Samordnare till Strategiska samordningsgruppen i PO Stockholm Nord

Samordnare till Strategiska samordningsgruppen i PO Stockholm Nord

Arbetsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift? Vi söker nu samordnare till vårt team som trivs i samarbete med andra människor och har en god kommunikationsförmåga. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.

Region Stockholm består av Stockholms län och Gotland. Det finns fyra polisområden inom regionen: Nord, City, Syd samt Gotland. Vidare finns det fyra regionala enheter: Gränspolisenheten, Operativa enheten, Underrättelseenheten och Utredningsenheten. Slutligen finns det även ett kansli som lyder direkt under regionpolischefen. Regionen har ca 7000 medarbetare.

Polisområde Nord omfattar 14 kommuner samt västra delarna av Stockholms stad. Antal boende i polisområdet är nära 900 000 fördelade i tätorter, skärgård och ren landsortsbebyggelse. Polisområdet be-står av sju lokalpolisområden och fem utredningssektioner och ett polisområdeskansli. Sammanlagt arbetar just nu ca 1 500 polisanställda i polisområde Nord. Polisområdeskansliets verksamhet är lokaliserad i Solna och du kommer i din roll att tillhöra den strategiska samordningsgruppen.

Kansliet i PO Nord består av fem grupper och leds av polisområdets Kanslichef. Den strategiska sam-ordningsgruppen består av ett flertal olika samordningsfunktioner inom olika verksamhetsområden. Gruppens uppdrag är att på en övergripande nivå planera, analysera och följa upp verksamheten, samt ur ett strategiskt perspektiv samordna, bereda och koordinera övergripande frågor och uppdrag i nära sam-verkan med polisområdesledningen.

Vi söker nu tre samordnare till gruppen med inriktning mot utredning/lagföring, brottsförebyggande verksamhet samt strategisk verksamhetsplanering och uppföljning.

ARBETSUPPGIFTER
Samordnarna ansvarar för att planera, analysera och följa upp polisområdets övergripande aktiviteter inom respektive verksamhetsområde. Funktionerna har ett övergripande och koordinerande ansvar inom polisområdet och i rollen som samordnare kommer du att stödja polisområdets lokalpolisområden och sektioner genom dialog, samverkan och metodutveckling. Du kommer regelbundet att bereda och i viss mån delta vid polisområdets ledningsmöten, samverka med nyckelfunktioner på lokalpolisområden och sektioner, samt ingå i nätverk med övriga samordnare i regionen.

Polisområdets samordnare arbetar i nära samverkan med polisområdesledningen och deltar även i samverkansforum med externa instanser.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Planera, samordna och följa upp polisområdets övergripande aktiviteter inom
aktuellt verksamhetsområde
• Fungera som Polisområdets kontaktyta i frågor som berör verksamhetsområdet
• Agera stöd till polisområdets ledningsgrupp i strategiska frågor inom berört
verksamhetsområde
• Bereda beslutsunderlag och vara sammanhållande för polisområdets svar på inkomna
uppdrag till polisområdets funktionsbrevlåda.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:

• Svensk polisexamen, i enlighet med Polisförordningen (2014:1104) alternativt annan
för funktionen relevant akademisk examen eller motsvarande förvärvad erfarenhet
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• Erfarenhet av att arbeta som ledningsstöd eller på annat sätt erfarenhet av att
arbeta nära centrala ledningsfunktioner

Meriterande
• Om du har chefs-/arbetsledarerfarenhet på direkt nivå
• Erfarenhet av projektledning och förändringsarbete
• Erfarenhet av stabsarbete
• Erfarenhet inom Polismyndigheten, offentlig verksamhet eller annan statlig
verksamhet
• Aktuell erfarenhet av en samordnade funktion eller agerat samordnare
• Erfarenhet av verksamhetsstyrning och/eller har erfarenhet av
verksamhetsuppföljning

Personliga egenskaper
• Du har en god analytisk förmåga
• Du har erfarenhet av att hantera komplexa uppdrag och har en god förmåga att se
och behålla ett helhetsperspektiv på verksamheten
• Du har en god kommunikativ förmåga och lätt att uttrycka dig i tal och skrift
• Du har lätt för att skapa förtroende i samarbetet med andra och ska kunna
samarbeta med många olika kontaktytor både internt och externt
• Du har en förmåga att arbeta självständigt och tar egna initiativ på arbetet.

ÖVRIGT
Placeringsort: Solna, Stockholm

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 16/2 2023. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.

Vi vill även informera dig om att Polismyndigheten använder sig av urvalsfrågor som ett första led i ur-valsarbetet. Du kan därför behöva svara på ett antal urvalsfrågor utifrån aktuell kravprofil för den roll du har sökt. Vi uppmanar till sanningsenliga svar på urvalsfrågorna.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mång-fald, kreativitet och personlig utveckling. Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på https://polisen.se/erbjudande

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Kontaktpersoner på detta företaget

Tf Gruppchef Shakila Mohammad
010-5686714
Gruppchef Carina Karlsson-Kriström
010-563 58 48
Kommissarie & kanslichef, LPO Rinkeby Jörgen Ohlsson
010-56 304 88
Sektionschef Johan Andersson

Ledningsstöd Leo Hoffman

Gruppchef barn Margaretha Forsberg
010-56 460 91
gruppchef vuxen Lena Holmstedt
0105646113
Gruppchef Robert Lorentzon
010-56 354 85
Sektionschef Kent Drougge
010-56 354 79
Sektionschef Rikard Gunzenheimer, 010-562 80 63

Sammanfattning

Besöksadress

Polhemsgatan 30 10226 Stockholm
None

Postadress

Box 12256
Stockholm, 10226

Liknande jobb


23 mars 2023

Resesamordnare

22 mars 2023

22 mars 2023