Skolkurator

Skolkurator

Arbetsbeskrivning

Bildningsförvaltningen ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, grund- och gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning och även komvux som särskild utbildning, svenska för invandrare (SFI), fritidsgård, bibliotek samt kulturskola.

Förskole- och fritidshemsverksamhet finns vid samtliga sju F-6 skolor, med geografisk spridning i hela kommunen.

Altorpskolan, som är kommunens enda 7-9-skola tar emot elever från alla våra F-6-skolor och är strategiskt placerad i centrala Herrljunga. Även Kunskapskällan, kommunens gymnasieskola ligger i Herrljunga tätort.

ARBETSUPPGIFTER
Bildningsförvaltningen i Herrljunga söker dig som vill bidra med psykosocial kompetens i skapandet av en skolmiljö som främjar elevernas lärande, utveckling mot utbildningens mål samt hälsa.

Du kommer att, tillsammans med övriga skolkuratorer, skolsköterskor och skolpsykolog, administrativt tillhöra Herrljungas centrala stödfunktion som samordnas av verksamhetschef för elevhälsan. Tjänsten innebär en nuvarande placering på Horsbyskolan (F-6) där det operativa arbetet leds av Horsbyskolans rektorer.

I skolans samlade elevhälsa (EHT) har du ett nära samarbete med skolledning, skolsköterska, specialpedagog och skolpsykolog. Detta samarbete präglas av en helhetssyn, en positiv elevsyn och ett prestigelöst förhållningssätt.
Skolkurativt arbete sker på flera nivåer och i arbetsuppgifterna ingår, bland annat, arbete med skolans värdegrundsarbete, ökad skolnärvaro, krishantering samt genomföra sociala kartläggningar och bedömningar. Du kommer att samtala med såväl enskilda elever och vårdnadshavare som elevgrupper, arbeta i klasser kring värdegrund och konflikthantering samt stödja och handleda lärare och arbetslag i psykosociala frågor. Arbetet förutsätter ett aktivt samarbete och kontakt med externa aktörer såsom t.ex. socialtjänst.

Skolkuratorers dokumentation sker i journalsystemet PMO.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har socionomexamen.
Du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer med såväl skolans personal samt elever och vårdnadshavare som externa kontakter, t.ex. socialtjänsten. Du har god förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du tar utgångspunkt i evidensbaserade metoder och förhållningssätt och bedriver ditt arbete strukturerat och målinriktat. Uppföljning och utvärdering av insatser på såväl organisation-, individ- och gruppnivå ser du som en självklar del i skolans systematiska kvalitetsarbete där du tar en aktiv del.

Som ett stöd i arbetet kommer du regelbundet träffa de andra skolkuratorerna i särskilda kategoriträffar och delta i gemensam extern handledning. En gång per månad deltar du också tillsammans med skolkuratorer, skolsköterskor och skolpsykolog på APT med verksamhetschef för elevhälsan.
Erfarenhet av arbetet som skolkurator är meriterande liksom att du är väl förtrogen med såväl skolans styrdokument som socialtjänstens lagar och regelverk. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Grundläggande IT-kompetens är ett krav.

ÖVRIGT
I Herrljunga kommun gäller heltid som norm med möjlighet till deltid. Om heltidsuppdrag saknas kan det innebära att tjänster kan kombineras med andra arbetsuppgifter, eller vid annan arbetsplats.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Herrljunga kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som säljare:
Herrljunga kommun har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Artiklar i detta ämnet

  1. Verbal aggression

Kontaktpersoner på detta företaget

Bildningschef Bodil Jivegård
0513-17402
Rektor Anna Wetterbrandt
0513- 17446
rektor Emma Bohman
0513-174 58
Rektor Maria Eriksson Svanberg
0513-17300
Rektor Victoria Andersson
0513-174 94
tf Förskolechef Eva Johansson
0513-174 88
Rektor Christer Wetterbrandt
0513-174 07
Rektor Malin Norlander
0513-17458
Förskolechef Lena Barber
0513-17440
Rektor Malin Lindberg
0513-17411

Sammanfattning

Besöksadress

Torget 1 Herrljunga
None

Postadress

Box 201
Herrljunga, 52423

Liknande jobb


Skolkurator Centrala elevhälsan

Skolkurator Centrala elevhälsan

2 december 2021

1 december 2021

Kurator till Elmeskolan

Kurator till Elmeskolan

1 december 2021

Skolkurator

Skolkurator

1 december 2021