Sjuksköterska till VO Internmedicin i Malmö

Arbetsbeskrivning

Gör skillnad. Varje dag.

Område Medicin i Malmö är just nu inne i en utvecklingsfas där vi nyligen slog ihop två avdelningar och flyttade till helt nybyggda lokaler med utsikt över Pildammsparken i Malmö. Vi välkomnar därför en ny kollega som vill vara med och bidra till en spännande framtid hos oss! För att leda denna sammanslagning är vi två enhetschefer som delar ledarskapet och du som sjuksköterska får arbeta med kompetenta yrkeskamrater i ett tillåtande arbetsklimat. Här får du kollegor som välkomnar frågor och som gärna delar med sig av både kunskap och erfarenheter.

Hos oss arbetar sjuksköterskor, undersköterskor och läkare i team tillsammans med arbetsterapeut, fysioterapeut och kurator. Teamarbetet mellan undersköterska och sjuksköterska i det dagliga omvårdnadsarbetet är grunden i verksamhetens vardagliga arbete, men det är det täta samarbetet med samtliga yrkesprofessioner som är avgörande för patienten. Internmedicinsk slutenvård i Malmö bedrivs inom verksamhetsområde (VO) Akutsjukvård och VO Internmedicin som en verksamhet gemensamt med SUS Lund. Malmö har 83 vårdplatser på tre vårdavdelningar (avdelning 2, 3 och 4) där verksamhetens tyngdpunkt är internmedicin.


ARBETSUPPGIFTER
I tjänsten som sjuksköterska kommer du att ha fokus på basal och medicinsk omvårdnad, riskbedömning och förebyggande åtgärder. På medicinavdelningen finns komplexa och spännande vårdförlopp i en föränderlig verksamhet, där du kan göra stor skillnad för patienterna. Vårt arbetsklimat präglas av att vi hjälper varandra över gränserna mellan vårdlagen och lägger stor vikt vid god planering och tydliga rutiner. Vi har ett starkt teamarbete med gemensamma beslut där du får utrymme att vara med och bygga upp en kultur kring personcentrerad vård.

Omvårdnaden utformas individuellt och präglas av kontinuitet, delaktighet och professionellt bemötande av patienter och anhöriga. Vår strävan är att öka patienternas delaktighet samt öka deras kunskaper om sin sjukdom och behandling. Patienterna kommer främst från akutmottagningen och medicinens akutvårdsavdelning, men även direkt från hemmet för vidare utredning och behandling. Vanligast förekommande på avdelningen är äldre multisjuka patienter med diagnoser såsom hjärtsvikt, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), infektioner och diabetes. Avdelningen är inriktad mot dyspné.

Hos oss kan du växa och utvecklas! Kompetensområden finns inom bland annat kvalitetsindikationerna sår, nutrition och fall. Avdelningen arbetar med att kontinuerligt höja medarbetarnas kompetens bland annat genom nätbaserade utbildningsprogram, reflektionstillfällen samt internutbildningar/föreläsningar. Vi har även lång erfarenhet av att jobba med studenthandledning och möjlighet till handledarutbildning finns.

Region Skåne satsar på ökad kompetensutveckling för sjuksköterskor. För nyfärdiga sjuksköterskor finns ett Kliniskt Basår som innehåller föreläsningar, klinisk färdighetsträning och tillgång till en mentor. För sjuksköterskor som vill specialistutbilda sig, erbjuds förutom utbildningsförmåner inom prioriterade områden även ett antal sökbara utbildningsanställningar då/där utbildning varvas med kliniskt arbete under två år.


KVALIFIKATIONER
Vi välkomnar såväl nyexaminerade som erfarna sjuksköterskor som är engagerade och vill bidra med ett framtidsorienterat arbetssätt! Vi värdesätter att du har ett ödmjukt förhållningssätt gentemot både patienter och kollegor. För ett givande samarbete ser vi även att du har ett flexibelt förhållningssätt, god prioriteringsförmåga och att du kan fatta självständiga beslut.

Vi söker dig som är/har:

- Legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård.
- Språkkunskaper i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Det kan också innebära godkänt betyg i Svenska 3 alternativt godkänt betyg i Svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp.
- Handledarutbildning och tidigare erfarenhet av handledning av studenter är meriterande.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, skicka in din ansökan redan idag!


ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

Skånes universitetssjukvård (SUS) bildades den 1 juni 2013 och består av Skånes universitetssjukhus samt av den offentligt bedrivna primärvården i Malmö- och Lundområdet. Skånes universitetssjukhus omfattar sjukhusverksamheterna i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Förvaltningen har totalt omkring 12 700 medarbetare och en omsättning om 12,7 miljarder kronor. SUS erbjuder primärvård, länssjukvård och högspecialiserad vård, samtidigt som vi utbildar och bedriver avancerad forskning i nära samarbete med universitet och högskolor. Vi arbetar med respekt för människan och strävar alltid efter att vara bland de bästa

På Region Skånes hemsida under Lediga jobb kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig. Här finner du också förutom annonstitel, förvaltning eller bolag, hur många som har sökt tjänsten.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Artiklar i detta ämnet

  1. Sjukskrivningsepidemi i Sverige

Kontaktpersoner på detta företaget

Anders Christensson, Sektionschef
040- 33 15 59
Kajsa Strid, Kurator
046-17 46 23
Therese Andersson, Enhetschef
046 – 17 57 71
Pernilla Tynell, Tf Enhetschef
046-17 12 49
Anna Bengtsson, Enhetschef
040 - 33 22 20
Jehns Christian Martineus, Sektionschef reumatol
046-17 16 09
Eva Carlsson, Enhetschef
046-17 14 18
Arne Lindgren, Professor klinisk neurologi
046-17 14 24
Jaroslaw Kosieradzki, Medicinsk ansvarig läkare
040- 33 39 96
Alexandra Rönnängsgård, Enhetschef Lungavdelning
046-17 35 54

Sammanfattning

Besöksadress

Västra Storgatan 12 KRISTIANSTAD
None

Postadress

Västra Storgatan 12
KRISTIANSTAD, 29189

Liknande jobb


Sjuksköterska

Sjuksköterska

4 december 2020

4 december 2020