vårdprogram finns inte uppföljningsvariabler till indikatorerna samlade i några kvalitetsregister, men variablerna är definierade, ofta som KVÅ-koder. I uppdraget ingår även att ge förslag på rapporteringsrutiner för att kunna registrera dessa variabler.

Projektanställning 18 månader.

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som har relevant universitets- eller högskoleutbildning, har en god förmåga att driva utvecklings- och datadrivet förändringsarbete, samt har kunskap om och är väl insatt i hälso- och sjukvårdsystemet. Vidare ska du ha goda kunskaper i statistik, god förmåga att dokumentera och god kännedom om olika kvalitetsregister.

Vi förutsätter att du har goda kunskaper i Office-paketet och ser gärna att du behärskar digitala mötesverktyg. Du kommer ta fram olika underlag i samverkan med verksamheterna inom hälso- och sjukvården varför tjänsten kräver en god förmåga att formulera sig på svenska i skrift likväl som en god samarbetsförmåga. Du ska självklart också ha en god kommunikativ förmåga och uttrycka dig väl i tal.

Då tjänsten är ny kommer vi att kunna utveckla den tillsammans. Vi hoppas därför att du öppen för förändringar och har förmåga att hantera många olika uppgifter samtidigt. I vardagen behöver du vara strukturerad och organiserad samtidigt som du förväntas kunna vara flexibel, ha gott omdöme och våga ta egna initiativ. Du arbetar kvalitetsmedvetet och har en vilja att effektivisera olika processer. Personlig lämplighet kommer att spela en stor roll vid tillsättandet av tjänsten.

I regionen pågår flera analys- och uppföljningsarbeten, vilka utgör naturliga samarbetsytor i uppdraget, t.ex. samarbete kring kvalitetsbokslut och utvecklingsarbetet kring direktöverföring av uppföljningsdata från journal till kvalitetsregister. En naturlig samarbetspartner i arbetet är regionens analysenhet.

I uppdraget ingår även en kontakt med SKR och Socialstyrelsen, t.ex. att svara på enkäter och intervjuer som kommer efterfrågas i den nationella uppföljningen.

Tjänsten är placerad på Avdelning för Kunskapsstyrning där du ingår i ett team tillsammans med avdelningschef, cancersamordnare, diabetessamordnare och vårdförloppssamordnare. Avdelningen är en del av Hälso- och sjukvårdsförvaltningens nya stödorganisation Ledningsstöd och strategi HS.

Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi har ett brett uppdrag så möjligheterna är stora att du hittar ditt drömjobb hos oss! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, hjälpmedel, kollektivtrafik och folkhögskolor, samt arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss på regiondalarna.se/jobb

Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.

Kontaktpersoner på detta företaget

Chef Färdtjänsten Dalarna Peter Holmberg
0705941712
Chef Elevantagningen Mari Larsson
023-77 70 34
Kent Söderlund
023-77 70 65
Enhetschef Tillväxt Hans Pontusson
023-777056
Chef, nämndservice Borlänge kommun Ylva Johansson
0243-665 62
Biträdande kanslichf, Ludvika kommun Jessica Hedlund
0240-866 56
Chef tillväxtenheten, Region Dalarna Hans Pontusson
023-77 70 56
Enhetschef Amelie Sahlin
023777008
Enhetschef Eric Boo
023777064

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Region Dalarna
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 18 augusti 2021
  • Ansök senast: 9 september 2021

Besöksadress

Myntgatan 2
None

Postadress

None
FALUN, 79151

Liknande jobb


Förvaltare Mark - vikariat

Förvaltare Mark - vikariat

15 oktober 2021

Lokalsamordnare

Lokalsamordnare

6 oktober 2021

16 september 2021