Sektionschef

Arbetsbeskrivning

HIA-sektionen


Sjukvård

Karolinska Universitetssjukhusets HIA-sektion ansvarar för vård och behandling av ca 1500 patienter med hjärtsjukdom årligen. HIA-sektionens läkare bemannar avd N25 i Solna samt avd M84/HIA i Huddinge.

Vi är inne i en förändring och båda avdelningarna innehåller avancerad hjärtsjukvård av HIA typ samt även allmän kardiologi. I Solna kommer Hjärtkliniken flytta in i NKS under 2016 och i Huddinge flyttar vi in i nya lokaler ungefär samtidigt.


Arbetsuppgifter:
Som sektionschef kommer du att ha ansvar för sektionens medicinska verksamhet, läkarpersonal och ekonomi. Detta innebär att leda, planera, följa upp och utveckla verksamheten. Du rapporterar till verksamhetschefen och ingår i hjärtklinikens ledningsgrupp.

Uppdraget som sektionschef är tillsvidare och kombinerat med en tillsvidareanställning som biträdande överläkare eller överläkare på hjärtkliniken. Uppdragen innebär att leda verksamheten i såväl Huddinge som Solna vilket innebär tjänstgöring i bägge husen.

Kvalifikationer:
Du som söker tjänsten ska vara specialistläkare med mångårig klinisk erfarenhet inom området arytmi och ablationsbehandling. Du bör behärska alla typer av ablationer.

Du har erfarenhet av arbetsledning samt en god förmåga att ta vara på och utveckla dina medarbetares kompetens. Du inser vikten av att skapa en bra arbetsmiljö som bygger på samverkan, delaktighet och kommunikation. Vidare värdesätter vi egenskaper som handlingskraft, lyhördhet och kreativitet.

Personliga egenskaper:
Du är öppen, flexibel och engagerad samt har god förmåga att samarbeta med olika personalgrupper. Du bidrar och befrämjar forskningen inom ditt ansvarsområde.


Ansök genom att klicka på knappen ”Ansök här”. Fyll ENDAST i dina kontaktuppgifter digitalt. Skicka per post begärda ansökningshandlingar enligt anvisningarna till:

Karolinska Universitetssjukhuset
HR-assistent Cecilia Karlsson
HR-staben Onkologi Thoraxdivisionen P9:04
171 76 Stockholm

Du som söker tjänsten ska vara specialistläkare med mångårig klinisk erfarenhet inom området arytmi och ablationsbehandling. Du bör behärska alla typer av ablationer.

Du har erfarenhet av arbetsledning samt en god förmåga att ta vara på och utveckla dina medarbetares kompetens. Du inser vikten av att skapa en bra arbetsmiljö som bygger på samverkan, delaktighet och kommunikation. Vidare värdesätter vi egenskaper som handlingskraft, lyhördhet och kreativitet.
Du är öppen, flexibel och engagerad samt har god förmåga att samarbeta med olika personalgrupper. Du bidrar och befrämjar forskningen inom ditt ansvarsområde.

Sammanfattning

Liknande jobb


Biträdande vårdenhetschef

18 oktober 2010

Vårdenhetschef Div. Primärvård Vo Psykosocial

19 november 2010

Enhetschef, vikariat

17 december 2010

Biträdande avdelningschef till slutenvård

6 oktober 2010