Senior Projektledare I Solna

Senior Projektledare I Solna

Arbetsbeskrivning

Senior Projektledare I Solna

Beskrivning av uppdrag: "Expertstödet ska ansvara för den projektledning som behövs för att införa och implementera insatsen Etableringsjobb. Införandet kommer att bedrivas i projektform, i samspel med linjestyrning och produktstyrning, med en projektledare och en införandeledare. Expertstödet ska även bistå i steg 2. Överlämning av förvaltning i linjeorganisation.

Driva ett samordningsuppdrag som säkrar att myndigheten kan erbjuda identifierad kundgrupp den nya insatsen vid given tidpunkt

Säkra att det finns en fungerande linjeorganisation som kan ta ansvar för och förvalta det nya uppdraget

Säkra att det finns processer och stöd för handläggarna att besluta om och handlägga nya insats

Säkra att det finns fungerande processer och stöd för uppföljning av insatsen

Arbetsleda uppdragets övriga medarbetare

Leda styrgruppsmöten och samordna referensgrupp

Ha fokus på riskhantering eftersom insatsen ska levereras vid en given tidpunkt

Ha fokus på facklig samverkan då uppdraget genererar nya ansvarsområden inom verksamheten och påverkar medarbetare inom flera olika delar"

Required competence

Ha minst 10 års erfarenhet av att leda omfattande projekt med fokus på verksamhets- och IT-utveckling

Ha erfarenhet av projektledning med fokus på samordning av olika projektstyrda utvecklings- och linjestyrda förändringsuppdrag

Ha erfarenhet av projektstyrning enligt projektstyrningsmodell PPS eller motsvarande

Ha erfarenhet av förändringsledningsprojekt

Ha erfarenhet av att planera, genomföra och dokumentera workshops

Konsulten ska behärska svenska språket i tal och skrift då dokumentation etc är på svenska.

Wanted competence

Bör ha erfarenhet av arbete eller uppdrag inom statlig myndighet

Bör ha insikter och kunskap om verksamhets- och IT-arkitektur och dess koppling till organisation

Bör ha insikter och kunskap om produktstyrning eller motsvarande och dess koppling till organisation

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Northab
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 22 juli 2021
  • Ansök senast: 8 januari 2022

Liknande jobb


2 augusti 2021