Sjuksköterskor till medicinavdelning i Malmö

Sjuksköterskor till medicinavdelning i Malmö

Arbetsbeskrivning

Medicinavdelning 4 välkomnar nya kollegor som vill arbeta tillsammans med oss i ljusa och fräscha lokaler med utsikt över Pildammsparken i Malmö. Avdelningen har tillsammans skapat ett tillåtande och välkomnande arbetsklimat i positiv anda. Här får du engagerade kollegor som välkomnar frågor och som gärna delar med sig av både kunskap och erfarenheter.

Hos oss arbetar sjuksköterskor, undersköterskor och läkare i team tillsammans med arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, dietist och farmaceut. Teamarbetet mellan undersköterska och sjuksköterska i det dagliga omvårdnadsarbetet är grunden i verksamhetens arbetet, men det är det täta samarbetet med samtliga yrkesprofessioner som är avgörande för patienten.

På avdelningen har vi en klinisk specialistsjuksköterska som arbetar tillsammans med personalen som resurs i komplexa omvårdnadssituationer. Förutom stöd av vår specialistsjuksköterska finns det erfarna sjuksköterskor som arbetar som temahandledare och erfarna undersköterskor som arbetar som kompetensstöd. Specialistsjuksköterska, teamhandledare och kompetensstöd finns till hands i det dagliga, patientensnära arbetet för att stötta och utveckla personalen i sina yrkesroller.

Internmedicinsk slutenvård i Malmö bedrivs inom verksamhetsområde (VO) akutsjukvård och VO internmedicin som en verksamhet gemensamt med Skånes universitetssjukhus (Sus) i Lund. Våra patienter kommer främst från akutmottagningen och medicinens akutvårdsavdelning, men även direkt från hemmet för vidare utredning och behandling. Vanligt förekommande diagnoser är hjärtsvikt, kronisk obstruktiv lungsjukdom (Kol), infektioner och diabetes.

ARBETSUPPGIFTER
Omvårdnaden utformas individuellt och präglas av kontinuitet, delaktighet och professionellt bemötande av patienter och anhöriga. Vår strävan är att öka patienternas delaktighet samt öka deras kunskaper om sin sjukdom och behandling. Hos oss möter du ofta komplexa och spännande vårdförlopp i en föränderlig verksamhet, där du med din kompetens har stor möjlighet att göra skillnad för patienten.

Vårt arbetsklimat präglas av att vi hjälper varandra över gränserna mellan vårdlagen och lägger stor vikt vid god planering och tydliga rutiner. Vi har ett starkt teamarbete med gemensamma beslut där du får utrymme att vara med och bygga upp en kultur kring personcentrerad vård. För oss är det viktigt att Region Skånes värdegrund genomsyrar vården och vårt arbetsklimat.

Hos oss kan du växa och utvecklas! Avdelningen arbetar med att kontinuerligt höja medarbetarnas kompetens. För nyutexaminerade sjuksköterskor finns ett kliniskt basår som innehåller föreläsningar, klinisk färdighetsträning och tillgång till en mentor. För sjuksköterskor som vill specialistutbilda sig, erbjuds förutom utbildningsförmåner inom prioriterade områden även ett antal sökbara utbildningsanställningar då/där utbildning varvas med kliniskt arbete under två år. Vi har även erfarenhet av att arbeta med studenthandledning och möjlighet till handledarutbildning finns.

KVALIFIKATIONER
Vi välkomnar såväl nyexaminerade som erfarna sjuksköterskor som är engagerade och vill bidra med ett framtidsorienterat arbetssätt! Vi värdesätter att du har ett ödmjukt förhållningssätt gentemot både patienter och kollegor. För ett givande samarbete ser vi även att du har ett flexibelt förhållningssätt, god prioriteringsförmåga och att du kan fatta självständiga beslut.

Vi söker dig som är/har:

- Legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård.
- Språkkunskaper i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
- Handledarutbildning och tidigare erfarenhet av handledning av studenter är meriterande.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, skicka in din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Artiklar i detta ämnet

  1. Sjukskrivningsepidemi i Sverige

Sammanfattning

Liknande jobb


21 september 2021