Självgående migrationshandläggare till tillståndsprövningsenhet 2 i Uppsala

Självgående migrationshandläggare till tillståndsprövningsenhet 2 i Uppsala

Arbetsbeskrivning

Vi söker självgående migrationshandläggare till tillståndsprövningsenhet 2 i Uppsala.

Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Frågor som berör och engagerar. Vi erbjuder en dynamisk miljö som präglas av mötet med människor och ett kontinuerligt lärande.

Enheten är uppdelad i två team som handlägger anknytningsärenden.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som migrationshandläggare arbetar du med att vidta alla åtgärder som krävs från det att ett ärende om uppehållstillstånd inkommer till dess att det avslutas eller beslut fattas; detta inbegriper att begära in handlingar, kontrollera åberopade förutsättningar mot relevanta lagrum, ta fram förslag till beslut genom att själv författa beslutsutkast och även fastställa beslut. Besluten har rättslig verkan för enskilda personer och påverkar deras rätt till förmåner, rättigheter och skyldigheter. Därutöver arbetar du med administration där du hanterar akter och handlingar som har kommit in eller upprättats i ett ärende. Du kommer att arbeta mot en teamledare och beslutsfattare som kommer att coacha dig i ditt arbete, medan du har en förväntan på dig att handlägga ärenden effektivt och rättssäkert.

I din roll möter du och har samtal och genomför muntliga utredningar med personer som har ett ärende hos Migrationsverket och andra intressenter. Samtalen kan handla om att underrätta om beslut eller informera om Migrationsverkets processer samt vägleda och ge service.

 

Personliga kompetenser
Du är en person som tar ansvar för dina uppgifter och driver ditt arbete framåt. Du planerar, organiserar arbetet på ett effektivt sätt och sätter samt håller tidsramar. Ändrade omständigheter anpassar du dig till snabbt och du ändrar ditt förhållningssätt vid behov och ser möjligheterna i förändringar. Med andra människor arbetar du bra och du relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare är du tydlig i din kommunikation och säkerställer att budskap når fram. Du har en förmåga att väga samman komplex information och visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut.

 

Krav

- Akademisk utbildning med juridisk, samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning eller annan utbildning i kombination med för rollen relevant erfarenhet.
- Erfarenhet av arbete med förvaltningsrättsliga ärenden.
- God serviceförmåga och förmåga att skilja på det personliga och professionella.
- God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
- Goda kunskaper i Officepaketet.

Meriter

- Erfarenhet av arbete inom prövningsverksamheten på Migrationsverket.
- Utredningsvana.

 

Upplysningar

- Anställningsform: tillsvidare
- Arbetstider: kontorsarbetstid 08.00-16.27
- Vi tillämpar individuell lönesättning.
- Placering: Uppsala
- Tillträde: omgående

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om den aktuella rollen och enheten finns kontaktuppgifter till ansvarig enhetschef längre ned.

Ansökan

Välkommen med dina ansökningshandlingar. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.

Migrationsverket finns för människor som söker skydd i Sverige och för dem som vill arbeta, studera eller bo här. Detta gör vi inom asylrättens och den reglerade invandringens gränser. Vi tar emot ansökningar, prövar dem och fattar beslut om vilka som har rätt att komma hit eller stanna här, och vilka som måste lämna landet.


I vårt arbete som statstjänstemän handlar vi i enlighet med fattade beslut och visar omdöme vid uttalanden och agerande. Det krävs en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet hos oss och vi vägleds av den statliga värdegrunden och Migrationsverkets värdeord mod, empati och tydlighet.


När du registrerar din ansökan kan du komma att få besvara ett antal frågor. Fyll i frågorna så utförligt du kan. Ansökningar med ofullständigt CV eller uteblivna svar på frågor beaktas inte i lika stor utsträckning. Som en del i rekryteringsprocessen kan du behöva genomföra tester och/eller arbetsprover. Om du kallas till intervju kan du också komma att behöva besvara ett antal frågor kopplat till säkerhet.


För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Sammanfattning

Liknande jobb


Rekryteringshandläggare Örebro

Rekryteringshandläggare Örebro

13 september 2021

13 september 2021

13 september 2021

13 september 2021