Skolkurator

Arbetsbeskrivning

I Kalmar är det alltid nära till rekreation och naturupplevelser. Oavsett var du bor i kommunen, har du aldrig långt till havet. Här finns gott om möjligheter till ett kustnära boende. Tillsammans med en bra kommunal service och ett stort utbud av handel och nöjen ger det en mycket hög livskvalitet.

Kommunens arbetsplatser representerar verksamheter med cirka 150 olika yrken på åtta förvaltningar och tillsammans är vi 5 000 anställda.

Kalmar kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet och vill därmed tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten.

Södermöre kommundel ligger strax söder om Kalmar stad och är en genuin och vacker landsbygdsdel. Här finns rika natur- och kulturmiljöer med såväl lång kustremsa, skogsbygder, bördiga marker och kommunens enda insjö. Som Kalmars enda kommundel utgör Södermöre halva kommunen till ytan. Det finns en god offentlig service i form av förskolor och skolor, bibliotek, äldreboende, fritidsgård och hälsocentral.

Invånarantalet i Södermöre växer stadigt bland annat till följd av en ökad inflyttning från barnfamiljer. Idag har kommundelen ca 7 400 invånare. Genom bland annat satsningar på den offentliga servicen och aktivt arbete för fler tomter i attraktiva boendemiljöer vill Södermöre kommundel växa ytterligare under de kommande åren.

Södermöre kommundelsnämnd ansvarar för delar av den kommunala verksamheten i södra delen av Kalmar kommun. Kommundelsnämnden ansvarar för pedagogisk omsorg, förskola, skolbarnsomsorg, grundskola, omsorg om äldre samt bibliotek och fritidsgård. Ca 350 anställda är verksamma inom dessa verksamheter.

Kommundelsnämnden har ett särskilt uppdrag att arbeta med demokrati- och landsbygdsutveckling. Dessutom har nämnden ett utökat samråd med andra nämnder i gatu- och parkfrågor.
ARBETSUPPGIFTER
Som skolkurator i Södermöre kommundel ingår du i kommundelens elevhälsateam bestående av kuratorer, skolsköterskor och specialpedagog med särskilt uppdrag. Elevhälsateamet arbetar i huvudsak förebyggande/främjande och verkar för att alla barn/elever ges optimala möjligheter till utveckling och inlärning. Du har din tjänstgöring på Ljungbyholms- och Södermöreskolorna.
Utöver direkt elevarbete arbetar du konsultativt med övrig personal och samarbetar nära med skolledning
Du kommer att leda Södermöreskolans nystartade likabehandlingsråd(bestående av elever och personal.
Kuratorn är en viktig och synlig del i vår skolvardag.
Samarbete med, den i skolan integrerade fritidsgården, är en väsentlig del i arbetet.
Samverkan med socialtjänst, polis, barn- och ungdomspsykiatri och andra myndigheter ingår i tjänsten.
Handledning ingår som en självklar del i din tjänst.

KVALIFIKATIONER
Socionomutbildning är ett krav.
Vi ser att du är en öppen och samarbetsvillig person med ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Du är engagerad i barn och ungdomars rättigheter och rätt till en god hälsa. Du har erfarenhet av och intresse för likabehandling och normkritiskt förhållningssätt.
Du är intresserad av skolans pedagogiska uppdrag och på vilket sätt du som kurator kan bidra till en helhetssyn på skolan.
Kunskaper i ledarskap och gruppers utveckling ses som extra meriterande. Vi vill att du har tidigare erfarenhet av skolkuratorsarbete framför på allt högstadienivå.

ÖVRIGT
För att alla ansökningar ska bli likvärdigt granskade vid urvalsprocessen måste du söka via länken i varje specifik tjänst. OBS: Skicka INTE din ansökan via E-post eller brev.

Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.

Artiklar i detta ämnet

  1. Verbal aggression

Kontaktpersoner på detta företaget

Malin Holmdahl
0480-45 22 12
Peter Andersson
0480-45 22 06
Carina Axelsson
0480-45 22 01
Ulf Nilsson
0480-45 22 10
Lärarförbundet Carina Axelsson
0480-45 22 01
Lokalombud för LR Peter Andersson
0480-45 22 06
Rektor Ulf Nilsson
0480-45 22 10
Biträdande rektor Malin Holmdahl
0480-45 22 12
LR Peter Andersson
0480-45 22 06
Rektor för Ljungbyholmsskolan Claes Lindmark
0480-45 22 23

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Kalmar kommun, Södermöreskolan
  • 1 platser
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Månadslön
  • Heltid. Dagtid. Normal dagarbetstid men viss kvällstjänstgöring kan förekomma. Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2015-04-01 , upphör: 2016-03-31 Ordinarie kurator är tjänstledig för att prova annat arbete.

Besöksadress

Backsippevägen 2 38832 Ljungbyholm
None

Postadress

Box 611
Ljungbyholm, 38832

Liknande jobb


Skolkurator till Elinsbrgsskolan och Gullingeskolan

Skolkurator till Elinsbrgsskolan och Gullingeskolan

6 juli 2020

3 juli 2020

3 juli 2020