Samverkansansvarig vid omprövning av vattenkraftverk

Samverkansansvarig vid omprövning av vattenkraftverk

Arbetsbeskrivning

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och samordnar det regionala utvecklingsarbetet. Vi arbetar med frågor som bland annat avser miljö- och naturvård, landsbygd, samhällsplanering, djurskydd, beredskap, jämställdhet, integration och kulturmiljö. Vi arbetar aktivt för länets utveckling och samordnar olika samhällssektorer. I vårt arbete värnar vi om rättssäkerhet, öppenhet, likabehandling och god service. Länsstyrelsen i Hallands län har sitt kontor i centrala Halmstad och vi är idag ca. 200 anställda. För mer information se vår webbplats, www.lansstyrelsen.se/halland.

Tjänsten som samverkansanasvarig innebär att du kommer att tillhöra miljövårdsenheten och naturvårdsenheten. På miljövårdsenheten arbetar idag drygt 20 personer varav de flesta med prövning och tillsyn. Inom enheten hanteras de flesta typer av ärenden under miljöbalkens tillämpningsområde. Vi handlägger ett stort antal ärenden inom områden som förorenade områden, miljöfarlig verksamhet, täkter, vindkraft, avfall, naturvård och vattenverksamhet. På naturvårdsenheten arbetar ca. 45 personer och vi har bland annat i uppdrag att skydda natur, arbeta mot målet att uppnå god status i våra sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten samt arbete med miljömålen. Enheten stöttar också övriga enheter på länsstyrelsen med naturvårdskompetens.

ARBETSUPPGIFTER
Som samverkansledare ingår du i en arbetsgrupp tillsammans med bland annat handläggare från miljöenheten och naturvårdsenheten. Målet med gruppens arbete är att genomföra Hallands del av den nationella prövningsplanen för vattenkraft som innebär att samtliga landets vattenkraftverk ska omprövas för att få moderna miljövillkor.

Ditt ansvarsområde blir att driva samverkansprocesser för att vart och ett av de avrinningsområden som ska upp till prövning i mark och miljödomstolen. Syftet med samverkansprocessen är att bidra till en ökad samsyn mellan länsstyrelsen, verksamhetsutövaren, vattenkraftens miljöfond och andra intressenter. Målet är att uppnå största möjliga nytta för vattenmiljön och en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel. Samverkansprocessen kan bestå av ett inledande möte, kommunikation av bakgrundsbeskrivningar, analys och gemensam målformulering samt förslag på åtgärder. Resultatet av varje samverkansprocess ska sammanställas och presenteras lättöverskådligt som sedan alla berörda parter ska kunna ta del av.

Din uppgift blir att stödja deltagarna genom att planera och leda mötet så att alla deltagare uppmuntras att delta, att deltagare hör varandra och gruppen tillsammans tar ansvar för helheten. Havs- och vattenmyndigheten arbetar för närvarande med att ta fram en handledning för processen. Det är viktigt med transparenta processer, god kommunikation och ett dialogbaserat arbetssätt.

Du kommer att ingå i en mindre grupp där vi delar på arbetsuppgifterna och du får möjlighet att delta i annat löpande arbete för att genomföra länets del av den nationella planen. Det finns också utrymme för utveckling av arbetsprocesser.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en relevant akademisk examen med inriktning mot miljökommunikation, samverkan eller processledning, eller annan utbildning och dokumenterade erfarenheter som vi bedömer likvärdiga.

För att lyckas med uppdraget ser vi att du har ett dialogbaserat arbetssätt, är en trygg facilitator och har god vana av att verka i frågor med många intressen. Du är en driven mötesledare, kommunikativ och noggrann i efterarbetet. Du bör snabbt kunna sätta dig in i vattenfrågornas komplexitet samt ha förmågan att flexibelt anpassa processen till förändrade omständigheter och deltagarnas olika förutsättningar.

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du utåtriktad och engagerad. Du ska ha förmåga att självständigt planera, ta initiativ och driva arbetet framåt. Samtidigt arbetar vi i en mindre grupp där förmåga att samarbeta är viktigt.

Störst vikt kommer att läggas vid din kompetens och erfarenhet inom området kommunikation, men tjänsten kan i viss mån anpassas efter din bakgrund och därför är det meriterande om du har erfarenheter och kunskaper inom något av följande:
- Kunskaper inom ämnesområdet vatten, t.ex. vattenvård, vattenkraft, hydrologi
- Erfarenhet av tillsyn eller arbete med miljöbalken
- Kunskaper i naturgeografi, kulturmiljö eller energisystem
- Kunskaper inom GIS

Tjänsten ställer krav på en god datorvana och det krävs att du har B-körkort.

Vi vet att mångfald berikar och söker dig som kan komplettera vårt team med din kompetens, erfarenhet och personlighet.

Vi ber dig söka tjänsten via Offentliga jobb genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i urvalsprocessen. Var noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en kompetensprofil.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Länsstyrelsen tillämpar 6 månaders provanställning för denna tjänst.

ÖVRIGT
Du kan komma att ingå i Länsstyrelsens krigs- och krisledningsorganisation.

Tjänsten är säkerhetsklassad och vi genomför en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen innan tjänsten tillträdes.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kontaktpersoner på detta företaget

Henrik Frindberg
035-132000
Mauritz Sandholm
035-13 20 00
Anna-Lena Olsson
035-13 20 00
Ulla Linder
035-13 20 00
Kristina Patriksson
035-13 20 00
Helena Strömdahl
035-13 20 00
Tf. Miljövårdsdirektör Mauritz Sandholm
010 - 224 30 00
Miljöhandläggare Annie Jakobsson
010 - 224 30 00
Personalutvecklare Magnus Ericson
010 - 224 30 00
Miljöhandläggare Joel Herzwall
010 - 224 30 00

Sammanfattning

Besöksadress

30186 Halmstad
None

Postadress

Slottsgatan 2
Halmstad, 30186

Liknande jobb


21 juni 2021

Arbetsmiljösamordnare

Arbetsmiljösamordnare

21 juni 2021

17 juni 2021