Skolbibliotekarie till skolområde Hisingen 3

Skolbibliotekarie till skolområde Hisingen 3

Arbetsbeskrivning

I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.

Bli en av oss!
Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:
• öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.
• skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.
• öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 138 kommunala grundskolor där nästan 47 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.

Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning

ARBETSUPPGIFTER
Backaskolan, Ellen Keyskolan och Skälltorpsskolan ingår i ett gemensamt skolområde. I skolområdet har vi ca 980 elever och har möjlighet att följa våra elever från förskoleklass till åk 9. Inför nästa läsår söker vi nu en skolbibliotekarie till vårt skolområde. Alla tre skolor har nyrenoverade skolbibliotek och du ges goda förutsättningar att fortsätta ett påbörjat arbete med att bygga upp ett kvalitativt och relevant mediebestånd.
Vi arbetar utifrån grundskoleförvaltningens plan för skolbibliotek 2021-2025 där skolbiblioteket har en tydlig pedagogisk funktion vars främsta uppgift är att genom samverkan med pedagoger bidra till att stärka elevers språkliga förmåga och digitala kompetens, samt skapa ett skolbibliotek för alla. Vårt mål är att skolbiblioteken i området ska utgöra en integrerad del av skolans arbete för att öka elevernas måluppfyllelse. Din roll blir att utveckla verksamheten på en strategisk nivå. Uppdraget utformas i nära samarbete med pedagoger och annan personal på respektive skola. Du kommer att ha regelbunden dialog kring uppdraget med områdesrektor som är din chef. Då fokus ligger på det pedagogiska uppdraget finns en stor flexibilitet vad gäller fördelning av arbetstid och arbetssätt gentemot skolorna.
I arbetsuppgifterna ingår att ansvara för de fysiska skolbiblioteken på en övergripande nivå. I detta ingår medieplanering och samordning av inköp. Det praktiska arbetet med lån och bokhantering utförs även av pedagoger och övrig personal på skolorna.
Skapa former och rutiner för planering, genomförande och utvärdering av skolbibliotekens verksamhet.
Deltagande i och utformning av undervisning kopplat till läsfrämjande och medie- och informationskunnighet. Handledning av elever i både bibliotek och klassrum.
Du kommer i hög grad att vara involverad i planering och genomförande av kompetensutvecklande verksamhet där handledning och fortbildning av pedagoger ingår. Du förväntas kunna initiera, leda och driva projekt.
Möjlighet att ingå i nätverk av skolbibliotekarier och delta i fortbildning genom Skolbibliotekscentralen, Göteborgs Stads stödfunktion för skolbiblioteksutveckling.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en högskole- eller universitetsexamen inom biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att driva skolbibliotek som en pedagogisk funktion.

Du behöver ha ett stort engagemang för barn och unga och deras lärande. Dessutom bör du ha en god samarbetsförmåga och förmåga att skapa goda relationer. Du bör ha en god initiativförmåga och kunna vara självständig i arbetsuppgifter.

Vi ser framemot din ansökan, varmt välkommen till oss!

Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av interna skäl.ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Sammanfattning

Liknande jobb


Skolbibliotikarie

Skolbibliotikarie

27 september 2022

Skolbibliotekarie sökes till Älvdalens kommun

Skolbibliotekarie sökes till Älvdalens kommun

26 september 2022

Vi söker en barn- och skolbibliotekarie

Vi söker en barn- och skolbibliotekarie

23 september 2022

21 september 2022