Samordnare särskild undervisningsgrupp

Samordnare särskild undervisningsgrupp

Arbetsbeskrivning

Vill du vara med och göra skillnad för den elevgrupp som har det tuffast i skolan?
Brinner du för barn och ungdomar med psykosocial problematik och har du erfarenhet och kunskap kring barn med neuropsykiatriska diagnoser?
Då är du rätt person för att söka tjänsten som samordnare.
Anton Utbildning har två grundskolor, Antonskolan Blekedamm och Antonskolan Österäng, med årskurserna från förskoleklass till årskurs 9. Vi har två förskolor, Lill-Anton Blekedamm och Lill-Anton Österäng. Tillsammans utgör vi ca 550 barn och elever. Sedan 2018 bedriver vi också ett HVB i centrala Kristianstad, med 6 platser och ett Stödboende i Malmö med 5 platser.
Antonskolan värnar om mindre barn- och elevgrupper med närhet till utbildad personal. Vi tror att detta är en förutsättning för att skapa en trygg och framgångsrik lärmiljö. På Antonskolan arbetar vi visions och värdegrundsbaserat utifrån ANTON-orden: Ansvar, Närhet, Trygghet, Omsorg och Nyfikenhet. Vi vill öppna en dörr mot omvärldens möjligheter och utmaningar för våra barn och elever: “Vi utrustar världsmedborgare som gör skillnad”. Denna vision och värdegrund vill vi att vår personal delar med oss.
Se vidare på vår hemsida www.antonutbildning.se och www.antonhvb.se.
ARBETSUPPGIFTER
Antongruppen är ett samlingsnamn för elever i åk 6-9 som har behov av ett extraordinärt stöd i våra skol-verksamheter. Eleverna behöver nödvändigtvis inte få undervisning i en grupp för att tillhöra Antongruppen. Det övergripande målet för elevens tid i Antongruppen är att eleven skall inkluderas och delta i klassen i så stor omfattning som möjligt.
Samordnarens uppdrag:
Organisera dessa elevers skolarbete i samråd med undervisande lärare, specialpedagog och eventuella elevresurser
Vaka över att anpassningarna för eleverna är kvalitativa i klassrummet men också utanför (ett komplement till undervisande lärare)
Undervisa dessa elever i mindre grupp och enskilt som komplement till undervisande lärare
Mentorskap för elever i Antongruppen
Ha kontakt med elevens vårdnadshavare och/eller boende

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad socialpedagog/behandlingspedagog eller legitimerad lärare och som vill samordna arbetet kring vår “Antongrupp”. Samordnar-uppdraget kräver att du har erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser. Du är en trygg, lyhörd och relationell person med erfarenhet av att arbeta i skola och/eller i behandlingsverksamhet så som tex ett HVB. Du är en team-människa som är beredd att tänka och arbeta konstruktivt, kritiskt, kreativt, strukturerat och lösningsorienterat för eleverna. Du ska ha god förmåga att arbeta utifrån ett lågaffektivt bemötande i relation till eleven och du brinner för att lära ut utifrån ett kreativt och lösningsfokuserat sätt utifrån elevens behov.
Du ingår som en viktig del av ett lärar-arbetslag där ni arbetar tillsammans för eleverna men har också ett viktigt stöd i elevhälsoteamet.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: ANTONSKOLAN ÖSTERÄNG Kristianstad
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 3 maj 2023
  • Ansök senast: 2 juni 2023

Postadress

Sjövägen 27 B
Kristianstad, 29145

Liknande jobb


Behandlingsassistent till HVB Landa

2 oktober 2023

Behandlingspedagog som vill göra skillnad

Behandlingspedagog som vill göra skillnad

18 september 2023

Socialpedagog till KRAFT

29 september 2023