Senior socialsekreterare till ekonomiskt bistånd

Senior socialsekreterare till ekonomiskt bistånd

Arbetsbeskrivning

Du är förändringen. Och vill se den i organisationen. Precis som vi.

Här på enheten för ekonomiskt bistånd arbetar vi med brukarens behov i fokus. Vi arbetar för ökad brukarmedverkan, och parallellt också med nya metoder och nya arbetssätt för att förbättra människors väg till självständighet och egenförsörjning. Inom enheten sätter vi stort värde på att skickliggöra varandra genom att använda oss av varandras kompetens och synliggöra det vi är bra på. 

Vi har satsat på att ha en traineeanställd och socionomstudent inom enheten, vilket hjälper oss utforska våra arbetssätt och föra in nya perspektiv. Alla medarbetare ses som nyckelpersoner för att driva verksamheten framåt. Arbetet inom enheten ska präglas av rättssäkerhet, professionalitet och ett etiskt förhållningssätt, där brukarens delaktighet är avgörande. Rätt insats, till rätt person, i rätt tid, av rätt aktör och till rätt kostnad är vår strävan.

Vi är måna om att hjälpas åt för att nå målen inom verksamheten. Vi erbjuder dig en positiv arbetsmiljö som bygger på ett gott socialt stöd mellan enhetschef, gruppledare och medarbetare.

Vi har ett nära samarbete med övriga enheter inom Social- och arbetsmarknadsförvaltningen i Sundbyberg. Tillsammans med övriga förvaltningen sitter vi i Sundbybergs stadshus som är beläget i moderna lokaler i Hallonbergen.

Totalt arbetar elva socialsekreterare, fyra administrativa handläggare och en dödsbo- och förmedlingsmedelshandläggare inom enheten. Inom enheten finns också två gruppledare som erbjuder en nära och coachande arbetsledning och en enhetschef som har ansvar för verksamhet, personal och budget. Totalt är vi 19 anställda.

Vi söker nu dig som vill anta utmaningen som senior socialsekreterare vara delaktig i utvecklingsarbete inom området ekonomsikt bistånd och är ett föredöme i din yrkesutövning för dina kollegor. Vi strävar efter en hög kvalitet med professionella medarbetare och nöjda brukare.

Som senior socialsekreterare kommer du ingå i ett team bestående av socialsekreterare och administrativa handläggare. Du har fokus på brukarnas involvering, vill arbeta processinriktat och åstadkomma resultat. Du ska ha ett intresse av att utveckla verksamheten tillsammans med övriga medarbetare. Du kommer även vara delaktig i verksamhetens kvalitets- och utvecklingsarbete.

Från och med januari 2020 har medborgarna möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd via vår nya e-tjänst. Du kommer också delta i det utvecklingsarbete som pågår och som syftar till att förenkla rutinerna för att korta handläggningstiderna och förbättra dialogen med brukaren.

Dina arbetsuppgifter är att utreda och bedöma rätten till ekonomiskt bistånd utifrån bedömningsinstrumentet Instrument X, men framförallt arbeta med socialt förändringsarbete som mobiliserar och utvecklar den sökandes egen förmåga och kompetens. Du samordnar insatser och arbetar i nära samverkan med kollegor inom förvaltningen och andra viktiga aktörer. Du är medhandläggare i svårare och mer komplexa ärenden inom arbetsgruppen, stärker kollegorna i sina roller, är rådgivande, stödjande och vägledande. Bidrar när det gäller åtgärder som behöver vidtas för att nå mål eller uppdrag. Ansvarar för att rutiner och strukturer efterlevs i ärendehandläggningen och i samarbete med gruppledare driva utvecklingsfrågor och coacha i metodutveckling.

Det ska finnas ett tydligt barn- och brukarperspektiv i vårt arbete, med målet att alla våra medarbetare ska känna delaktighet och stolthet i sitt arbete. Som stöd i arbetet har vi administrativa handläggare för att frigöra tid för socialt förändringsarbete.

Vi vill att du har socionomexamen, och har flerårig erfarenhet av myndighetsutövning inom ekonomiskt bistånd. Meriterande är erfarenhet av motiverande samtal (MI) och erfarenhet av instrument X (MIX). Erfarenhet av verksamhetssystemet Treserva är önskvärt. 

Vi söker dig som är ansvarstagande, flexibel och öppen. Du har en god samarbetsförmåga och är mån om att skapa goda relationer. Du har en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och är intresserad av att aktivt utveckla verksamheten.

Vi erbjuder dig en kreativ och proaktiv förvaltning med möjlighet till professionell utveckling, handledning och utbildningar. Sundbybergs stad erbjuder förmåner som t.ex. friskvårdssubvention, personalstöd och möjlighet att omvandla semesterlönetillägg mot extra lediga dagar.

Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Ansök senast den 10 november 2020. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller brev. Rekryteringsprocessen fortgår löpande och intervjuer kan ske under ansökningstiden.

Välkommen med din ansökan!

 

Vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Sundbybergs stad
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 27 oktober 2020
  • Ansök senast: 10 november 2020

Liknande jobb


Socialsekreterare familjehemsplacerade barn

Socialsekreterare familjehemsplacerade barn

23 november 2020

23 november 2020

Socialsekreterare till socialjouren sydost

Socialsekreterare till socialjouren sydost

23 november 2020

Socialsekreterare

Socialsekreterare

23 november 2020